donderdag 28 juni 2012

Regie op Innovatie en Creativiteit

Onzekere toekomst

Iedereen weet hoe belangrijk het is in economisch onzekere tijden om anticyclisch te denken en in plaats van je terug te trekken ik je schulp, niets te doen (behalve bezuinigen dan) en af te wachten tot de storm is uitgeraast, juist in beweging te blijven. Nadenken over mogelijkheden. Mee helpen de toekomst vorm te geven. Innovatief en creatief te zijn. Samen te werken met partners uit andere sectoren. Jezelf te verrassen.


Jammer genoeg betekent dat meestal dat mensen de toekomst proberen te beheersen.
Ik kan je meteen uit de brand helpen. Dat lukt je niet. Je kunt wel een bijdrage leveren aan de toekomst: beïnvloeden, vormgeven.


Regisseren

De metafoor die ik hier vaak voor gebruik is het regisseren. Je hebt een prachtig stuk (product), goede spelers (medewerkers) en een publiek (klanten) voor wie je in de toekomst iets wil realiseren.
Hoe haal je dan het beste uit je spelers? Door te commanderen en ze te beschouwen als gereedschap in jouw handen (eenwegverkeer)? Dan kan er uiteraard een prachtig stuk uitkomen, maar het is wel heel hard werken, want je moet alle rollen beheersen.
Je kunt natuurlijk ook de interactie aangaan (tweewegverkeer). Juist in de interactie de spelers zo prikkelen dat het beste in hen bovenkomt en ze gaan 'vlammen'!
en dan moet je hen en het stuk ook nog eens loslaten. Tijdens de voorstellingen (al vanaf de premiere) moeten ze zich zelf echt kunnen redden. Je kunt moeilijk als regisseur vanuit de zaal commentaar leveren.
Een mooie kreet die ik kortgeleden hoorde, was dat optimaal regisseren  social innovativiteit impliceert. Met andere woorden optimaal regisseren vraagt om ook in de communicatie continu te vernieuwen.


Regisseren van innovatie en creativiteit

Om met opgeheven hoofd  de toekomst in te stappen is dus innovatie nodig en creativiteit. Dat is meer dan een paar mooie brainstormsessies en de 'harde' output, die daar het gevolg van is. Je hebt ook sociale innovatie nodig: Denk en handel als een regisseur: om het beste uit jezelf, uit je mensen en uit je samenwerkingspartners te kunnen halen tbv een prachtige voorstelling voor een kritisch prubliek! Regisseren kun je leren.Workshops en begeleiding

Keridwen biedt workshops in Regisseren van innovatie en creativiteit.
Onder meer voor de Kwaliteitskring KKNF  >> lees verder
Keridwen begeleidt ook samenwerkingspartners de toekomst in.
Als regisseur. Als bemiddelaar. Als begeleider van innovatie en creativiteit.
Als praktische ondersteuner van sociale samenwerking.
meer weten? mail:  marcel@keridwen.nl


Marcel van der Pol
www.KERIDWEN.nl

Lesgeven en Trainen: bezielend, betrokken en boeiend

Veroverd Keridwen's "De pijl in de roos" onderwijs- en traininggevend stap voor stap Nederland? Een paar voorbeelden: Universiteit Groningen, Hanzehogeschool, Stenden Pabo, AVANS hogheschool, Julianaschool (basisonderwijs), Wessel Gansfoortcollege (middelbaar onderwijs), Cap Academy; onderwijs- en trainingsinstellingen die investeren in hun trainers en docenten.

Onderwijs gaat veel verder dan de overdracht van kennis. Hoevaak maak je het niet mee, dat hoewel de inhoud van een les geweldig goed is, maar dat studenten er veel te weinig van opsteken. Goed onderwijs is naast inhoud vooral ook ontmoeten (interactie): een goed docent is bezielend, betrokken en boeiend.

Laten we ook vooral de vorm niet vergeten. Een les zie ik als een kado dat de docent de student aanreikt. Dan is het wel prettig als de docent dit kado dan ook daadwerkelijk geeft (interactie). Wat is er dan mooier als de doecnt er dan van overtuigd is dat het kado waardevol is. Als de docent het kado zo uitnodigend verpakt (in les/werk/interactievormen), dat de nieuwsgierig geworden student zelf op zoek gaat naar de essentie van kado

Deze filosofie vinden bovengenoemde organisaties belangrijk. Daarop willen zij investeren. Zij gaan voor beter onderwijs, trainingen, workshops etc., voor bezielende, betrokken en boeiende docenten, trainers, workshopbegeleiders, coaches, sprekers, etc. Zij gingen aan het werk met Keridwen;'s "De pijl in de roos".

In De pijl in de roos maak ik uiteraard veel gebruik van mijn werk als docent hoger onderwijs, als trainer van docenten/trainers, als mediator en als theatermaker. Als docent/trainer help ik deelnemers hun praktijkdidactische vaardigheden verder te ontwikkelen. Als acteur help ik hen bezield hun rol als trainer/docent in te nemen. Als regisseur help ik hen grip te krijgen op de ontmoeting met studenten en op de praktijkdidactiek van hun lessen.


Deelnemende docenten in Keridwen;'s "De pijl in de roos":
- "Goede docenten worden niet geboren; ze worden zo opgeleid!"
- “Als detective leid je toehoorders door de lessen. Waar dat zinvol is neem
je de zaal als Agatha Christie in toenemende spanning mee in je
presentatie, totdat je in de laatste minuut de ontknoping brengt. Als je
het nodig is, geef je als Columbo direct de clou weg, waarna je met de
zaal deducerend en analyserend de kern van les ontrafeld."
- “Dankzij deze cursus is mijn gevoel van ‘ik tegen de zaal’ opgeschoven
naar ‘ik met mijn studenten’. Door deze bevrijding uit mijn zelf
gecreëerde isolement ben ik het lesgeven veel prettiger gaan vinden.”De pijl in de roos - Het verhaal
Op een dag vraagt een nieuwsgierige leerling aan zijn meester:"Hoe lukt
het u toch steeds weer om elke les weer al uw studenten in één keer te bereiken met een verhaal? Zoveel verschillende vragen, en dan iedereen tevreden met slechts één verhaal?"

“Mijn lessen”, antwoordt de meester, “zijn als de pijlen die steeds weer het hart van elke roos moeten raken. Ik ben verantwoordelijk voor de pijl.
Ik weet àlles van spanning en ontspanning,
àlles van vasthouden en loslaten,
àlles van richten en raken.
En dat kun je leren. Luister, dan vertel ik je het verhaal van ‘de pijl in de roos’...”


De pijl in de roos - De workshop
Centraal in de workshop staat het begrip “praktijkdidactiek”, de integratie van inhoud en didactiek met vorm (opbouw, structuur, spanningsboog, variatie en creativiteit in werkvormen,etc) interactie (wel/niet, hoe, wanneer, relatie, verantwoordelijkheidsverdeling, etc.) om studenten te boeien en het hun leerproces te optimaliseren. U gaat vooral met uw eigen lessenen trainingen aan de slag.

U gaat experimenteren met diverse praktijkdidactische technieken gericht op grote groepen en op kleine groepen. U leert onder uw les als verhaal te vertellen, optimaal gebruik makend van allerlei theatertechnieken. U leert spelen met vorm en contact om de inhoud te laten aansluiten bij de leervragen van de student. Er is uitgebreide ruimte voor regie-feedback. De oefeningen worden afgewisseld met korte theoretische toelichtingen en metaforen (zoals “De pijl en de roos”) over de relatie trainer/docent-student. Er is veel ruimte voor uw eigen lesvoorbeelden, vragen, behoeften en leer/ lesgeefstijlen.

Marcel van der Pol
www.KERIDWEN.nl

Voor verdere informatie www.keridwen.nl en marcel@keridwen.nl

Verloting voorstelling “Is hier de overkant?"

Is hier de overkant? De verloting

 “Is hier de overkant?”, de nieuwe solovoorstelling van Marcel van der Pol is klaar om gespeeld te worden voor publiek!
De productie is in handen van KERIDWEN.
In september verloot KERIDWEN  6 voorstellingen! 

Stuur een email naar marcel@keridwen.nl of twitter naar @keridwen  vermeld in uw bericht: #ishierdeoverkant.
Trekking eind september. Als u wint, krijgt u de voorstelling gratis aangeboden. U zorgt voor publiek en een mooie lokatie. Ik kom speciaal voor u spelen, tussen half november 2012 en half februari 2013. Samen bepalen we de geschikte datum.
In 2010  is mijn novelle “Is hier de overkant?” uitgekomen. Ter gelegenheid van het Keridwen-jubileum (13 jaar) zijn we bezig geweest om de novelle te vertalen naar een theatervoorstelling. Dat bleek lastiger (maar wel boeiender) dan verwacht. Vooral als je zowel schrijver van de novelle als speler van de solovoorstelling bent. Zeker niet gemakkelijk voor de regisseur (Johan: chapeau!). Samen hebben we diverse theatervormen onderzocht (welke vorm en perspectief is het meest geschikt?). Ik heb vooral moeten leren los te laten (een novelle is géén voorstelling!)
Inmiddels is de voorstelling klaar gespeeld te worden voor publiek.
Als voorpremière wil ik 6 voorstellingen verloten onder mijn relaties.
U kunt nu al mailen (marcel@keridwen.nl) of twitteren (@keridwen #ishierdeoverkant) naar KERIDWEN. Eind september vindt de trekking plaats.

Is hier de overkant? De voorstelling

Misschien kent u de legende van Praagse Golem. In de 16de eeuw werd de joodse gemeenschap in Praag vaak bedreigd door pogroms. Elke keer als een pogrom dreigde kwam Rabbi Löw bij Keizer Rudolph II op voor zijn gemeenschap. Vaak kon hij de dreiging op tijd afkopen met een belastingverzwaring. Soms ook niet.
Het enige wat de gemeenschap dan nog had was zich terug te trekken achter de gesloten poorten van het getto (de ommuurde wijk die hen was toegewezen).  Soms was de woede van de autochtone Pragenaren zo groot, dat zelfs muren en gesloten poorten niet meer genoeg waren om de gemeenschap te beschermen. Rabbi Löw nam zijn toevlucht tot een drastische maatregel:
Met hulp van de kabbala boetseert hij een mensachtig wezen en brengt hem tot leven.  Dankzij deze Golem weet Rabbi Löw de benodigde rust en veiligheid te brengen.
Uiteraard komt een moment dat de Golem niet meer nodig wordt geacht. Rabbi Löw ontneemt de Golem het leven. Als een grote brok klei ligt sindsdien de Golem de verborgen in een synagoge in Praag. Klaar om, mocht dat nodig zijn, opnieuw te worden gewekt. Als je tenminste weet hoe dat moet....

De Golem. Soms ben je nodig. Soms niet. Stel nou, dat de Golem, eenmaal tot leven gewekt, graag mens wil zijn? Hij wil erbij horen. Omdat hij is. Omdat hij denkt, voelt en doet.   Wanneer hoor je er dan bij? Bestaat er een grote scheiding tussen mens en golem? Waar is de overkant?
In novelle en voorstelling verdiep ik mij in het leven van deze uit klei en water gevormde golem. Zijn leven volgen vanaf het moment dat hij wakker wordt (zijn daden, worstelingen, keuzes, ervaringen...), tot...

Uit respect voor de oorspronkelijke Golemlegende en om mijzelf meer creatieve ruimte te geven heb ik de hoofdpersonen uit “Is hier de overkant?” andere namen gegeven: Gaston en Meester Léon.
Is hier de overkant? Is het verhaal van Gaston. Hoe zijn leven had kunnen zijn, gedreven door de vraag: Is hìer de overkant?

Marcel van der Pol: idee, tekst & spel
Johan Hilhorst: regie
Keridwen: productie
Nynke Kuipers & Arnold Postma: grafisch ontwerp

Is hier de overkant? Het boek

Wilt u het boek lezen?
Verkrijgbaar bij  KERIDWEN.
12,95 excl. evt. verzendkosten
Volg de link

woensdag 20 juni 2012

The Dance of the Hero in South Africa

7th Annual International Creativity Conference for Educators, 7 - 9 October 2012
18th Annual International Creativity Conference in South Africa, 9 - 12 October 2012 

THE DANCE OF THE HERO: UNCOVERING CREATIVITY

Marcel van der Pol, KERIDWEN


Making up stories is one of the oldest ways of getting out-of-the-box. In a story everything is possible; the use of fantasy and imagination can be boundless.
Many innovation and creativity techniques focus on people’s thinking abilities: solving a problem like a complex jigsaw puzzle. We love to get out-of-the-box, but mostly we are obliged to follow certain procedures in getting out-of-that-box, too. We love to be free minded (and divergent thinkers) but goals (what goals?) got to be realised, problems (what problems?) got to be solved (by convergent thinking). It has become a paradox: structured creativity, planned discovery, out of a small box within a bigger one, confined divergent thinking. 

The The Dance of the Hero® focuses on a specific aspect of storytelling: people’s ability to roam freely inside their imagination. Solving a complex jigsaw puzzle starts with a defined problem and always ends up within a specific range of solutions, while neglecting useful insights and ideas from outside this range.  Telling stories and exercising creativity without an immediate problem maximizes the chance for serendipities and happenstances.

Still beneath the endless surface of every story certain patterns can be found. How does the main character perceive his story world? What is his paradigm, his looking-glass through which he both filters all the story input and his own (re)actions? Why does he narrow his experiences to certain events and decisions? How does the storyteller’s lead motive manage his main character? Storytelling as a paradox: confined freedom, both the boundless freedom of fantasy and imagination and the preset storyteller’s perception of the world.

In this workshop I would like you to experience the storytelling paradox. You will explore the utilization of this paradox: applying story patterns, especially the lead motive, to use fantasy and imagination at best for finding new ideas (even without an immediate problem) and making them work.  So let’s uncover your creativity!

Read more... Keridwen  -  The Dance of the Hero  -  South Africa

 

Marcel van der Pol (Workshop "The Dance of the Hero")

Starting as a biologist, since 1986 Marcel has been active as  lecturer in higher education, as  trainer/coach in management skills, in teaching/training skills, in personal growth and artistic-creative development, as mediator and as a theatre maker.
In 1997 he founded Keridwen, in order to discover, create and present new possibilities in personal and organisational growth. Keridwen’s work distinguishes itself by the frequent use of fantasy and creativity together with cognition and analysis. Inspiration is the magic word. Keridwen and inspiration are both concepts born from the Celtic legend:  Three drops of inspiration.

In 1999 he created “The Arrow in the Bull’s Eye”, an inspiring program on learning to be a committed, inspiring, and creative teacher/lecturer. Later this program has been expended to include trainers, speakers, facilitators, etc.
In 2002 he created "The Dance of the Hero", a surprising "head, heart and hands"-concept in personal and organisational growth and creativity. In 2005 he created "The Gordian Egg", the paradoxical follow up of the Dance of the Hero", the structered/unstructured journey of discovery into creativity.

Since 2007 he divides his time between Keridwen, and delivering interactive lectures,  and his solo performances.

Read more... Keridwen  -  The Dance of the Hero  -  South Africa  

vrijdag 8 juni 2012

Creativiteit, juíst in Mediation en Conflicthantering

Verslag van een deelemer aan de workshop "Creativiteit in Mediation en Conflicthantering"

Georganiseerd door Noorderlink,
voor haar aangesloten mediators in Mediationlink

"Vol verwachting fiets ik dinsdagochtend 5 juni naar het Kasteel voor de training Creativiteit in Mediation, georganiseerd door Mediationlink. Ik heb er zin in, want zoals iedereen die met conflictbemiddeling te maken heeft weet: welke methode je ook volgt, welke specialiteit in mediation je ook toepast en met welke partijen je ook aan tafel zit, creativiteit is essentieel in dit soort processen.

Trainer is Marcel van der Pol, een man met een bijzondere carrierre die van zijn passie zijn beroep heeft gemaakt en zijn beroep daarom met passie uitoefent! Hij is trainer, mediator en theatermaker en gebruikt theatertechnieken en verhalen om mensen in beweging te krijgen.
Ik word niet teleurgesteld in mijn verwachtingen. Behalve dat ik leuke nieuwe collega's ontmoet die ieder op verschillende manieren met conflictbemiddeling bezig zijn, is het een hele nuttige en verrassende dag. Als een rode draad loopt het thema 'je verplaatsen in een ander' door het dagprogramma. Het bekende probleem in conflicten is het niet willen of kunnen verlaten van het eigen gezichtspunt en de eigen positie, en Marcel reikt gedurende de hele dag technieken aan om juist hiermee partijen in beweging te krijgen. Daarbij nodigt hij ons ook steeds uit om zelf creatieve oplossingen te verzinnen.
Als theatermens weet Marcel als geen ander hoe hij zijn publiek 'mee' kan krijgen. Verrassende verhalen, De Bono's petten, de archetypen uit De Dans van de Held, filmpjes, onafgebroken tovert Marcel ze uit zijn arsenaal tevoorschijn.
Een geslaagde dag die bovendien ook nog eens NMI PE punten oplevert!
Bedankt Marcel en bedankt Mediationlink voor de organisatie van deze dag."

Aanvullende info: www.keridwen.nl en www.noorderlink.nl
reageren via marcel@keridwen.nl

Leercarrousel = bundeling van deskundigheden

Leercarrousel voor Kwaliteitsfunctionarissen 
in de Zorg
Coproductie van Daska & Keridwen: 
bundeling van deskundigheden
begeleiding: Gosse Korte & Marcel van der Pol

 Praktische informatie:
•    Data: september – december 2012
•    Investering: €2500 vrij van BTW
•    Locaties: in Leek (2x) en bij de deelnemende zorgorganisaties (6x)
•    Studiebelasting: 96 uur (bijeenkomsten 32 uur en indirect 64 uur)
•    Aanmelding + Informatie: gosse.korte@daska.nl en marcel@keridwen.nl

Samenvatting  kenmerken van de Daska/Keridwen-Leercarrousel: •    Toepassingsgericht: met reële praktijksituaties op locatie oefenen;
•     Aanvullende theorie: bepaald door vraag & aanbod;
•    Intensief: maximaal 6 deelnemers;
•    Ervaringen uitwisselen: allen kwalieitsfunctionarissen bij zorgorganisaties±
•    Ervaren begeleiders, die elkaar inhoudelijk en procesmatig goed aanvullen: Marcel van der Pol en Gosse Korte, beiden docente, trainer, coach, organisatieadviseur en facilitator.

Toelichting
De Daska/Keridwen-Leercarrousel: een doelgerichte combinatie van opleiding, training, coaching-on-the-spot en intercollegiale ondersteuning voor Kwaliteitsfunctionarissen in de Zorg

Vanuit Daska en Keridwen zien wij vrijwel dagelijks hoe Kwaliteitsfunctionarissen in de Zorg in hun werkpraktijk worstelen met  allerlei vraagstukken en thema’s. Soms zijn die uniek, maar soms komen die ook op vergelijkbare wijze in verschillende organisaties voor.
Daska en Keridwen bundelen nu hun krachten om heel gericht Kwaliteitsfunctionarissen in de Zorg te ondersteunen bij het oplossen van kwaliteitsvraagstukken en thema’s: toegesneden lessen worden daarbij gecombineerd met praktische oefeningen, uitgebreide behandeling en adviseren van eigen en elkaars vraagstukken. Dat is de Daska/Keridwen-Leercarrousel, waar je hoofd, hart en handen verbindt voor adequate kwaliteit in de zorg.

Wat zijn vraagstukken, die wij zoal in de praktijk tegenkomen?
•    Een kwaliteitsmanagementsysteem wat meer een last  is voor medewerkers dan een lust. Het voldoet dan wel aan de HKZ-eisen, maar medewerkers werken er weinig mee en moeten op het intranet erg zoeken om de juiste protocollen, procedures en formulieren te vinden. Het onderhouden en up-to-date houden kost dan ook veel tijd van de kwaliteitsfunctionarissen.

•    De Planning- en controlcyclus en de PDCA-cyclus die niet optimaal verlopen. Hoe kan ik als kwaliteitsfunctionaris dat proces begeleiden en stakeholders (bestuurders, managers, teamleiders) adviseren?

•    Interne auditrondes die veel tijd kosten maar weinig opleveren. Hoe kan ik als kwaliteitsfunctionaris meer rendement halen uit auditrondes?

•    De rol van de kwaliteitsfunctionaris binnen een zorgorganisatie. Wil ik als kwaliteitsfunctionaris een doener, adviseur of begeleider zijn? Hoe ga ik om met stakeholders als bestuurders, managers, teamleiders?

•    Wat gebeurt er in de zorgmarkt (marktwerking, kiesbeter, bezuinigingen, AWBZ -> WMO, zorgketenmanagement) en wat betekent dat voor de kwaliteitsfunctionaris?

•    LEAN in de zorg? Is dat niet MEAN?

Dit zijn een paar voorbeelden. Uiteraard zijn er nog veel meer relevante vraagstukken die u tegenkomt of gen kunt komen in uw werkpraktijk. Breng ze in in de Leercarrousel; de werkbijeenkomsten zijn primair gericht op de vraagstukken van de deelnemers.

Wat levert de Daska/Keridwen-Leercarrousel u op?
1.    Praktijkgerichte ondersteuning bij de oplossing van uw kwaliteitsvraagstukken tijdens de Leercarrouselbijeenkomsten onder deskundige begeleiding van Marcel van der Pol en Gosse Korte (in de rollen van docent, trainer, coach, organisatieadviseur en facilitator).

2.    Toegesneden lessen Kwaliteitszorg, zowel theoretisch als praktisch, waarbij uw behoefte aan onderwerpen en thema’s een belangrijk onderdeel vormt. In de lessen van Gosse Korte ligt het zwaartepunt op Kwaliteit (-zorgsystemen) in de Zorg . In de lessen van Marcel van der Pol ligt het zwaarte punt op Verandermanagement (mensen en organisaties in verandering).

3.    Adviseren en coaching on-the spot gericht op uw ingebrachte vraagstukken. Met nadruk wordt niet alleen het vraagstuk zelf aangepakt, maar ook steeds in een groter perspectief geplaatst van organisatie (-ontwikkeling), branche en maatschappij.

4.    Intercollegiale uitwisseling van ervaringen, kennis en vaardigheden en probleemaanpak, mede op basis van de principes van het creatiefdenken.

5.    Indien gewenst is aanvullende specifieke coaching en organisatieadvisering mogelijk.

Wat houdt de Daska/Keridwen-Leercarrousel praktisch in?
●    Zes Kwaliteitsfunctionarissen uit verschillende Zorginstellingen doen mee.

●    Er zijn acht bijeenkomst. Na de startbijeenkomst zijn we steeds bij een andere Kwaliteitsfunctionaris en zijn of haar Zorginstelling te gast. We sluiten af met een resultaatbijeenkomst waar ook de leidinggevenden van de deelnemers voor zijn uitgenodigd.

●    Op een werkbijeenkomst staat het vraagstuk van de gastheer/vrouw centraal. Collegadeelnemers en begeleiders bundelen kennis en ervaringen ter ondersteuning van de gastheer/vrouw. De uitkomst van dit proces wordt expliciet gegeneraliseerd naar de praktijk van de andere deelnemers.

●    Integraal onderdeel van zowel de startbijeenkomst als de zes werkbijeenkomsten zijn de lessen in kwaliteitszorg en in verandermanagement: theoretisch én praktisch, naar aanbod èn vraag

●    Een werkbijeenkomst bevat grofweg de volgende onderdelen:
    ○    welkom bij de zorgorganisatie;
    ○    presentatie vraagstuk door de gastvrouw/heer;
    ○    behandeling van de ingebrachte vraagstuk(ken);
    ○    les/college over een thema;
    ○    af te spreken acties;
    ○    afsluiting.Welkom!
 
Gosse Korte (Daska) www.Daska.nl
drs Marcel van der Pol (Keridwen) www.Keridwen.nl
Keridwen Tweets: mei 2012

29 May
Let's bring disparate even antagonistic talents together to see if they will fuse or fission or generate some other bust of creative energy.

29 May
Do random events beyond the predictions of theory shape the world? Or fold the complexity theory the spikes of randomness back into the...


28 May
RT @AncientProverbs Silence is a true friend who never betrays. -Confucius. But what will silence tell? #dedansvandeheld


28 May
21 juni. Workshop "Regisseren van Creativiteit en Innovatie" http://ow.ly/i/ELaz Bij KKNF Groningen. Info: http://ow.ly/bc3fC en...


27 May
#Contemplation: Truth is too precious to die for, isn't it? How about lies?


25 May
Workshop: De dans van de held voor sprekers/docenten/vertellers/spelers, etc. zat 23 juni, Geldermalsen. 55 euro. Info: http://ow.ly/aUJHa


24 May
Workshop: De dans van de held voor sprekers/docenten/vertellers/spelers, etc. zat 23 juni, Geldermalsen. 55 euro. Info: http://ow.ly/aUJGj


24 May
Carré 125, Nov.2012: De Kracht van de Spiegel met @annettewessels: @diannefransen @Keridwen @kernreflect @stopcontact. http://ow.ly/b7xEH


23 May
Workshop: De dans van de held voor sprekers/docenten/vertellers/spelers, etc. zat 23 juni, Geldermalsen. 55 euro. Info: http://ow.ly/aUJFe


21 May
Workshop: De dans van de held voor sprekers/docenten/vertellers/spelers, etc. zat 23 juni, Geldermalsen. 55 euro. Info: http://ow.ly/aUJCI


20 May
Met plezier: zinvolle nieuwsbrief van een goede relatie te verwijzen: http://Stop-contact.com raakt met lading. http://ow.ly/aYwfz


19 May
Workshop: De dans van de held voor sprekers/docenten/vertellers/spelers, etc. zat 23 juni, Geldermalsen. 55 euro. Info: http://ow.ly/aUJDR


17 May
Keridwen tweets van maart 2012. Veel leesplezier: http://ow.ly/aYwnm
Keridwen tweets van april 2012. Veel leesplezier http://ow.ly/aYy8H
Keridwen tweets op Febrauary & March 2012. http://ow.ly/aYyrF and http://ow.ly/aYyyY For inspiration

17 May
Met plezier: zinvolle nieuwsbrief van een goede relatie te verwijzen: http://Stop-contact.com raakt met lading. http://ow.ly/aYw7E


17 May
Nice quote: »The sheer concentratedness of history, sleeting past soundlessly into the world, can be overwhelming« #GordianEgg

17 May
»History book: no recording events of the past, but creating history«? Makes unhistory significant, too. Accordingt to Sage, #DancingHero

17 May
Intriguing quote: »History has to be controlled; in reality there are too much things to go wrong«. Fool, #DancingHero lives in unhistory

Favorite

17 May Keridwen Keridwen ‏@Keridwen

Welkom! Wie komt nog meer? RT @_VUURVOGEL_: Net aangemeld voor #DansvandeHeld workshop 23/6 van @Keridwen. http://www.keridwen.nl/driedruppels_vaninspiratie.php


17 May
Antropocentric phylosophy: »Does a falling tree in the forrest make a sound when there is no one to hear?« There allways is! #GordianEgg


17 May
Workshop: De dans van de held voor sprekers/docenten/vertellers/spelers, etc. zat 23 juni, Geldermalsen. 55 euro. Info: http://ow.ly/aUJAs

16 May
"A ship is safe in harbour, but that's not what ships are for." - William Shedd


16 May
RT "There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all." - Peter Drucker Aamen!


15 May
RT @AncientProverbs When spider webs unite, they can tie up a lion. -Ethiopian Proverb. Come on! Let's try. Lover, #DancingHero


15 May
RT @GreatestQuotes "The important thing is not to stop questioning." - Albert Einstein. Never do!


15 May
Workshop: De dans van de held voor sprekers/docenten/vertellers/spelers, etc. zat 23 juni, Geldermalsen. 55 euro. Info: http://ow.ly/aUJvN


11 May
RT @GreatestQuotes: "I dream of painting and then I paint my dream." - Vincent Van Gogh. What #DancingHero is talking here?


11 May
RT: A man grows most tired while standing still. -Chinese. Movement is the basics of zoological life! Wanderer, a #DancingHero


11 May
Intriguing quote I read: "the existence of God does not strike me a a hypothesis that one has any right to reject a priori". Don't you?


10 May
23 juni: Geldermalsen: "De dans van de held" voor trainers, sprekers, acteurs, docenten, etc. Inschrijven kan nog. Mail: marcel@keridwen.nl

10 May
24 mei CARRE: "De Kracht van de Spiegel, Weg met Plankenkoorts" http://ow.ly/d/Ckt Inschrijven kan nog steeds: http://ow.ly/aOXcG


10 May
TribeGreedyGivers: Leadership = bottleneck innovation. Shake the bottle and the 'cork' will explode outwards ... celebrate with Champagne!!


10 May
TribeGreedyGivers: Leadership can often become a bottleneck for innovation. Bottlenecks are often found on top of bottles. What to do?


8 May
Nu net terug van meerdaagse GR7-wandeltocht in de Ardeche: afzien, desondanks genieten en nieuwe ideeën. Wat wil je nog meer?


7 May
#PERSBERICHT "Weg met plankenkoorts! De Kracht van de Spiegel’ in #Carré". 1*theater, 3*workshop, 2*dans + rondleiding: http://ow.ly/arUQL