donderdag 30 oktober 2014

Workshop "Mediation als Creatief Proces"Open Inschrijving Workshop: Mediation als 
Creatief Proces
14 november 2014 te Nuland


Begeleiding: drs Marcel van der Pol (Keridwen); voor de Merlijn Groep
Doelgroep Mediators en Professionele Conflictbegeleiders (6 NMi PE).
Er zijn nog plaatsen! Welkom! Info/Inschrijving via de Merlijn Groep. 


Verslag van een deelnemer (bij MediationLink): lees meer...
Introductiefilmpje op Youtube: kijk video..
(=onderste filmpje op productrailer-pagina)

------------------------------------------------------------Introductie in de cursus 
Mediation als Creatief Proces

Marcel van der Pol (Keridwen)
Aan het werk met Conflictregie 3.3. Een conflictregisseur  is een integere en authentieke mediator, die in staat is adequaat flexibel, creatief en kritisch te denken en te handelen. Een conflictregisseur zoomt adequaat in- en uit, en schakelt snel tussen de verschillende probleem perspectieven en de verschillende communicatieniveaus.

Conflictregie 3.3: Mediation als Creatief Proces

Marcel van der Pol (Keridwen) geeft workshops voor professionals om conflicten en andere lastige situaties optimaal te leren begeleiden.  Hij zet daarbij niet niet alleen zijn deskundigheid in als mediator, maar ook zijn deskundigheid als docent/trainer creatief & kritisch denken en als theaterregisseur. 

Volgens hem moet een mediator niet alleen een goede, onafhankelijke en neutrale procesbegeleider van het conflict zijn, gericht op vertrouwen, dialoog en geaccepteerde uitkomst, maar ook creatief en kritisch kunnen omgaan met allerlei vaste denk-, voel- en handelpatronen. Voor de mediator betekent dat een flexibele houding plus uiteenlopende creatieve en kritisch vaardigheden. Deze komen uitgebreid in de workshops aan de orde. 

Daarnaast biedt een regisseur een speciale wijze van kijken en interveniëren, die een duidelijke toegevoegde waarde biedt. Een regisseur schakelt voortdurend tussen spelers, stuk en publiek. De technieken die een regisseur inzet om samen met de spelers een stuk tot een succes voor publiek te maken, zijn eenvoudig en effectief te vertalen naar conflictbegeleiding. 

Een conflictbegeleider die praktische mediation-vaardigheden combineert met creatief en kritisch denken plus de schakelvaardigheden van een regisseur, heet bij Keridwen een conflictregisseur 3.3.

Workshopthema's

  • U werkt actief met metaforen en beelden en creatieve technieken. 
  • De 'spelers' (conflictpartijen, andere belanghebbenden) moeten het zelf doen. U neemt hun eigen verantwoordelijkheid niet over.  U begeleidt hen om het beste uit zichzelf te halen. U stimuleert hen hun conflict samen zelfstandig op te lossen. 
  • Als conflictregisseur bent u in staat u in te leven in de verschillende 'rollen' en 'perspectieven', zonder er in te worden meegezogen. U schakelt gemakkelijk van rol naar rol, van perspectief naar perspectief en  weet de spelers actief uit te nodigen mee te schakelen. 
  • Als conflictregisseur weet u wanneer u moet interveniëren en wanneer u los moet laten, met gebruikmaking van allerlei creatieve en kritische denktechnieken.
  • Actief schakelende spelers leveren de beste performance. Actief schakelende conflictpartijen zijn op weg naar een gezamenlijk gedragen oplossing.Welkom op 14 november bij Merlijn!

maandag 27 oktober 2014

Alles onder één dak: Keridwen's Zelfregie 3.3

Sinds 14 oktober hebben wij bij Keridwen onze site geheel vernieuwd.

Nooit heb ik de behoefte gevoeld om in een 'elevator pitch' (een serie one-liners) uit te leggen wie we zijn, waar we voor staan, wat we doen, hoe we dat doen en waarom, en wat we willen bereiken.

Keridwen is een verhaal. Een verhaal vraagt nu eenmaal aandacht. In ieder geval meer aandacht dan het verveelde gehoor van een overbelaste beslisser in de lift kan geven. Gebleken is dat de beslissers in de lift enkel resultaten willen horen, doelen en de garanties dat die ook werden gehaald. Niets over het onderliggende verhaal, de onderliggende filosofie. Mocht u mij dus ooit in een lift tegenkomen, vraag niet naar mijn pitch, maar laat u uitnodigen voor een goede kop koffie en een mooi, zinvol verhaal.

Als voorschoot op deze verhalen hebben we onze site opnieuw gestructureerd. Wat wij doen is Zelfregie 3.3. Met Zelfregie 3.3 pakken mensen de regie op om hun (professionele) leven te optimaliseren. 
Op de website besteden we veel aandacht aan de onderliggende filosofie, aan onze missie, visie en strategie en onze verhalen. 
We besteden veel aandacht aan de drie basismethodieken (Wachter & Lantaarn - De dans van de held - Het Gordiaanse ei) die we gebruiken.
Zelfregie 3.3 kent een aantal maatwerkprodukten. Op de website wordt elk Zelfregie 3.3-produkt uitgebreid toegelicht. Kom rustig eens kijken. Wees welkom!

Nog niet alle produktpagina's zijn klaar. Ongeveer één produktpagina per week wordt aan de site toegevoegd. Meestal op de maandag. Als laatste twee zijn Creatief & Kritisch Denken 3.3  en Storytelling 3.3 toegevoegd. 
Omdat geschreven tekst altijd een andere dynamiek heeft dan gesproken tekst, aan u de vraag of u eens rustig wilt lezen en uw reactie aan mij wilt mailen. U bent natuurlijk ook welkom voor een goede kop koffie of thee en een mooi verhaal.

Groet! Marcel van der Pol
zaterdag 18 oktober 2014

Hoe haal je ouders uit hun vechtpatronen?

Workshop (2 dagdelen) met Marcel van der Pol (Keridwen)
Gebaseerd op Keridwen’s Zelfregie 3.3: wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen.
Doelgroep: Mediators, conflictbegeleiders en conflcitcoaches.

Waar/wanneer: 
* 7 november 2014 bij het MTi (Amersfoort).
* begin 2015, Groningen, waarschijnlijk i.s.m. NMv Noord
Algemene informatie: Keridwen

Hoe haal je Ouders uit hun Vechtpatronen?

Als Mediator weet je maar al te goed dat er meer visies op de werkelijkheid bestaan. Mensen kunnen succesvol hun problemen, zoals bij scheidingen, pas dan adequaat en duurzaam oplossen als zij in staat zijn actief tussen verschillende visies te schakelen. Vraagstukken kunnen immers (vrij naar Einstein:) 'alleen doeltreffend worden aangepakt vanuit een andere visie, dan waarbinnen zij zijn ontstaan'. Soms echter blijven mensen vast zitten in een bepaalde versie van de werkelijkheid. Voor partijen aan tafel de mediator betekent dat meestal ook, dat de versie van de een, voor een belangrijk deel strijdig is met die van de ander. Gevolg: vastgeroeste vechtpatronen. 

Ik heb het als Mediator/conflictbegeleider altijd als uitdaging gezien partijen uit te nodigen om uit hun ‘gestolde werkelijkheid’ te stappen en actief andere mogelijke versies van de werkelijkheid te onderzoeken, dus ook versies, waarin het goed mogelijk is andere partijen te ontmoeten en duurzame afspraken te maken. Hierbij heeft nadrukkelijk mijn deskundigheid en ervaring in mijn werk als theatermaker geholpen. Als je als mediator het geschil bij jou aan tafel metaforisch gesproken als een soort theaterstuk kunt beschouwen, ontstaan er opeens een aantal nieuwe mogelijkheden en technieken om met in acht name van je eigen neutraliteit en onafhankelijkheid partijen tot actief schakelen uit te nodigen. Je wordt een soort conflictregisseur, die partijen helpt zelfstandig hun ‘gestolde verhalen’, dat wil zeggen, hun ‘gestolde werkelijkheid’, weer ‘vloeibaar’ te maken en open voor het mediationproces. Ik noem dat Zelfregie 3.3. In de workshop staat Zelfregie 3.3, voor zowel de mediator als voor de cliënten (partijen), centraal. 


Workshopopzet in drie stappen

Zelfregie 3.1: Wachter & Lantaarn. De manier waarop mensen over zichzelf en de wereld vertellen, bepaalt mede hoe smal of breed hun blikveld, hoe groot of klein hoe denkraam is. 
Je leert in deze stap hoe mensen hun eigen verhalen maken (structuur, vorm en inhoud) en hoe ze daardoor hun mogelijkheden open houden of vastzetten. Verhalen hoeven niet vast te liggen, of ‘gestold’ te zijn. Mensen kunnen hun verhalen ‘vloeibaar’ maken: ze kunnen, anders vertellen, vanuit een ander perspectief of vanuit een ander leidmotief. Mensen hebben het vermogen hun verhalen andere richting te geven bijvoorbeeld en daarmee hun blik op de werkelijkheid te verruimen. Als mediator leer je mensen met in acht neming van je eigen neutraliteit en onafhankelijkheid mensen uit te nodigen hun verhaal ‘vloeibaar’ te maken. 
In de verhalen van mensen is de Wachter degene die de mensen tegenhoudt en de Lantaarn degene die je blik op de toekomst verstigt. 

Zelfregie 3.2: De dans van de held. Je maakt kennis met twaalf fundamentele helden (of: leidmotieven) in het verhaal. Helden, die jij of je cliënten al lang kennen of misschien ook nog niet eerder hebben ontmoet. De helden helpen mensen op een fundamentele manier hun werkelijkheid weer ‘vloeibaar’ te maken en zo het denkraam te vergroten. Ze helpen mensen uit te breken uit hun ‘gestolde’ versie van de werkelijkheid, door steeds opnieuw hen uit te dagen in positie, perspectief en paradigma te schakelen. Elke held prikkelt op geheel eigen manier creatief te zijn, nieuwe kansen en andere mogelijkheden te zien. 
Als mediator leer je spelen met deze helden.

Zelfregie 3.3: Het Gordiaanse ei. In deze stap ga je verhalen en verhaalvariaties (van cliënten) regisseren en je leert cliënten zelf hun eigen verhaal (werkelijkheid) te regisseren. Je onderzoekt de verhalen vanuit een drietal metaposities: Acteur, Publiek en Regisseur. Deze metaposities vormen samen Keridwen's Zelfregiedriehoek. De Zelfregiedriehoek biedt partijen een goed instrument om hun eigen ‘gestolde’ verhalen weer ‘vloeibaar’ te maken, open te (blijven) staan voor de verhalen van anderen en toch de regie over hun eigen werkelijkheid te houden.   
  

Aanpak. 

De workshop is vooral praktisch. Doen staat centraal. Korte theoretische toelichtingen ondersteunen de oefeningen en de vertaling naar je eigen praktijk. Wel is de workshop zo van opzet, dat je vooral wordt uitgenodigd om "out-of-your-box" te stappen en vanuit een ander perspectief naar je eigen werkelijkheid te kijken. 
Voor een filmische impressie verwijs ik je naar de video-trailer.  

Begeleiding. 
Marcel van der Pol (Keridwen) begeleidt de workshop. Hij is docent, trainer, conflictregisseur en theatermaker. Hij heeft Zelfregie 3.3 voor een Groot Denkraam vooral ontwikkeld om mensen en organisaties met storytelling- en regietechnieken te helpen relatief eenvoudig hun eigen werkelijkheid te onderzoeken en vorm te geven.  Denken en doen als een regisseur betekent dat je èn in staat bent om goed gefocust te ondernemen èn tegelijkertijd open blijft staan voor kansen en mogelijkheden buiten je directe blikveld. Dat noemt hij een Groot Denkraam.

Meer weten, neem gerust contact op.

zondag 12 oktober 2014

Artist Impression Keridwen Logo


# English # To celebrate the launching of the renewed Keridwen website  Hungarian Quilling Artist Judit Osika transformed the Keridwen logo into a piece of art!  The renewed Keridwen website will be launched at October, 14. (If you can't wait ... sneakpreview ... but please keep it quiet).

An Artist Impression always implies a flexibel Frame of Mind. That's exactly what Keridwen (Self Directing 3.3) stands for! It is our mission to empower people in Enlarging their Frame of Minds, so they autonomously will find creative sustainable solutions to their questions; we make no distinction between personal, professional and organizational issues.


Let's continue our cooperation in Hungary: Keridwen Self Directing 3.3 Workshops in Budapest (May 2015): "Enlarge Your Frame of Mind".

Judit. Thank you very much!
Hugs! Marcel

----------------------------------------------

# Nederlands # Ter gelegenheid van de lancering van de geheel vernieuwde Keridwen-website heeft de Hongaarse Quilling kunstenaar Judit Osika haar enthousiasme losgelaten op het Keridwen-logo. De vernieuwde Keridwen-webite gaat 14 oktober officieel de lucht in. (als u niet kunt wachten ... tipje van de sluier ... maar geef er alstublieft nog niet teveel ruchtbaarheid aan).

Kijken met de blik van een kunstenaar betekent altijd weer een verschuiving van je Denkraam. Dat is precies waar Keridwen met haar Zelfregie 3.3 voor staat! Onze missie is immers om mensen en organisaties te helpen Grotere Denkramen te ontwikkelen, opdat zij zelfstandig creatieve en duurzame oplossingen voor hun vraagstukken kunnen vinden. Wij maken geen onderscheid tussen persoonlijke, professionele of organisatorische vraagstukken.


Laten we onze samenwerking in Hongarije doorzetten: Keridwen Zelfregie 3.3 Workshops in Boedapest (begin mei 2015): "Vergroot uw Denkraam".

Judit. Dankjewel!
Een dikke zoen! Marcel