vrijdag 11 januari 2019

Ignoor Management en het Kleurrijk Leiderschap (een NZR fabel)


Met dank aan www.Booxalive.nl voor de kleuriijke variaties op de blauwbilgorgel 


Bijna alle managementverhalen (fabels,  vergelijkingen, anekdotes,  metaforen, enz.), die ik in het afgelopen ben tegengekomen, zijn gericht op actie, keuzes maken, overzicht krijgen en helderheid brengen. Móeten onze managers dan in deze verhalen daartoe zo worden aan gespoord? Op een willekeurig managementcongres borrelt en bruist het toch meestal van de keten over actie, innovatie en ondernemerschap? Of houden we onszelf gevangen in een benauwende Management-bubble van optimisme en dadendrang, terwijl je pas buiten die bubble, in de dagelijkse praktijk te maken krijgt met reële vraagstukken, dilemma's en conflicten?
Wat maakt toch dat veel managers steeds weer op zoek (moeten) gaan naar hapklare brokken, bulletlists en stappenplannen, die vaak nauwelijks blijken aan te sluiten bij de wereld buiten de bubble? 'Blauw(druk)denkers' worden ze wel genoemd. Mensen die hun professionele werkelijkheid zo graag in spreadsheets, procedures en 'kookrecepten' willen vangen. Ooit iemand tegengekomen die dat blijvend is gelukt? Hoevaak lukt het de werkelijkheid niets steeds weer zich aan het managementmodel te ontworstelen?

Voor de zoekende  professional introduceer ik hierbij met plezier een nieuwe Management-fabel: de Ignoor Manager en het Kleurrijk Leiderschap.
De fabel zelf zal ik hier niet verklappen. Geen 'spoiler' van mij. Als u wilt kom ik met plezier de fabel vertellen, toelichten en samen met u uitwerken voor uw situatie in een Stand-Up  NZR-lezing of NZR-workshop.

Iedereen gebruikt tegenwoordig Storytelling (incl. fabels) als toverwoord in New Management Speak. Als het managen van medewerkers (of klanten, relaties, burgers, verwachtingen, met nog heel veel etcetera's!) niet naar verwachting verloopt is er altijd nog de Story, die de ander kan aanspreken op diens beleving. Sinds de Storytelling gekaapt door guru's in o.m. marketing, management en bestuur, is álles opeens een beleving geworden. De ander als hedonist, die uw bubble ingetrokken dient te worden.

De werkelijkheid is veel méér dan een beleving! Een  verhaal (story) is geen manipulatief verleidingsinstrument. Een verhaal is een vorm van communicatie. Een verhaal daagt uit uw verhaal houding tot uw (professionele) werkelijkheid te onderzoeken en zo nodig te veranderen. Een goed verhaal leidt tot dynamiek, beweging en verandering. Daarom werk ik zo graag bij klanten met verhalen (fabels). 
Ik wens ieder mens toe zijn/haar verhaal terug te pakken, en zèlf te vertellen om de wereld te begrijpen en te beïnvloeden. 

Alvast en paar  vragen voor u. 
Wat is het verhaal achter de Story? 
Welke invloed hebben Ignoor en Kleurbilgorgels in uw verhaal? 

Vergroot uw professionele denkraam. #NZR-methode #Keridwen.
Goede start van 2019! Mooie verhalen! 

Marcel van der Pol
Keridwen NZR-methode
Groningen, januari 2018maandag 26 november 2018

DialoogLab: Van clash naar dialoog


De kracht van het werken met verhalen metaforen in een DialoogLabDialoogLab. 
Samenwerkend onder de naam  Truebadoors hebben wij het DialoogLab ontwikkeld voor mensen en organisaties in een steeds veranderende wereldd met steeds nieuwe vraagstukken, dilemma's en conflicten. De Truebadoors bestaan uit Parisa Amin (Vreemd Volk) en Marcel van der Pol (Keridwen).

Voor ons is bewegen in denken en doen normaal; het is de basis van het (samen) leven.

 Een DialoogLab (gebaseerd op de NZR-methode en ervaringen in Afrika)) is een dynamische combinatie van standup-lezing, voorstelling en workshop. Wij willen mensen via de 'omweg' van een metaforisch verhaal op veilige,affirmative manier uitdagen om tot dialoog  te komen over  soms heel gevoelige, thema's  die voor hen belangrijk zijn. Onze inzet: van onzekerheden en verschillen met Andersdenkenden naar ontmoeting en dialoog, zonder de confrontatie te schuwen.

Deelnemers iworden uitgedaagd mee te denken, mee te praten en mee te doen met wat er in het verhaal gebeurd.. Ze krijgen daarbij de kans -ook letterlijk! - kennis te maken met de visie en ervaringen van andersdenkende mensen. Ze reflecteren op standpunty en tegen-standpunt, op oorzaak/gevolg reacties en hun eigen invloed daarop.
Een DialoogLab is maatwerk. Je wordt wel altijd uitgenodigd om situaties van meer kanten, door meer brillen en zelfs van buiten de kaders, te bekijken en te onderzoeken. Hoewel in het DialoogLab meestal gewerkt wordt met een metaforisch verhaal, komen de actuele thema's heel dichtbij. Maar wel veilig genoeg om daar over in dialoog te kunnen gaan. Wij noemen dat 'op Reis gaan' (in een verhaal) om thuis te komen (in de eigen actualiteit).

Een DialoogLab is speels van vorm, serieus van inhoud en effectief in opbrengst.

Wij zorgen voor het Verhaal, waarmee wordt gewerkt. In ovewrleg met de klant.
In de StandUp lezing maken wij de mensen deelgenoot van onze manier van denken en werken. Mensen creëren  hun eigen werkelijkheid in de verhalen die zij over hun ervaringen vertellen. In die verhalen klinkt soms heel subtiel, maar toch duidelijk door hoe mensen hun werkelijkheid beleven. en de wereld beoordelen. Door te spelen met de principes van verhalen wordt het veel gemakkelijker voor mensen ook vanuit het perspectief van anderen naar hun werkelijkheid te kijken en daarmee hun blikveld te verbreden en hun Denkraam te vergroten.

In de voorstelling krijgt het publiek de kans om met vraagstukken en dilemma's van de hoofdpersonen mee te denken. Wat zou ú doen in die situatie? Schakel van Perspectief naar Perspectief. Denk mee. Praat mee. Doe zelfs mee àls u dat wilt. Ga de dialoog aan met de spelers en met elkaar. Verbreed je blikveld, vergroot je Denkraam, verrijk je wereldbeeld!

In de workshop krijgen deelnemers de kans hun nieuwe kennis, inzichten ervaringen , opgedaan bij lezing en in de voorstelling actief te vertalen naar hun eigen werkelijkheid, hun situatie, met hun hun eigen vraagstukken, dilemma's of conflicten. Ze kunnen oefenen en experimenteren met verschillende DialoogLab-technieken, waaronder actief wisselen van perspectief en paradigma (met NZR De dans van de held).

Voorbeelden van Dialoogthema's waarmee wij reeds hebben gewerkt:
Persoonlijke consequenties en keuzes en bij Organisatieveranderingen.
  • Lastige dilemma's in de Zorg- en Hulpverlening, bij de Overheid en in de Maatschappij
  • Vluchtelingen: problematiek of opvang en hulpverlening.?
  • Multicultureel samenleven in de wijk.
  • Professionele vraagstukken en dilemma's voor conflictbegeleiders (van mediators tot buurtbemiddelaars).
  • Lesgeven aan Andersdenkenden.

Een DialoogLab wordt verzorgd door de Truebadoors: Marcel van der Pol, Keridwen, en Parisa Amin, Vreemd Volk. Meer weten? Wij zijn slechts een 'Reply' verwijderd. marcel@keridwen.nl

vrijdag 26 oktober 2018

Laveren in de Shared Space - dialoogLasb helpt!


DialoogLab Verkeer: Effectief Laveren in de Shared Space .
Het idee
De Gedeelde Openbare Ruimte, ofwel de Shared Space in het Verkeer. In principe een geweldig idee. Met weinig regels en sturing gaan mensen beter opletten, meer rekening houden met andere weggebruikers en adequaat verkeersgedrag vertonen. Dat is de verwachting en het uitgangspunt.
Hoe pakt in de praktijk het verkeersgedrag van mensen in een Shared Space uit? Kan iedereen omgaan met weinig regels en sturing? Houden mensen daadwerkelijk meer rekening met elkaar? Ook met andersoortige weggebruikers, automobilisten, fietsers of voetgangers?

Van Theorie naar Praktijk
Deelnemen aan het verkeer in de Shared Space, betekent dat je weinig wordt (bij)gestuurd door regels (geen gebod-/verbodsborden) of fysieke maatregelen (stoepranden, pijlen, obstakels, etc.). Je zult zelf, en samen met de andere verkeersdeelnemers, optimaal door het verkeer moeten laveren. Dat is zeker mogelijk. In de 'onduidelijkheid' van verkeerssituaties in de Shared Space word je uitgenodigd en uitgedaagd om zelf na te denken, vooruit te zien, pro-actief keuzes te maken, te reflecteren en adequaat te reageren op eigen en andermans gedrag. De 'duidelijkheid' van strak gestuurd verkeersgedrag, met veel regels roept vaak weerstand, verzet en soms agressief gedrag op.  Voorbeelden van zgn. 'verkeershufters' kennen we allemaal.
In de Shared Space willen we het anders doen.  Meer sociaal verkeersgedrag. Bijzondere situaties lossen zich dan vanzelf op. Grosso modo werkt het ook. Er zijn echter nog wel veel situaties waarin het (bijna) misgaat. Waarom? Is er sprake van onwil of onkunde? Of slechts een samenloop van omstandigheden?

Hoe prikkel je àlle verkeersdeelnemers om meer en vaker effectief sociaal, Shared Space-gedrag te vertonen?

Laveren in de Shared Space: Anticiperen, Reageren, Reflecteren
In complexe, onoverzichtelijke situaties is onze primaire, instinctmatige reactie vaak 'Fighting, Freezing of Fleeing - je eigen weg opeisen en doorgaan, uitwijken of het ook niet meer weten en bevriezen. Dit zijn biologische reflexmatige overlevingsreacties.  De voorkeursreflex verschilt van persoon tot persoon en is deels aangeboren, deels aangeleerd.

Een shared space vraagt echter vooral om bewúst sociaal verkeersgedrag te vertonen. Een shared space hoeft geen overlevingssituatie uit te lokken. Daarvoor moet je wel alert zijn en blijven. Je moet snèl  kunnen beslissen wat in déze situatie nú de beste actie is. Zolang iedereen niet alleen door de drukte heen laveert op weg naar de eigen bestemming, maar ook adequaat de verkeerssituatie in de gaten houdt, inclusief het eigen aandeel daarin, en zo nodig het eigen gedrag op tijd bijstuurt, blijft alles goed gaan.
Dat kàn ook allemaal in fracties van seconden. En je kunt het ook nog trainen. Maar je moet het wel willen!

Kwetsbare medeweggebruikers
Adequaat reageren in fracties van seconden lukt niet voor iedere weggebruiker.  Bijna alle plannen en maatregelen zijn gericht op een dwarsdoorsnede van de bevolking, op mensen die zich goed kunnen redden ,ook in onverwachte, onvoorspelbare situaties. Maar wat nu als je op de een of andere manier trager in je beslissingen en reacties bent, onhandigeren of onzekerder?

Met een zintuiglijke beperking loop je het risico naderend verkeer soms pas op te merken als adequaat reageren niet goed meer mogelijk is. Je moet voortdurend anticiperen en extra alert zijn op onverwachte bewegingen (bijvoorbeeld in dode zichthoeken, zoals in mijn geval!). Andere weggebruikers kunnen lang niet altijd aan iemand zien, dat diens waarnemingen beperkter zijn.

Kleine kinderen, ouderen, minder validen, mensen in een rolstoel of achter een rollator, achter een kinderwagen, die zijn vaak ook niet zo snel en wendbaar om snel op acute situaties te kunnen reageren.
Juist in een Shared Space vraagt de aanwezigheid van kwetsbare medeweggebruikers om extra alertheid. Ze zijn  lang niet altijd direct als zodanig herkenbaar!
We moeten voorkomen dat kwetsbare verkeersdeelnemers de Shared Space gaan mijden omdat ze zich daar niet veilig voelen. De openbare ruimte is van ons allemaal! De Shared Space is van ons allemaal en laten we daar voor (blijven) zorgen!

Lezing/Presentatie
Als ervaringsdeskundige (met beperkt zicht), maar zeker ook vanuit mijn achtergrond en werk als gedragsbioloog , mediator en theatermaker geef ik lezingen over mijn ervaringen, en presentaties van de vertaalslag die ik daarbij heb gemaakt naar een beter verkeersgedrag (onder meer in de Shared Space) met onze NZR-methode, in het bijzonder het DialoogLab Verkeer.

DialoogLab Verkeer
Als Truebadoors hebben wij het DialoogLab Verkeer ontwikkeld. HetDialoogLab (gebaseerd op de NZR-methode) is een dynamische combinatie van lezing, voorstelling en workshop gericht op de bewustwording van de interactie in eigen en andermans verkeersgedrag, zoals hier in de Shared Space.
Deelnemers in een DialoogLab worden uitgedaagd mee te denken, mee te praten en mee te doen. Zij krijgen gerichte verkeersituaties en -dilemmas voorgeschoteld. Ze krijgen de kans -vaak letterlijk! - kennis te maken met de visie en ervaringen van andere weggebruikers. Ze reflecteren op oorzaak/gevolg reacties en hun eigen invloed daarop.

Een DialoogLab is altijd maatwerk en mogelijk voor allerlei thema's.  Je wordt wel altijd uitgenodigd om situaties van meer kanten, door meer brillen en zelfs van buiten de kaders, te bekijken en te onderzoeken.
Een DialoogLab is speels van vorm, serieus van inhoud en effectief in opbrengst.

Meer weten? Informatie: marcel@keridwen.nl of mobiel 06 506 802 13.
Vraag om een lezing/presentatie. Of boek direct een DialoogLab Verkeer.
Een Truebadoors DialoogLab wordt verzorgd door Marcel van der Pol, Keridwen, en/of Parisa Amin, Vreemd Volk.


dinsdag 16 oktober 2018

De Kracht van Verhalen in Mediation. NZR-methode

Hoe loste Lucy (Austr. Afarensis) haar conflicten op?

Maandag 17 december, Merlijn (Nuland). Verdiepingsworkshop Narratieve Mediation (p.e. punten). Met aandacht voor Keridwen's NZR-methode.
Ook in de meest eenvoudig ogende zaken in Conflictbegeleiding en Mediation blijken de verhalen van mensen vaak zeer uiteen te lopen.  Soms bekruipt mij het gevoel dat de betrokken partijen op totaal verschillende planeten leven. De feiten mogen overeen lijken te komen:soms ook daadwerkelijk een beetje maar soms zelfs heel veel!.De verhalen echter, die partijen vertellen kunnen onderling enorm afwijken. Allerlei vermoede intenties verwachtingen en interpretaties worden door de vertellers op geheel eigen wijze in hun verhalen verweven. 
Verhaal & Werkelijkheid.
Dat mensen verhalen zo verschillend kunnen vertellen is geen probleem. Dat is is gewoon heel menselijk! Door onze verhalen krijgen we greep op onze werkelijkheid. Als we deze verhalen echter laten 'bevriezen' (of nog erger: 'stollen'), zodat wij niet meer open kunnen staan voor verhalen van anderen over dezelfde situatie of gebeurtenis, dán is er echt een probleem (vaak conflictueus) ontstaan.
Ik vind het mooi werken om samen met partijen de verschillende verhalen (belevingen van de werkelijkheid) weer 'vloeibaar' te maken. Dan kan er weer geluisterd worden en kunnen níeuwe, zelfs gezamenlijke duurzame verhalen worden gemaakt en verteld.
Narratieve Mediation
Narratieve Mediation als stroming baseert zich op het gegeven, dat mensen hun eigen werkelijkheid creëren in de verhalen die zij over hun ervaringen vertellen. Geen bedacht 'narratief, geen 'fake news'. Hun verhalen representeren hun beleving van de werkelijkhei; en die is ècht
Strijdende partijen creëren veelal sterk uiteenlopende verhalen, die elkaar soms zelfs geheel buitensluiten. Begrip van de wijze waarop mensen hun verhalen vertellen, dus ook hoe de àndere partij zijn of haar verhalen vertelt, biedt ruimte het eigen verhaal zo nodig bij te sturen en samen met de ander een nieuw gezamenlijk zinvol verhaal te creëren. De mediator kan een actieve en constructieve rol spelen bij het creëren van het nieuwe verhaal. Van groot belang hierbij is dat mediator ook zijn of haar eigen narratieve vaardigheden in ogenschouw neemt en gericht ontwikkelt. Een paar kernvaardigheden, die Mediator, Conflictbegeleider, of Buurtbemiddelaar nodig heeft: Contextuele Empathie, Narratief Strategische Interactie en Meta Zelfregie.
Mooie verdiepingsvragen hierbij zijn:
-# Hoe lossen ze elders (in andere culturen) hun conflicten op? 
# Hoe losten wij vroeger onze conflicten op? 
# Wat kunnen we van ervaringen van elders en uit andere tijden leren?
Van Lucy tot heden, verweg en dichtbij
De hechte relatie tussen verhalen en conflicten ís van overal en alle tijden. Mensen hebben altijd al verhalen verteld waarin hun visie op de werkelijkheid duidelijk doordringt. Overwinnaars 'herschrijven' immers vaak de geschiedenis? Wat zijn echter de verhalen van de andere kant, de verliezers? Er zijn genoeg verhalen bekend, dat conflicten voornamelijk gewapenderhand werd getracht op ter lossen. Conflictonderhandelaars konden soms het beste van elkaar worden gescheiden door een stevig hek midden op een brug. Om te voorkomen dat ze elkaar te lijf gingen. Voorbeelden ook uit Europa en nog niet zo lang geleden. Leerzame NZR-verhalen.
Hoe deden onze vèrre voorouders dat? Ook Lucy (Mw. A. Afarensis, zie foto) en de haren moeten conflicten hebben gekend. Wat zijn Lucy's verhalen, waar wij (Mediator, Conflictbegeleider, of Buurtbemiddelaar incluis) nu anno 2018 nog steeds praktisch iets mee kunnen?
Laten we dat samen onderzoeken!
Verdiepingsworkshop
Maandag 17 december geef ik bij Merlijn in Nuland weer een verdiepingsworkshop Narratieve Mediation (pe punten). In deze workshop wordt theoretisch en praktisch (doen, oefenen) aandacht besteed aan zowel de Narrative Mediation volgens Monk & Winslade als aan de Keridwen NZR-methode in Mediation (voor meer achtergrondinformatie zie onder meer het boek: Zelfregie 3.3, wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen, drs Marcel van der Pol, Uitgave Keridwen, 2016).

Aanmelding: Merlijn Groep, Nuland (info@merlijngroep.nl
Inhoudelijke vragen: Marcel van der Pol, Keridwen (marcel@keridwen.nl). 
Vraag ook naar NZR-Mediation cursussen (in company / open inschrijving) in 2019.

Marcel van der Pol, Keridwen
Groningen, oktober 2018.


zondag 7 oktober 2018

Sprookjes voor Managers

Citaat: Managers kunnen meer van Sprookjesboeken leren dan van Managementboeken!


Dat begrijp ik ook wel.
Managementboeken bieden meestal recepten en stappenplannen, kortom de doe-dingen waar veel managers van houden. Ze bieden ook de illusie dat dingen eenvoudig, overzichtelijk en snel oplosbaar zijn.

Als u echter de link (incl de meerwaarde!) tussen een sprookje en uw eigen functioneren onderzoekt, moet u creatief èn kritisch nadenken. U vergroot uw denkraam en kijkt ook buiten uw vaste denkpaden. Niet altijd eenvoudig. Maar wel mooi èn effectief! Want dáár vindt u de meerwaarde voor werkelijke oplossingen voor uw (management) problemen.
De wereld is nu eenmaal te complex voor 'gestolde' instructies, recepten en stappenplannen.

U hebt een combinatie nodig van doen èn denken, van kritisch èn creativiteit, van focus èn improvisatie. Laat verhalen u inspireren om verder en breder te kijken en te handelen Onderzoek ook uw eigen verhalen over uw eigen praktijk. Vertrouw op uw kennis en kunde èn wees flexibel t.o.v. de omstandigheden in de actualiteit. Dan krijgt u mooie, zinvolle èn goede oplossingen.

#NZR_methode #Keridwen, Training & Coaching Professionals!

maandag 17 september 2018

De Taal van de Golem, de Letters van het Leven (Voorstelling)


Marcel van der Pol (Keridwen) brengt een verkorte en aangepaste versie van zijn voorstelling "Is hier de overkant", over de legendarische kleiman, de Golem.
Synagoge Groningen.
zondag 28 oktober, 16 uur.

Aangepast aan het Festival van de Hebreeuwse Taal. De legende van de Golem begint en eindigt met taal. Een letter om tot leven te wekken, een letter om hem het leven weer te ontnemen.

Welkom! Kaartverkoop via de synagoge. Folkingestraat, Groningen.

Taal van de Golem, de Letters van het Leven


Toelichting: 
Het verhaal gaat, dat om de aarde te scheppen, G-d eerst 999 try-outs heeft gedaan, voordat hij genoeg tevreden was om Zijn 1000ste schepping als première te kunnen presenteren. Adam begon daarin als een vormloze klomp, door G-d in menselijke vormen gekneed en van levensadem voorzien.  Het verhaal van de mensheid was begonnen. 


Sindsdien hebben vele mensen geprobeerd deze schepping te evenaren. Slechts  degenen die zo dicht bij Hem stonden, dat zij de juiste wijsheid en macht hadden ontvangen, slaagden er in. De bekendste onder hen is waarschijnlijk de Praagse Rabbi Juda Löw ben Betsabel (16de eeuw). Toen de nood van zijn volk groot was, creëerde Rabbi Löw, met hulp van zijn geliefde schoonzoon en zijn favoriete leerling, een menselijk wezen uit aarde (klei) en water (rivier). Hij voorzag het wezen levensadem (lucht) om het vuur van zijn persona aan te wekken en aan te wakkeren. Over hoe hij dat laatste deed bestaan vele versies. Rabbi Löw zou G-d’s naam het voorhoofd van de kleiman hebben geschreven, of op een kleitablet of papier en onder zijn tong gestopt. Verwijderde Rabbi Löw de naam van G-d en de kleiman verwerd weer tot een levenloze kleiklomp. Misschien heeft hij niet G-d’s naam maar Emet (waarheid) geschreven, dan hoefde hij niet het gehele woord maar slechts de eerste letter te verwijderen en er ontstond Met (dood). Anderen beweren, dat hij slechts zeven maal zevenmaal rond de levenloze klomp klei hoefde te lopen onderwijl de juiste kabbalistische teksten reciterend en de kleiman zou zijn ogen opslaan. Navolgers van Rabbi Löw hebben, als zij zijn wijsheid en macht niet bezaten, compensatie gezocht in heersende wetenschappelijke theorieën en technieken. Velen hebben het geprobeerd, slechts weinigen zijn geslaagd.

Allen hebben de kleiman, de golem, tot leven willen roepen omdat ze hem nodig hadden. Tegelijkertijd hebben ze allemaal ook een veiligheidsklep willen inbouwen, dat als een golem om welke reden dan ook niet aanstuurbaar en onbeheersbaar was geworden, zij hem ook weer konden deactiveren, terug veranderen in een levenloos stuk klei. Het verhaal gaat, dat zelfs G-d zich wel eens afvraagt wat hij heeft losgemaakt toen hij Adam tot leven wekte...

Stel dat er in de rijke geschiedenis van mens en golem er ooit een Meester heeft geleefd, die om zijn volk te beschermen een golem tot leven riep. 
Deze Meester brengt aarde, water, lucht en vuur bij elkaar, schrijft hem de letter van het leven op het voorhoofd toe en noemt de tot leven gewekte kleiman: Golem. 

“Ik heb je nodig”, zegt hij tot zijn maaksel. “Praten alleen is niet meer genoeg. Dialoog, soebatten en onderhandelen is tot nu toe genoeg geweest om de broze verstandhouding tussen ons volk en de burgers van dit land beheersbaar te houden. Nu er een klein meisje wordt vermist en wij verdacht worden van een gruwelijke misdaad, kan ik praten als Brugman, maar hebben emoties alle redelijkheid vervangen. De burgers zijn bang, zijn boos. We krijgen opeens de schuld van alles wat niet goed gaat in de wereld. Ze schreeuwen om wraak. Ze willen bloed zien! Golem, bescherm ons. Ga met je machtige gestalte tussen hen en ons in staan. Wees een niet te passeren schild tegen hun moordlust! En zorg dat het meisje veilig en wel terugkomt. Opdat er weer rust komt. Opdat woorden weer voldoende zijn.”

Gebaseerd op de Keridwen/Ianosj voorstelling van en met Marcel van der Pol: Is hier de overkant?
In de voorstelling is tevens Keridwens's NZR-methode verwerkt

Meer info: marcel@keridwen.nl

zaterdag 15 september 2018

De opstand en ik: het grote dilemma als je in verzet wilt komen. [Workshop]

Praktisch

Workshop van en met Marcel van der Pol. Aanleiding: De Maand van de Geschiedenis 2018: www.demaandvandegeschiedenis.nl
Waar: Herenboerderij De Bunker, Nieuwe Waalreseweg 189, 5552 EJ Valkenswaard.
Wanneer: zaterdagmiddag 20 oktober of zondagmorgen 21 oktober 2018. Info/Organisatie/Aanmelding: Olga Jonker, Herenboerderij De Bunker: info@herenboerderijdebunker.nl Info/Inhoud/Werkwijze: Marcel van der Pol, Keridwen: marcel@keridwen.nl


Introductie. 

In de verhalen over de WO.II is het duidelijk, verzet tegen de onderdrukkende orde is belangrijk. Wij wilden vrij zijn. Wij wilden denken en handelen zoals we dat zelf wilden. En daarvoor waren we bereid om risico's te nemen. soms liep dat goed af, soms ook niet. Velen vonden dat risico ook te groot om in verzet te komen. Zij hielden zich rustig en hoopten de oorlog zo te kunnen overleven.

Opstand tegen "de bestaande orde" is echter van alle tijden, en zeker niet alleen tijdens een oorlog. Mensen verschillen gewoon heel vaak van mening. Als een meerderheid haar mening als regel stelt, misschien zelfs vastlegt in een wet, en de een minderheid zich niet gehoord voelt, moet die dan in verzet, in opstand komen, of juist níet?
Wat betekent die keuze eigenlijk? Is het een dilemma: in opstand komen of niet? Verzet plegen of mee gaan met de stroom. Ben je bereid gevaar te lopen voor je zelf en de mensen om je heen, of accepteer je de situatie accepteren zoals die is? Ga je voor verandering of voor stabiliteit?
Herkent u dit? Wellicht uit de oorlogstijd? Of ook veel dichter bij huis, aan weerszijden van de generatiekloof? Of maatschappelijke minderheden tegenover maatschappelijke meerderheden? ... er zijn nog veel meer voorbeelden! Wat zou u doen? Hoe bent u met uw eigen dilemma's omgegaan?
In deze workshop onderzoeken we dit soort dilemma's van mensen die voor de keuze komen te staan: verzet, opstand ... of je rustig houden? We zoomen vooral in op de persoonlijke consequenties van een keuze: gevaar of veiligheid, groepsbelang of eigenbelang, voor je mening uitkomen of zwijgen.


Werkwijze. 

We gaan in de workshop aan de slag met storytelling-technieken. Al sinds de vroege oudheid vertellen mensen elkaar verhalen. Verhalen zijn belangrijk voor ons. Ook onze eigen verhalen. In onze verhalen onderzoeken we onze werkelijkheid, situaties waarin we leven, ervaringen die we hebben meegemaakt of die we zouden kúnnen meemaken. Opdat we begrijpen en aan anderen kunnen vertellen.

We gaan aan de slag met verhalen. 
We denken mee met de hoofdpersoon en diens dilemma's. Wat zou u doen als u in zijn /haar schoenen stond? 
Denk mee, praat mee, ontdek mee!
Wellicht heb u zelf wel een dilemma-verhaal over verzet en opstand, waarin wij mogen mee denken, praten en ontdekken (maar dat hóeft natuur;ijk niet!).


Begeleiding. 

Marcel van der Pol, Keridwen. Mediator, gedragsbioloog, docent/coach en theatermaker. Bovenal is Marcel verteller van verhalen en gebruikt hij verhalen in al zijn werk, van mediation en training/coaching tot in het theater. Hij begeleidt mensen, van privé-persoon tot professional, in het creëren, vertellen, analyseren, beoordelen en zo nodig aanpassen van hun verhalen. Hij heeft zo’n dertig jaar ervaring. In binnenland en een aantal malen ook in het buitenland (bv in Afrika).