zaterdag 29 september 2012

Winnaars Verloting Voorstelling "Is hier de overkant"

Vandaag 29 september is de trekking van de winnaars

Mijn nieuwe solovoorstelling Is hier de overkant? is klaar om gespeeld te worden voor publiek! De productie is in handen van Keridwen. Om dit te vieren werden op 29 september 2012 zes voorstellingen verloot!
Als iemand wint, krijgt die de voorstelling gratis aangeboden. De winnaar zorgt voor publiek en een mooie lokatie. Ik kom speciaal voor de winnaar plus gasten spelen, tussen half november 2012 en half februari 2013. Samen bepalen we de geschikte datum.

Bovendien bestaat Keridwen 15 jaar
, een extra reden voor een feest. Het gaat dan góed met Keridwen.
Workshops, trainingen en lezingen op basis van De dans van de held worden steeds meer gevraagd. Reden? Er ontstaat steeds meer behoefte om de eigen denkraam te vergroten. Juist in deze economische spannende tijden onderkent bijna iedereen de noodzaak los te komen van vastgeroeste patronen, out-of-the-box te breken en nieuwe paradigma's te onderzoeken om vanuit andere inzichten de problemen van vandaag en morgen beter aan te pakken.

De dans van de held leert je om vanuit die nieuwe inzichten de problemen van vandaag en morgen beter aan te pakken.
In De dans van de held werken linker en rechter hersenhelft samen. Je wordt op speelse en effectieve wijze uitgedaagd je zelf te verrassen. En je hoeft het niet alleen te doen: alle helden uit De dans van de held helpen je. >> lees meer...

In oktober is De dans van de held op tournee in Zuid Afrika: The Dance of the Hero is aan het werk op verschillende Annual International Creativity Conferences in Limpopo, South Africa: EDUC-7 voor het onderwijs en ACRE-18 voor het bedrijfsleven.

De winnaars
Nu de uitslag van de verloting van Is hier de overkant?
Begin juli melden zich al de eerste liefhebbers aan, door mail of tweet naar Keridwen: #ishierdeoverkant.
Eind september waren er ruim voldoende aanmeldingen voor een mooie verloting.
De winnaars (al dan niet namens een organisatie) voor een eigen Is hier de overkant? - voorstelling:

• Ritchie Trieling (Prov. Noord-Brabant)
• Regina Kugel (Pricon)
• Marlotte van Hasselt (Bureau Courage)
• Ine Klosters (Atos)
• Willem Stortelder (21Lobsterstreet)
• Dian Rijnsaardt (Capgemini)


Van harte gefeliciteerd!
In begin november neem ik contact op met de winnaars, dan gaan we samen iets móóis organiseren.

Heb je niet gewonnen?
Zou je toch "Is hier de overkant?" willen zien? Dat kan. Voor iedereen die wel heeft meegedaan, maar niet heeft gewonnen, kan toch tegen een jubileumkorting Is hier de overkant? boeken.


Is hier de overkant? een tipje van de sluier...
Misschien kent u de legende van Praagse Golem. In de 16de eeuw werd de joodse gemeenschap in Praag vaak bedreigd door pogroms. Elke keer als een pogrom dreigde kwam Rabbi Löw bij Keizer Rudolph II op voor zijn gemeenschap. Vaak kon hij de dreiging op tijd afkopen met een belastingverzwaring. Soms ook niet.

Het enige wat de gemeenschap dan nog had was zich terug te trekken achter de gesloten poorten van het getto (de ommuurde wijk die hen was toegewezen). Soms was de woede van de autochtone Pragenaren zo groot, dat zelfs muren en gesloten poorten niet meer genoeg waren om de gemeenschap te beschermen. Rabbi Löw nam zijn toevlucht tot een drastische maatregel:
Met hulp van de kabbala boetseert hij een mensachtig wezen en brengt hem tot leven. Dankzij deze Golem weet Rabbi Löw de benodigde rust en veiligheid te brengen.

Uiteraard komt een moment dat de Golem niet meer nodig wordt geacht. Rabbi Löw ontneemt de Golem het leven. Als een grote brok klei ligt sindsdien de Golem de verborgen in een synagoge in Praag. Klaar om, mocht dat nodig zijn, opnieuw te worden gewekt. Als je tenminste weet hoe dat moet....


Een Golem. Soms ben je nodig. Soms niet. Stel nou, dat de Golem, eenmaal tot leven gewekt, graag mens wil zijn? Hij wil erbij horen. Omdat hij is. Omdat hij denkt, voelt en doet. Wanneer hoor je er dan bij? Bestaat er een grote scheiding tussen mens en golem? Waar is de overkant?
In novelle en voorstelling verdiep ik mij in het leven van deze uit klei en water gevormde golem. Zijn leven volgen vanaf het moment dat hij wakker wordt (zijn daden, worstelingen, keuzes, ervaringen...), tot...

Uit respect voor de oorspronkelijke Golemlegende en om mijzelf meer creatieve ruimte te geven heb ik de hoofdpersonen uit “Is hier de overkant?” andere namen gegeven: Gaston en Meester Léon. Is hier de overkant? Is het verhaal van Gaston. Hoe zijn leven had kunnen zijn, gedreven door de vraag: Is hìer de overkant?
>> lees meer...

creatieve groet

Marcel van der Pol
Keridwen


zaterdag 1 september 2012

Verloting 6 * 'Is hier de overkant?' vanaf vandaag officieel van start


Is hier de overkant?
Verloting = officieel!


 “Is hier de overkant?”, de nieuwe solovoorstelling van Marcel van der Pol is klaar om gespeeld te worden voor publiek! De productie is in handen van KERIDWEN. Om dit te vieren worden in september  6 voorstellingen verloot!

Vandaag is de verloting van 6 voorstellingen officieel van start gegaan. Tijdens de afgelopen zomermaanden hebben de eerste liefhebbers zich al aangemeld; dus als u belangstelling heeft...

Stuur een email naar marcel@keridwen.nl
of twitter naar @keridwen  
Vermeld in uw bericht: #ishierdeoverkant.

Trekking eind september. Als u wint, krijgt u de voorstelling gratis aangeboden. U zorgt voor publiek en een mooie lokatie. Ik kom speciaal voor u spelen, tussen half november 2012 en half februari 2013. Samen bepalen we de geschikte datum.


In 2010  is mijn novelle “Is hier de overkant?” uitgekomen. Ter gelegenheid van het Keridwen-jubileum (13 jaar) zijn we bezig geweest om de novelle te vertalen naar een theatervoorstelling. Dat bleek lastiger (maar wel boeiender) dan verwacht. Vooral als je zowel schrijver van de novelle als speler van de solovoorstelling bent. Zeker niet gemakkelijk voor de regisseur (Johan: chapeau!). Samen hebben we diverse theatervormen onderzocht (welke vorm en perspectief is het meest geschikt?). Ik heb vooral moeten leren los te laten (een novelle is géén voorstelling!)
Inmiddels is de voorstelling klaar gespeeld te worden voor publiek.
Als voorpremière wil ik 6 voorstellingen verloten onder mijn relaties.
U kunt nu al mailen (marcel@keridwen.nl) of twitteren (@keridwen #ishierdeoverkant) naar KERIDWEN. Eind september vindt de trekking plaats.

Is hier de overkant? De voorstelling

Misschien kent u de legende van Praagse Golem. In de 16de eeuw werd de joodse gemeenschap in Praag vaak bedreigd door pogroms. Elke keer als een pogrom dreigde kwam Rabbi Löw bij Keizer Rudolph II op voor zijn gemeenschap. Vaak kon hij de dreiging op tijd afkopen met een belastingverzwaring. Soms ook niet.
Het enige wat de gemeenschap dan nog had was zich terug te trekken achter de gesloten poorten van het getto (de ommuurde wijk die hen was toegewezen).  Soms was de woede van de autochtone Pragenaren zo groot, dat zelfs muren en gesloten poorten niet meer genoeg waren om de gemeenschap te beschermen. Rabbi Löw nam zijn toevlucht tot een drastische maatregel:
Met hulp van de kabbala boetseert hij een mensachtig wezen en brengt hem tot leven.  Dankzij deze Golem weet Rabbi Löw de benodigde rust en veiligheid te brengen.
Uiteraard komt een moment dat de Golem niet meer nodig wordt geacht. Rabbi Löw ontneemt de Golem het leven. Als een grote brok klei ligt sindsdien de Golem de verborgen in een synagoge in Praag. Klaar om, mocht dat nodig zijn, opnieuw te worden gewekt. Als je tenminste weet hoe dat moet....

De Golem. Soms ben je nodig. Soms niet. Stel nou, dat de Golem, eenmaal tot leven gewekt, graag mens wil zijn? Hij wil erbij horen. Omdat hij is. Omdat hij denkt, voelt en doet.   Wanneer hoor je er dan bij? Bestaat er een grote scheiding tussen mens en golem? Waar is de overkant?
In novelle en voorstelling verdiep ik mij in het leven van deze uit klei en water gevormde golem. Zijn leven volgen vanaf het moment dat hij wakker wordt (zijn daden, worstelingen, keuzes, ervaringen...), tot...

Uit respect voor de oorspronkelijke Golemlegende en om mijzelf meer creatieve ruimte te geven heb ik de hoofdpersonen uit “Is hier de overkant?” andere namen gegeven: Gaston en Meester Léon.
Is hier de overkant? Is het verhaal van Gaston. Hoe zijn leven had kunnen zijn, gedreven door de vraag: Is hìer de overkant?

Marcel van der Pol: idee, tekst & spel
Johan Hilhorst: regie
Keridwen: productie
Nynke Kuipers & Arnold Postma: grafisch ontwerp

Is hier de overkant? Het boek

Wilt u het boek lezen?
Verkrijgbaar bij  KERIDWEN.
12,95 excl. evt. verzendkosten
Volg de link

Vijf jaar crisis is genoeg!

Laten we oppassen dat de voortslepende crisis geen "selffulflling prophesy" wordt. Vijf jaar is ruim voldoende geweest!  Laten we de crisis aanpakken! Daarvoor moeten we wel op een andere wijze gaan denken en handelen, dan waarbij wij de problemen hebben veroorzaakt (verwijzing naar een citaat van Albert Einstein)!
Laten we dus ons denkraam groter maken en waar nodig vastgeroeste economische, politieke en sociale patronen loslaten. Anders blijven we maar steeds op zinloze wijze op hetzelfde nutteloze aanbeeld slaan! Je kunt toch niet tevergeefs een probleem steeds weer opnieuw volgens een vaste denk- en handelswijze proberen aanpakken, en dan verwachten dat een volgende keer toch opeens wèl de oplossing biedt (naar een ander citaat van Albert Einstein. Noemde hij deze wijze van denken geen 'waanzin'?)?

Als er iets is wat ik vanuit Keridwen te vaak heb meegemaakt is het dat mensen zo graag vast willen houden aan wat ze kennen en wat gangbaar is. Ze komen dan steeds weer met (variaties op) ideeën, die ze altijd al hebben gehad . Nieuwe inzichten worden direct als niet-realistisch terzijde geschoven. Je hoeft echter niet direct een hemelbestormer of wereldredder te zijn, om de crisis aan te kunnen pakken. Je hoeft slechts bereid te zijn jezelf de ruimte te gunnen anders te denken en te handelen en adequaat te dealen met de consequenties! Om een actieve, constructieve bijdrage te leveren aan de huidige crisis is creativiteit nodig, plus culturele sensitiviteit en humane leiderschapskwaliteiten.

Zet Keridwen's De dans van de held in om uw denkraam te vergroten: schakel met hulp van de twaalf helden zo vaak u wilt in perspectief en paradigma om de consequenties van de crisis voor u en uw organisatie van alle kanten te belichten, aan te pakken en op te lossen.
Zonder de crisis te bagatelliseren: elk nadeel heeft óók een voordeel (naar een citaat van Johan Kruijff).
Het is net zoal met Het Gordiaanse ei: een vergroot denkraam geeft je uitkomsten en mogelijkheden die je nog niet kende en zeker niet had verwacht. Leer ze wel op hun waarde te schatten en er adequaat me om te gaan.Marcel van der Pol,
www.KERIDWEN.nl

Vergroot je denkraam, met Keridwen's 
De dans van de held 
& Het Gordiaanse ei.* De dans van de held & Het Gordiaanse ei gaan uit van de gedachte dat elk mens bij voortduring ‘verhalen' aan zichzelf en aan anderen vertelt  om zijn/haar werkelijkheid vorm en betekenis te geven. Soms kloppen deze verhalen echter niet meer, dan is het tijd om een ander verhaal te vertellen!
* De dans van de held & Het Gordiaanse ei dagen u (in workshops, trainingen of adviseringen) uit tot het vergroten van uw denkraam, ofwel  tot een ander, creatievere en innovatievere wijze van denken en handelen
* De dans van de held helpt u bij de aanpak uw vraagstukken denkraam te vergroten en meer mogelijkheden te zien. U schakelt in de aanpak van uw vraagstukken adequaat in perspectief en paradigma.
* Het Gordiaanse ei helpt u adequaat om te gaan met de effecten en de mogelijkheden van uw vergrote denkraam. U weet in welke situaties u de ene held adequaat inzet en de andere beter even thuislaat.

* Meer weten? Marcel van der Pol. Keridwen.
 Mail - Twitter: @keridwen - Bel: via kantoor = 050 5256121 of direct 06 506 802 13