zondag 24 november 2019

Week van de Mediation-artikelen

Sinds oktober heb ik een zerstal artikelen geschreven naar aanleiding van de Week van de Mediation 2019: Over NZR in Mediations en de intrigerende impact van de NZR-methode voor alle Conflictpartijen èn de Mediator zelf!. 
NZR Mediations. MediationLab. Voor Mediators. NZR-Academie. Keridwen

Alle artikelen zijn te vinden op  LinkedIn en Blogspot;  zoek naar Marcel van der Pol.
Veel leesplezier. Reacties welkom. Meer weten? Keridwen.nl - contactpagina.


#Mediation #NZR #Narratief #conflictmanagement #conflicthantering  #Conflictcoaching #conflictoplossing  #Keridwen #weekvandemediation #weekvandemediation2019

dinsdag 19 november 2019

MediationWeek (5): De Tijdreiziger / Mediator


Direct bij binnenkomst wordt hij aangesproken. Het lijkt erop dat de man (laten we hem meneer A noemen) hem staat op te wachten.  A geeft aan dat hij erg blij is dat er eíndelijk eens iets aan 'het probleem' wordt gedaan, tenslotte "suddert dat al meer dan tien jaar door" (zijn woorden).  A zegt daarom alle medewerking toe die nodig is. 
Dan schakelt A over op een andere toon en waarschuwt voor een zekere B, die hij naar alle waarschijnlijkheid verderop in het gebouw zal tegenkomen. Het is beter niet te veel naar B te luisteren. Deze is namelijk de grootste veroorzaker van het probleem!
Even later komt hij  daadwerkelijk meneer B tegen. Ook B is erg blij dat hij er is, maar waarschuwt wel voor A. Naar A luisteren zal de problemen hier alleen maar groter maken. Het probleem duurt, volgens hem, nu al meer dan 10 jaar en zou vooral in stand worden gehouden door A. Dus  zijn advies: niet met A praten. Je niet laten beïnvloeden. Gewoon probleem oplossen. Overigens zegt B nu  direct toe hem daarvoor alle medewerking te verlenen..

Dit voorval haal ik hier alleen aan vanwege het tijdsaspect. Dit is een conflict dat zich al meer dan tiíen jaar voortsleept. Geen openlijke clashes, maar wel twee mannen die niet met elkaar praten, niet met elkaar willen samenwerken en zo mogelijk elke bezoeker van buiten proberen te waarschuwen voor de ander.
De oorzaak en aanleiding zijn in de loop der tijd bedekt door een dikke laag stof. Geen van beiden blijft in staat de ontstaansgeschiedenis goed duidelijk te maken. Dit geldt voor hun leidinggevenden, tot en met de directie, evenmin.
Vrijwel iedereen behandelt de situatie als een voldongen feit en accepteert dit als zodanig. In de afgelopen toen jaar is er dan ook nooit echt iets aan conflictbemideling gedaan. tot nu.

Wat mij in deze casus fascineert is vooral de duur van het conflict situatie, plus het feit dat iedereen de situatie al meer dan tíen jaar lang laat voortbestaan. Door de lange tijd hebben de belevingen van beide mannen de kans gekregen zich totaal vast te zetten. Hun verhalen of narratieven zijn bevroren geraakt en in de loop der tijd zelfs gestold.  Er lijkt geen beweging meer mogelijk, zelfs geen minimale verschuiving in standpunt en perspectief.  Er is geen enkele ruimte voor de beleving en ervaring van de ander.  
En toch delen ze dezelfde werkgever, hetzelfde gebouw, de zelfde afdeling. Ze komen elkaar vrijwel dagelijks tegen. Hoe lang nog? De ene moet nog vijftien jaar, de ander elf jaar tot aan het pensioen. Allebei willen hier bij deze werkgever blijven werken., het liefst zonder de anderkken. 
Laat die ander maar vertrekken. Die is tenslotte de aanstichter. Zijzelf genieten van hun werk. Werk betekent veel voor hen.

Soms lukt het toch (ook na al die jaren nog) om partijen te helpen tot een vredige coexistentie te komen, waarin samenwerken  goed en communicren zinvol verloopt. Soms lukt dat ook niet;  dan moet je wellicht  op een of andere wijze afscheid van elkaar nemen.

Wat in een gestold conflict kan helpen, is in de begleidingen ook regelmatig te wisselen in het tijdsperspectief. Hoe zou het zijn als dit nog eens tien jaar voortduurt? Vooral als beide mannen zich in dezelfde sociale omgeving ophouden! Ze blíjven elkaar tegenkomen, direct en indirect. Er zit dus voor beiden een duidelijke sociaal aspect aan de zaak, en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. 
Omkering van het tijdsperspeftief, niet verleden-heden, maar heden-toekomst georiënteerd. Hoe gaan we met ingang van heden verder? 
Stel, dat het lukt om beide partijen bereid te krijgen tot een voor beiden aanvaarbaar vervolg, zal dat in de toekomst stand kunnen houden? 
Je kunt toekomstverhalen  natuurlijk Fantasy noemen, of Sciencefiction, je kunt ze ook beleven als verhalen overe reële situaties in de nabije toekomst of sterker nog als een doorgetrokken heden. Dan onstaat alle ruimte om diverse toekomstscenario's te laten bezinken en te toetsen. Daarbij werkt het verreweg het beste als partijen samen het toekomstverhaal maken, niet gestold of bevroren, maar tot op zekere hoogte vloeibaar. Dat vraagt wel een inzet van de mediator als gids in het tijdreizen.

Week van de Mediation 2019.Met veel plezier deel ik in dat kader mijn benaderingvan mediation (NZR Mediation) in een aantal artikelen, waarbijik steeds een ander perspectief kies. Houd het inde gaten, er volgen nogmeer!
Volgend artikel (6): De NZR Mediator. Verwachte publicatiedatum: 25 november.
Meer weten? nzr-methode.org - contactpagina.
#Perspectiefwisseling #narratives #timetravelling #frozenstory #MediationLab,#NZR-methode, #conflicthantering, #Keridwen
(NB. Afbeelding komt uit "2001, Space Odyssee")
.

MediationWeek (4): Storyteller/Mediator

Een onverwachte ontmoeting tussen twee onbekenden. Elk heeft een leidinggevende positie in de eigen groep. Ze raken met elkaar in gesprek. Het gesprek is van korte duur, Beiden trekken hun conclusie. Hun wegen scheiden zich weer. Beiden brengen verslag uit aan de eigen achterban. Eén ontmoeting, één gesprek, twee totaal verschillende verhalen over wat er is gebeurd.

Ik herinner mij de workshop nog heel goed, waar ik dit metaforische verhaal voor het eerst gebruikte om met de deelnemende mediators te onderzoeken hoe mensen tot hun perceptie van gebeurtenissen (incl. conflicten) komen. Een van de collega's protesteerde nadrukkelijk. Als mediators hadden we slechts met de feiten te maken. Partijen creëerden wellicht eigen werkelijkheden, mediators dienden hun verhalen te helpen ontrafelen en terug te brengen tot het onderhandelbare proporties. Kortom, géén 'verhaaltjes' alstublieft!

Inmiddels is er veel veranderd. De Narratieve Mediation heeft zijn intrede gedaan (mede dankzij het mooie werk van White, naar Mediation vertaald door Monk en Winslow). Achter de zichtbare feiten in een conflict, zitten vaak hele verhalen (narratieven) van partijen (die onderling soms totaal verschillen!).
Narratieve Mediation heeft een heldere procedure hoe je mensen kunt helpen om samen tot een nieuw verhaal te komen, met als doel een duurzame oplossing voor het conflict.
Als professionele storyteller èn mediator ben ik ook op zoek gegaan naar hoe mensen dan hun eigen verhaal creëren, hoe ik dat herken in door mij vertelde verhalen en vervolgens hoe ik die verhalen kan gebruiken om partijen te helpen qua denken in beweging te komen op weg naar een duurzame oplossing voor hun conflict.

Ondermeer bovenstaand verhaal over de ontmoeting tussen twee onbekenden heb ik sindsdien nog vele malen kunnen gebruiken. Dat werkte eigenlijk in vrijwel elke situatie waarin (vastgezette) verschillen zijn ontstaan in de beleving van de werkelijkheid.
Het vastzetten kan bij iedereen gebeuren. Niet alleen conflictpartijen. Ook in het dagelijkse leven, zonder dat er direct sprake is van conflicten. Het eigen verhaal schept duidelijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid. Dan moet het toch wel waar zijn?Het vastgezette verhaal komt voor binnen relaties, tussen vrienden, tussen collegas, in politiek en bestuur, etc. Kortom overal. We horen overal narratieven van heldere, invoelbare verhalen tot verwrongen, elkaar uitsluitende verhalen. Allemaal bieden ze een eigen perspectief op de werkelijkheid.ik ben elke keer weer benieuwd naar hóe vertellers hun verhaal hebben geconstrueerd en wat ze de mensen vertellen.

Ook wij Mediators ontkomen niet aan onze vastgezette narratieven. Wij hebben onze belevingen bij een conflict. Dat is gewoon menselijk. De vraag is wat we ermee doen! We zullen scherp moeten blijven, contextueel empathisch en kritisch reflectief naar onszelf. Wat daarbij helpt? Wat dacht van een MediationLab, beginnend met... "Stel u voor, een onverwachte ontmoeting tussen twee onbekenden... "
Dan komt het verhaal tot aan wát (en hóe) beiden hun achterban vertellen.  
Vervolgens.. de vraag: Stel dat ú een van hen bent. Wat zou ú dan uw achterban vertellen?
Het vervolg is meestal confronterend en leerzaam en bruikbaar voor zowel de eigen professionalisering als voor conflictpartijen in de mediationpraktijk.

Week van de Mediation 2019. Met veel plezier deel ik in dat kader mijn benadering van mediation (NZR Mediation) in een aantal artikelen, waarbij ik steeds een ander perspectief kies. 

Meer weten? nzr-methode.org;contactpagina.
#Perspectiefwisseling #narratives #fakenews #frozenstory #MediationLab, #NZR-methode,#conflicthantering, #Keridwen

dinsdag 5 november 2019

MediationWeek(3): onderzoeker/mediator (altijd nieuwsgierig)

Ze kregen nieuwe buren. Hij was freelance vrachtwagenchauffeur. Zijn wagen was zijn inkomen; die verdiende goed onderhoud en een veilige stalling naast het huis. Alleen de vrachtwagen was zó groot, dat hij niet goed de bocht kon maken om naast het huis te komen, tenzij natuurlijk.... Het ging tenslotte maar om een meter, of zo.. Het hek tussen beide erven werd opgeschoven. Je zag het nauwelijks. En de vrachtwagen kon nu moeiteloos in- en uitparkeren.
Ter voorkoming van een burenruzie ging hij toen toch maar even met de buren in gesprek. Weliswaar was dat achteraf, maar toch...De buren gingen brommend akkoord. Tenslotte was wat 'geven en nemen' nodig om de lieve vrede te kunnen bewaren. De buurman/chauffeur was op deze manier geholpen. Hij kwam zelfs dankbaar met een mooie fles langs. Dat kleine stukje grond gebruikten ze toch al nauwelijks. Hun eigen auto kon ook nog steeds probleemloos hun erf op.
Het was natuurlijk wel zo, dat na een paar weken dat hoekje grond in een modderpoel veranderde.... Bovendien 's morgens vroeg, wanneer de buurman vertrok de hond aansloeg en soms meer dan een uur kon blijven blaffen. Dat all maal was nu níet de bedoeling.
Toen begon het conflict, dat in de loop der tijd escaleerde tot dramatische hoogten. De vrachtwagen kreeg startproblemen. De hond werd vergiftigd. Het hek vloog in fik. En dat was lang niet alles!

Uw nieuwsgierigheid gewekt? Dit verhaal krijgt een extra dimensie als u weet dat het niet in Nederland afspeelt maar ergens in Afrika. Hoe pakken ze daar zoiets aan? En wat kunnen wij hier daarvan leren?

Als bioloog/mediator ben je geïntrigeerd door hoe dieren hun conflicten oplossen. Dieren lijken veel sneller dan mensen in staat om hun verlies te nemen. Geen roddel, achterklap of stigmatisering als lafaard. Gewoon: conflict, winnen of verliezen, onderspit delven, weg wezen!

Als theatermaker/mediator ben je juist geïntrigeerd door hoe mensen hun conflicten beleven, hoe ze soms zich zo vast kunnen houden aan hun conflict, ook als daarmee niets te bereiken valt. Wat maakt toch dat ze zich helemaal lijken te identificeren met het conflict? Wat gebeurt er allemaal bij hen, zichtbaar en niet direct zichtbaar?

Als onderzoeker/mediator blijf je altijd nieuwsgierig en leergierig. Wat steekt er achter een conflict? Hoe gaat men elders, zoals bv in Afrika, met conflicten om? En hoe deed men dat in vroegere tijden (van Homo Habiilis tot Homo Sapiens)?

In een mediationhandboek las ik, dat in het verleden er hier in Europa nauwelijks echte bemiddeling bestond! Twee ruziënde staatshoofden onderhandelden meestal midden op een brug, van elkaar gescheiden door een stevig hek, anders dreigden ze elkaar af te maken. Ik durf te betwijfelen of dàt de gangbare praktijk was. Er zijn vele andere verhalen waariuit een grote variëteit in conflictoplossing blijkt. Daarbij was lang niet elke vorm (potentieel) gewelddadig! Kent u het verhaal van Redbad en Karel Martel (7de eeuw)?

Terug naar het heden, naar andere culturen. Neem nu de ruzie tussen twee buren in Botswana. De ene woont er al jaren, de ander is nieuw en heeft een vrachtwagen...

Wie nieuwsgierig is , durft de gebaande paden te verlaten. Die durft te dwalen, andere perspectieven en nieuwe inzichten op te zoeken. Juist als partijen geen nieuwsgierigheid meer kunnen opbrengen, is het zo belangrijker dat de mediator dat wèl kan en hen daarbij helpt.
Nieuwsgierig geworden naar de casus uit Botswana of uit de Friese oudheid, of naar een ander zinvol voorbeeld van ver weg of vroeger? Belanstelling voor Soepel Denken voor Mediators (NZR-Methode, MediationLab)? Neem gerust contact op.

Marcel van der Pol, Keridwen. Training, Coaching en Lezingen
Week van de Mediation 2019. Met veel plezier deel ik in dat kader mijn benadering van mediation (NZR Mediation) in een aantal artikelen, waarbij ik steeds een ander perspectief kies. Houd het in de gaten, er volgen nog meer!
Volgend artikel (4): De Storyteller/Mediator. Verwachte publicatiedatum: 11 november.
Meer weten? www.nzr-methode.org. ga naar de contactpagina.
#Perspectiefwisseling #contextueleempathie #nieuwsgierig #MediationLab, #NZR-methode, #conflicthantering, #mediation #Keridwen

MediationWeek (2): theatermaker/mediator

In het gesprek met alle partijen rond de tafel komt er maar geen duidelijkheid in het conflict. Zeven mensen spreken veel, zeggen weinig en luisteren nauwelijks naar elkaar. Om hen te helpen om emotioneel ietwat meer afstand te nemen nodigt de externe begeleider (mediator) hen uit even te doen alsof ze naar een toneelstuk of film over hun conflict zitten te kijken, waarin zij uiteraard zelf ook allemaal een hoofdrol spelen!
Op het eerste gezicht lijkt dit wellicht op een 'doen alsof'-truukje, maar als je partijen hierin goed begeleidt, geef je hen de kans om het conflict van alle kanten en op alle niveaus te ervaren, te onderzoeken en zo mogelijk te veranderen. Met de juiste vragen en gerichte regieaanwijzingen kun je de mensen zo meermalen van rol, positie en perspectief laten wisselen. Er ontstaat duidelijk onderscheid tussen hen zelf en het conflict. Je kunt je niet meer met het conflict vereenzelvigen. De ene keer ben je speler, de volgende keer toeschouwer, of zelfs regisseur. Je ziet en ervaart asteeds weer andere facetten. Je denken komt in beweging. Je emoties komen in beweging. Nieuwe inzichten ontstaan. Openingen voor oplossingen worden zichtbaar.

Voor mij als mediator (en regisseur) is deze metaforische aanpak ook heel spannend. Zijn partijen bereid in mijn theater/film-metafoor mee te gaan? Komt hun denken/voelen/doen ook daadwerkelijk in beweging? Soms kan dat heel lastig zijn, maar de opbrengst is meestal groot!
Dus wat mij betreft zouden mediators en andere conflictbegeleiders ook iets van een theater- of filmmakersd in zich moeten hebben. Spelers en regisseurs weten zóveel van conflicten. Het conflict' is zelfs een essentieel onderdeel van hun werk! Juist die vaardigheid om conflicten (in al hun vormen) te instigeren in de virtuele wereld, zijn ook uitstekend te gebruiken om conflicten in de reële wereld te helpen oplossen. Indien je als partij, maar zeker ook als mediator, kunt schakelen in rol, positie en perspectief, dan is een grote stap van conflict naar oplossing gezet. Theaters/filmregisseurs helpen hun acteurs hierbij. Mediators kunnen conflictpartijen hierbij helpen en ondersetunen. zónder hun neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid te verliezen. Sterker nog, u kunt hen helpen zelf de regie (weer) te pakken om tot een aanvaarde en duurzame conflictoplossing te komen.
Als een soort regisseur helpt u (mediator) partijen hun conflict van alle kanten en op alle niveaus te onderzoeken (zonder dat zij zich met het conflict te vereenzelvigen!) en zo mogelijk tot een aanvaarde, duurzame oplossing te komen.
In de NZR-methode voor Mediations (NZR Academie) leert de Mediator onder meer observeren als etholoog/gedragsbioloog, regisseren als theater/filmmaker en dit professioneel in mediations in te zetten. De opleidingsvorm is het MediationLab: naast leren, ook experimenteren en ontdekken.
In oktober is er de Week van de Mediation 2019. Met veel plezier deel ik in dat kader mijn benadering van mediation (NZR Mediation genoemd) in een aantal artikelen toe, waarin ik mijn expertise als onder meer etholoog (gedragsbioloog) en theatermaker (acteur & regisseur) inzet. Houdt het in de gaten, er volgen nog meer!
Volgend artikel in het kader van de Week van de Mediation 2019: Het Conflict (3): Nieuwsgierig en Mediator. 

Meer weten? nzr-methode.org. U kunt ons bereikenvia de contactpagina op de site
#MediationLab, #NZR-methode, #conflicthantering, #Keridwen

vrijdag 25 oktober 2019

(MediationWeek (1) : de Bioloog/ Mediator

Opschudding in de straat, vroeg in de ochtend. Een vrouw, ondanks de kou slechts gekleed in slip en trainingsjack, rent langs, achtervolgd door een onverstaanbaar schreeuwende man. 

De bestuurder van een passerende auto grijpt naar zijn telefoon. Twee buurtbewoners die net hun huizen uitkomen, kijken naar elkaar en zetten dan de achtervolging in. Even later is de schreeuwende man tegen de grond gewerkt. 

Na tien minuten verschijnt de politie. De beide buurtbewoners vertellen hoe zij gelukkig een verdere escalatie van huiselijk geweld hebben kunnen voorkomen. De vrouw heeft inmiddels een verderop geparkeerde auto bereikt. Ze stapt in en rijdt weg.

De politie onderzoekt de zaak.

Al snel blijkt dat er weliswaar sprake is van een relationeel conflict, maar dat de vrouw helemaal niet op de vlucht is voor een gewelddadige man. Ze is ervandoor met zijn autosleutels... en nu ook met zijn auto.


Ik mag dit voorval, dat zich ooit voor mijn huis afspeelde, graag gebruiken als voorbeeld van hoe je je kunt vergissen als je interpretatief waarneemt, in plaats van rustig de tijd te nemen om objectief waar te nemen. In staat zijn tot tot snel, intuitief waarnemen plus direct gerichte conclusies trekken is een grote kracht, maar brengt ook een groot risico mee. Je kunt je enorm vergissen. Mensen zien vaak enkel wat ze verwachten te zien. In deze valkuil wil je als mediator beslist niet vallen!

Objectief kunnen waarnemen is zeer belangrijk . Wat zie je? Wat zie je ècht? Kortom, observeer, analyseer, reflecteer en trek dan pas conclusies.

Als etholoog (gedragsbioloog) leerde ik om zo objectief en waardevrij mogelijk te observeren, zowel bij dieren (van zebravink tot zebra) als bij mensen. Door de ethologishe bril kijken naar gedrag is fascinerend, leerzaam en verhelderend. Het helpt je te voorkomen dat je hineininterpretierend waarneemt. Wellicht had je in dat geval direct aan het gedrag van de vrouw in het voorbeeld kunnen zien dat ze niet voor hem vluchtte maar voor hem wegrende!

14 tot 18 oktober is de Week van de Mediation. Goed observeren (objectief waarnemen) is zeer belangrijk voor de Mediator, helemaal als de conflicten groot zijn, de emoties hoog oplopen of als eigen sterke gevoelens, gedachten of ervaringen worden oproepen.

Gelukkig kun je leren om goed objectief (dus interpretatievrij) te observeren: in Keridwen's NZR MediationLab. Ik deel graag graag mijn ethologische observatievaardigheden met u! Het NZR MediationLab is onderdeel van de NZR-methode.

Meer weten? Ga naar nzr-methode.org of keridwen.nl . U kunt ons bereiken via de LinkedIn-pagina van Marcel van der Pol of de contactpagina op onze website


Mijn volgend artikel in het kader van de Week van de Mediation verschijnt op maandag 28 oktober: MediationWeek (2): Het conflict & de theatermaker/mediator.
zaterdag 12 oktober 2019

MediationWeek (proloog): Conflicten en Denkramen

"Each group (..) defines itself by being more echt than any other: as having a unique claim to ownership of the land through some superior martial talent or more powerful culture, or most importantly, from having arrived in a particular area first." 

Maandag 14 okt start 'De Week van de Mediation' 2019. 
Wat maakt  toch dat mensen verschillen zo vaak laten escaleren tot grote conflicten; wat hebben zij te winnen of te verliezen? 
Welke rol spelen (bovenstaande) denkramen (of niet)? 
Is het beter te gaan oplossen (mediation) dan beslechten of op z'n beloop laten? 

Mooie aanleiding om een aantal blogs te schrijven over conflicten, conflictescalatie en oplossing. Benaderd vanuit verschillende invalshoeken (perspectieven), die allemaal weer samenkomen in de NZR-methode voor Mediators: het NZR MediationLab.

Belangrijke NZR-trefwoorden: ccontextuele empathie, perspectiefwisseling, soepeldenken.

#weekvandemediation  #MediationLab #NZR #Keridwen

vrijdag 11 januari 2019

Ignoor Management en het Kleurrijk Leiderschap (een NZR fabel)


Met dank aan www.Booxalive.nl voor de kleuriijke variaties op de blauwbilgorgel 


Bijna alle managementverhalen (fabels,  vergelijkingen, anekdotes,  metaforen, enz.), die ik in het afgelopen ben tegengekomen, zijn gericht op actie, keuzes maken, overzicht krijgen en helderheid brengen. Móeten onze managers dan in deze verhalen daartoe zo worden aan gespoord? Op een willekeurig managementcongres borrelt en bruist het toch meestal van de keten over actie, innovatie en ondernemerschap? Of houden we onszelf gevangen in een benauwende Management-bubble van optimisme en dadendrang, terwijl je pas buiten die bubble, in de dagelijkse praktijk te maken krijgt met reële vraagstukken, dilemma's en conflicten?
Wat maakt toch dat veel managers steeds weer op zoek (moeten) gaan naar hapklare brokken, bulletlists en stappenplannen, die vaak nauwelijks blijken aan te sluiten bij de wereld buiten de bubble? 'Blauw(druk)denkers' worden ze wel genoemd. Mensen die hun professionele werkelijkheid zo graag in spreadsheets, procedures en 'kookrecepten' willen vangen. Ooit iemand tegengekomen die dat blijvend is gelukt? Hoevaak lukt het de werkelijkheid niets steeds weer zich aan het managementmodel te ontworstelen?

Voor de zoekende  professional introduceer ik hierbij met plezier een nieuwe Management-fabel: de Ignoor Manager en het Kleurrijk Leiderschap.
De fabel zelf zal ik hier niet verklappen. Geen 'spoiler' van mij. Als u wilt kom ik met plezier de fabel vertellen, toelichten en samen met u uitwerken voor uw situatie in een Stand-Up  NZR-lezing of NZR-workshop.

Iedereen gebruikt tegenwoordig Storytelling (incl. fabels) als toverwoord in New Management Speak. Als het managen van medewerkers (of klanten, relaties, burgers, verwachtingen, met nog heel veel etcetera's!) niet naar verwachting verloopt is er altijd nog de Story, die de ander kan aanspreken op diens beleving. Sinds de Storytelling gekaapt door guru's in o.m. marketing, management en bestuur, is álles opeens een beleving geworden. De ander als hedonist, die uw bubble ingetrokken dient te worden.

De werkelijkheid is veel méér dan een beleving! Een  verhaal (story) is geen manipulatief verleidingsinstrument. Een verhaal is een vorm van communicatie. Een verhaal daagt uit uw verhaal houding tot uw (professionele) werkelijkheid te onderzoeken en zo nodig te veranderen. Een goed verhaal leidt tot dynamiek, beweging en verandering. Daarom werk ik zo graag bij klanten met verhalen (fabels). 
Ik wens ieder mens toe zijn/haar verhaal terug te pakken, en zèlf te vertellen om de wereld te begrijpen en te beïnvloeden. 

Alvast en paar  vragen voor u. 
Wat is het verhaal achter de Story? 
Welke invloed hebben Ignoor en Kleurbilgorgels in uw verhaal? 

Vergroot uw professionele denkraam. #NZR-methode #Keridwen.
Goede start van 2019! Mooie verhalen! 

Marcel van der Pol
Keridwen NZR-methode
Groningen, januari 2018