vrijdag 25 oktober 2019

(MediationWeek (1) : de Bioloog/ Mediator

Opschudding in de straat, vroeg in de ochtend. Een vrouw, ondanks de kou slechts gekleed in slip en trainingsjack, rent langs, achtervolgd door een onverstaanbaar schreeuwende man. 

De bestuurder van een passerende auto grijpt naar zijn telefoon. Twee buurtbewoners die net hun huizen uitkomen, kijken naar elkaar en zetten dan de achtervolging in. Even later is de schreeuwende man tegen de grond gewerkt. 

Na tien minuten verschijnt de politie. De beide buurtbewoners vertellen hoe zij gelukkig een verdere escalatie van huiselijk geweld hebben kunnen voorkomen. De vrouw heeft inmiddels een verderop geparkeerde auto bereikt. Ze stapt in en rijdt weg.

De politie onderzoekt de zaak.

Al snel blijkt dat er weliswaar sprake is van een relationeel conflict, maar dat de vrouw helemaal niet op de vlucht is voor een gewelddadige man. Ze is ervandoor met zijn autosleutels... en nu ook met zijn auto.


Ik mag dit voorval, dat zich ooit voor mijn huis afspeelde, graag gebruiken als voorbeeld van hoe je je kunt vergissen als je interpretatief waarneemt, in plaats van rustig de tijd te nemen om objectief waar te nemen. In staat zijn tot tot snel, intuitief waarnemen plus direct gerichte conclusies trekken is een grote kracht, maar brengt ook een groot risico mee. Je kunt je enorm vergissen. Mensen zien vaak enkel wat ze verwachten te zien. In deze valkuil wil je als mediator beslist niet vallen!

Objectief kunnen waarnemen is zeer belangrijk . Wat zie je? Wat zie je ècht? Kortom, observeer, analyseer, reflecteer en trek dan pas conclusies.

Als etholoog (gedragsbioloog) leerde ik om zo objectief en waardevrij mogelijk te observeren, zowel bij dieren (van zebravink tot zebra) als bij mensen. Door de ethologishe bril kijken naar gedrag is fascinerend, leerzaam en verhelderend. Het helpt je te voorkomen dat je hineininterpretierend waarneemt. Wellicht had je in dat geval direct aan het gedrag van de vrouw in het voorbeeld kunnen zien dat ze niet voor hem vluchtte maar voor hem wegrende!

14 tot 18 oktober is de Week van de Mediation. Goed observeren (objectief waarnemen) is zeer belangrijk voor de Mediator, helemaal als de conflicten groot zijn, de emoties hoog oplopen of als eigen sterke gevoelens, gedachten of ervaringen worden oproepen.

Gelukkig kun je leren om goed objectief (dus interpretatievrij) te observeren: in Keridwen's NZR MediationLab. Ik deel graag graag mijn ethologische observatievaardigheden met u! Het NZR MediationLab is onderdeel van de NZR-methode.

Meer weten? Ga naar nzr-methode.org of keridwen.nl . U kunt ons bereiken via de LinkedIn-pagina van Marcel van der Pol of de contactpagina op onze website


Mijn volgend artikel in het kader van de Week van de Mediation verschijnt op maandag 28 oktober: MediationWeek (2): Het conflict & de theatermaker/mediator.
zaterdag 12 oktober 2019

MediationWeek (proloog): Conflicten en Denkramen

"Each group (..) defines itself by being more echt than any other: as having a unique claim to ownership of the land through some superior martial talent or more powerful culture, or most importantly, from having arrived in a particular area first." 

Maandag 14 okt start 'De Week van de Mediation' 2019. 
Wat maakt  toch dat mensen verschillen zo vaak laten escaleren tot grote conflicten; wat hebben zij te winnen of te verliezen? 
Welke rol spelen (bovenstaande) denkramen (of niet)? 
Is het beter te gaan oplossen (mediation) dan beslechten of op z'n beloop laten? 

Mooie aanleiding om een aantal blogs te schrijven over conflicten, conflictescalatie en oplossing. Benaderd vanuit verschillende invalshoeken (perspectieven), die allemaal weer samenkomen in de NZR-methode voor Mediators: het NZR MediationLab.

Belangrijke NZR-trefwoorden: ccontextuele empathie, perspectiefwisseling, soepeldenken.

#weekvandemediation  #MediationLab #NZR #Keridwen