maandag 26 november 2018

DialoogLab: Van clash naar dialoog


De kracht van het werken met verhalen metaforen in een DialoogLabDialoogLab. 
Samenwerkend onder de naam  Truebadoors hebben wij het DialoogLab ontwikkeld voor mensen en organisaties in een steeds veranderende wereldd met steeds nieuwe vraagstukken, dilemma's en conflicten. De Truebadoors bestaan uit Parisa Amin (Vreemd Volk) en Marcel van der Pol (Keridwen).

Voor ons is bewegen in denken en doen normaal; het is de basis van het (samen) leven.

 Een DialoogLab (gebaseerd op de NZR-methode en ervaringen in Afrika)) is een dynamische combinatie van standup-lezing, voorstelling en workshop. Wij willen mensen via de 'omweg' van een metaforisch verhaal op veilige,affirmative manier uitdagen om tot dialoog  te komen over  soms heel gevoelige, thema's  die voor hen belangrijk zijn. Onze inzet: van onzekerheden en verschillen met Andersdenkenden naar ontmoeting en dialoog, zonder de confrontatie te schuwen.

Deelnemers iworden uitgedaagd mee te denken, mee te praten en mee te doen met wat er in het verhaal gebeurd.. Ze krijgen daarbij de kans -ook letterlijk! - kennis te maken met de visie en ervaringen van andersdenkende mensen. Ze reflecteren op standpunty en tegen-standpunt, op oorzaak/gevolg reacties en hun eigen invloed daarop.
Een DialoogLab is maatwerk. Je wordt wel altijd uitgenodigd om situaties van meer kanten, door meer brillen en zelfs van buiten de kaders, te bekijken en te onderzoeken. Hoewel in het DialoogLab meestal gewerkt wordt met een metaforisch verhaal, komen de actuele thema's heel dichtbij. Maar wel veilig genoeg om daar over in dialoog te kunnen gaan. Wij noemen dat 'op Reis gaan' (in een verhaal) om thuis te komen (in de eigen actualiteit).

Een DialoogLab is speels van vorm, serieus van inhoud en effectief in opbrengst.

Wij zorgen voor het Verhaal, waarmee wordt gewerkt. In ovewrleg met de klant.
In de StandUp lezing maken wij de mensen deelgenoot van onze manier van denken en werken. Mensen creëren  hun eigen werkelijkheid in de verhalen die zij over hun ervaringen vertellen. In die verhalen klinkt soms heel subtiel, maar toch duidelijk door hoe mensen hun werkelijkheid beleven. en de wereld beoordelen. Door te spelen met de principes van verhalen wordt het veel gemakkelijker voor mensen ook vanuit het perspectief van anderen naar hun werkelijkheid te kijken en daarmee hun blikveld te verbreden en hun Denkraam te vergroten.

In de voorstelling krijgt het publiek de kans om met vraagstukken en dilemma's van de hoofdpersonen mee te denken. Wat zou ú doen in die situatie? Schakel van Perspectief naar Perspectief. Denk mee. Praat mee. Doe zelfs mee àls u dat wilt. Ga de dialoog aan met de spelers en met elkaar. Verbreed je blikveld, vergroot je Denkraam, verrijk je wereldbeeld!

In de workshop krijgen deelnemers de kans hun nieuwe kennis, inzichten ervaringen , opgedaan bij lezing en in de voorstelling actief te vertalen naar hun eigen werkelijkheid, hun situatie, met hun hun eigen vraagstukken, dilemma's of conflicten. Ze kunnen oefenen en experimenteren met verschillende DialoogLab-technieken, waaronder actief wisselen van perspectief en paradigma (met NZR De dans van de held).

Voorbeelden van Dialoogthema's waarmee wij reeds hebben gewerkt:
Persoonlijke consequenties en keuzes en bij Organisatieveranderingen.
  • Lastige dilemma's in de Zorg- en Hulpverlening, bij de Overheid en in de Maatschappij
  • Vluchtelingen: problematiek of opvang en hulpverlening.?
  • Multicultureel samenleven in de wijk.
  • Professionele vraagstukken en dilemma's voor conflictbegeleiders (van mediators tot buurtbemiddelaars).
  • Lesgeven aan Andersdenkenden.

Een DialoogLab wordt verzorgd door de Truebadoors: Marcel van der Pol, Keridwen, en Parisa Amin, Vreemd Volk. Meer weten? Wij zijn slechts een 'Reply' verwijderd. marcel@keridwen.nl