vrijdag 26 april 2013

Workshop De dans van de held

De dans van de held: over Storytelling & Zelfregie


Begeleiding: Marcel van der Pol (www.KERIDWEN.nl)
Wanneer: Zaterdag 22 juni 2013: 10.00 - 17.00 uur
Waar:  Lingehuis, Geldermalsen
Kosten: 55 euro
Aanmelding/Info:  marcel@keridwen.nl


  
Elk mens creëert zijn eigen werkelijkheid in de verhalen die hij vertelt. Professionele communicatie wordt grotendeels gedragen door de verhalen die mensen elkaar vertellen.

De dans van de held leert je spelen met perspectief, gerichtheid en gelaagdheid in je verhalen.
De dans van de held is direct praktisch toepasbaar voor mensen die veel werken met verhalen, zoals docenten, trainers, sprekers en vertellers.
Maar zeker ook voor bijvoorbeeld leidinggevenden, veranderaars, adviseurs, mediators,....

De dans van de held leert je op verschillende manieren te positioneren ten opzichte van je verhaal en van je gesprekspartner(s).  Je leert vrij eenvoudig te schakelen in perspectief en denkraam, bijgestaan door de verschillende helden uit De dans van de held.
Het maakt uit welke held het verhaal vertelt. Elke held beleeft het verhaal op geheel eigen manier. Sfeer en energie van een verhaal veranderen, evenals de relatie met je luisteraars en wat je wilt bereiken. Van verteller... tot mediator: als je wilt, wordt je in je eigen verhaal geregisseerd.

Het zijn intensieve workshops, veel doen en uitproberen, maar ook veel plezier.
Zie ook: www.dedansvandeheld.nl & www.keridwen.nl

maandag 15 april 2013

Volg de rode hoed om niet te verdwalen

 
Wandelen
Het is krokusvakantie. Dat betekent mooie lange wandelingen maken met Brigit. Al is het koud, toch kan ik enorm genieten van het Friese landschap en de rust. Heerlijk om je hoofd leeg te maken. Slechts heel nu en dan komen we mensen tegen. Boeiend dat vrijwel iedereen die we tegen komen een opmerking over mijn rode hoed wil maken. 
De mooiste opmerking is: "Nou, met zo'n mooie rode hoed, zult u wel nooit verdwalen!"


Rode hoed
Los van wat deze persoon precies bedoelde, brengt zo'n heerlijk paradoxale opmerking meteen mijn fantasie op gang. Met een rode hoed op verdwaal je nooit! Dat kan niet anders betekenen dan dat mijn rode hoed het centrum van de wereld is, het oriëntatiepunt bij uitstek. Ik zie al voor mij hoe landkaarten voortdurend moeten worden aangepast om georiënteerd te blijven op mijn bewegingen (dit lijkt mij overigens met de huidige navigatietechnologie niet al te moeilijk).
Met een rode hoed op kun je dus niet meer verdwalen,

Maat der dingen
De "rode hoed" is hiermee een metafoor geworden voor je zelf zien als de maat der dingen. Je bent als de waard, die zijn gasten vertrouwt, zoals hij zelf is.
Jezelf als de maat der dingen beschouwen is natuurlijk wel gemakkelijk, want je hoeft niet meer kritisch na te denken over jezelf en de wereld. Dat kan je wellicht een rustgevend gevoel geven in de complexiteit en de waan van de dag, het nadeel is echter dat je visie op de wereld wel erg eenzijdig wordt. Je mist alle ideeën en mogelijkheden, die buiten jouw visie vallen. Je hebt je denkraam hierdoor behoorlijk verkleind.

Denkraam vergroten.
Juist in een tijd van crisis, waarin wij onze maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken niet meer kunnen oplossen op hetzelfde niveau als waarop zij zijn ontstaan (vrij citaat naar Einstein), is het volgens mij zo belangrijk om de visies te verbreden. Er bestaan veel meer visies op de werkelijkheid dan alleen onze eigen. Mensen en organisaties zijn succesvol als zij in staat zijn actief te schakelen tussen verschillende visies. Kortom: het lijkt mij een goed idee om de "rode hoed"  af te zetten en je  denkraam te vergroten.

Storytelling
Storytelling vind ik een mooie en effectieve manier om je "rode hoed" op een veilige manier af te zetten en je denkraam op een uitnodigende wijze te vergroten.
Ik maak graag gebruik van het gegeven, dat mensen hun eigen visie op de werkelijkheid vertolken in de verhalen die ze vertellen. Willen mensen nieuwe visies ontwikkelen, met andere mogelijkheden, dan moeten ze leren hun verhalen anders te vertellen.
Daarin zit voor mij ook het mooie van Storytelling. Elk mens is per definitie een Storyteller. Als Storyteller ben je en blijf je baas over je eigen verhaal. Als Storyteller bezit je altijd het vermogen, om je eigen verhaal te onderzoeken en te veranderen. Vertel je verhaal eens vanuit een ander perspectief. Wat verandert er dan in je verhaal? Wat biedt dit je?

De dans van de held
Keridwen's De dans van de held is een concept dat jou, als Storyteller, helpt je eigen verhalen effectief te onderzoeken en te veranderen. Alle helden uit De dans van de held kijken op geheel eigen wijze naar de werkelijkheid. Je kunt steeds een andere held kiezen en ontdekken hoe daardoor je verhaal verandert, hoe je denkraam vergroot en welke nieuwe mogelijkheden ontstaan.


Rode hoed
Wie zijn "rode hoed" afzet is niet langer de maat der dingen. Je zult ontdekken dat je eigen verhaal, een beperkte visie op de werkelijkheid is. Je krijgt er echter een hele wereld aan mogelijkheden voor terug.
Als je, figuurlijk gesproken, gaat dansen met de helden uit De dans van de held, ontstaan er vele verhalen. Elk verhaal gaat op zijn eigen wijze om met de vraagstukken van vandaag de dag.
Als drager van een "rode hoed"  kun je wellicht  niet meer verdwalen, je mist wel heel veel! Zet je je rode hoed af, ja... dan bestaat het risico, dat je verdwaalt in de grote wereld. Maar juist wie verdwaalt vindt  nieuwe wegen. Je "rode hoed" afzetten is volgens mij de beste manier om uit de crisis te komen. Het is de enige manier om niet te blijven verdwalen.

Keridwen
Nieuwsgierig? neem gerust contact op


Marcel van der Pol
www.KERIDWEN.nl - www.dedansvandeheld.nl  - marcel@keridwen.nl

zondag 7 april 2013

Keridwen tweets: maart 2013

RT @GreatestQuotes: "I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work." - Thomas Edison

30 mrt: "Is hier de overkant?" In Theater t Kapelletje, Rotterdam. Voor een (jarige) lotwinnaar. Dian, Gefeliciteerd! http://ow.ly/i/1MOBR

#Conflictregie: een nieuwe benadering van conflictbegeleiding. Vanavond aan het werk met Utrechtse mediators. Boeiend!

Zat. 30 mrt: "Is hier de overkant?" In Theater t Kapelletje, Rotterdam. Voor een (jarige) lotwinnaar. Gefeliciteerd! Zin in!

RT @GreatestQuotes: "I've experienced many terrible things in my life, a few of which actually happened." - Mark Twain

RT : "Do not look where you fell, but where you slipped." - African. Look where and when you stood on your feet again.

Wat is erger: als eem overheid ieders' privacy schendt met drones en camera's of dat zij elke burger als potentieel crimineel beschouwt?

Wat is er eigenlijk mooier, als je zowel »Vergroten van je Denkraam« als »Kritisch Denken« in je zakelijke aanbod hebt? Da's #keridwen

#NiceQuote. Als mensen voor hun professie zo vaak de schijn moeten ophouden, lijkt het vaak net of ze beroepsmatig altijd liegen.

Intrigerende #paradox: 'sterk land, goede vooruitzichten, weinig vertrouwen' C.Teulings #vk Waarom pesten we onszelf te veel?


Maart roert z'n sneeuwstaart, de maatschappij krijgt de schuld: #vk 'Nachtmerrie! Dat dit mogelijk is in een modern land'. Mooi #GordianEgg!

#nos: weer in de war. Wat zou het betekenen als niet het #weer maar #geloof in het #maakbare #leven in de war is?

Weer in de war, zegt #journaal #nos. Terwijl maart gewoon zijn staart roert. Antropomorfe conclusie

RT @GreatestQuotes: "Imagination is more important than knowledge." - Albert Einstein

Keridwen Tweet Summary: February 2013 (Dutch & English) - link: http://ow.ly/ijdtY

Keridwen Tweet Overzicht: Februari 2013 (NL & Eng) (ter vermaak ende lering - zie http://ow.ly/ijdep

Keridwen's nieuwste Verhaal van de Maand is uit: "De Mayaval" zie: http://ow.ly/icdL8  Veel leesplezier!

Een plotselingen verlangen naar Afrika. Springbokken: springen = drinken van de wind. #NiceQuote


Intrigerend als iemand opeens beseft, dat z'n verleden nog voor 'm ligt, dat dat voor hem nog toekomst is. #GordianEgg

RT #NiceQuote: We become leaders the day we decide to help people grow, not numbers.

Keridwen's latest Story of the Month (Dutch): The Maya Trap. http://ow.ly/icdO3

Keridwen nieuwste Verhaal van de Maand is uit: "De Mayaval" zie: http://ow.ly/icdL8  Veel leesplezier!

RT @hensel: Childlike Creativity is Essential in Business http://goo.gl/sLA0H  via @GroTraffic

RT @GreatestQuotes: "If you can't get rid of the skeleton in your closet, you'd best teach it to dance." - George Bernard Shaw

Mooie ontwikkelingsvraag: hoeveel van je verleden moet je in pacht hebben voor je verder kunt? Voor bedrijf, politiek en privé. #innovatie

dinsdag 2 april 2013

Gordiaans Denkraam: balans in creatief en kritisch denken

Voor u als hedendaagse professional zorgt het vergroten van uw denkraam voor grotere overlevingskansen. Als professional bent u altijd in beweging. U behoudt wat goed is en tegelijkertijd bent u op zoek naar wat nog meer mogelijk is. U blijft niet ronddolen in een vast denkraam. U vergroot uw denkraam. U bouwt voort op wat u heeft door innovatie (in the box). U verlegt uw grenzen door creativiteit (out of the box).

Als een mens zichzelf de ruimte geeft en bereid is zijn denkraam te vergroten ontdekt hij mogelijkheden waar hij die voordien niet zag of waarvan hij voordien het bestaan niet eens vermoedde. Probeer maar eens iets als  bijvoorbeeld "elektriciteit" of "ïnternet"  te bedenken als dat nog niet is uitgevonden! Mensen moeten vaak eerst de gebaande denkpaden verlaten, voordat ze iets "nieuws" kunnen ontdekken. Een groot denkraam opent nieuwe werelden. Met een groot denkraam komen creativiteit en innovatie binnen handbereik. 

Een groot denkraam vraagt ook van u dat u kritisch kunt denken. Met een groot denkraam ontdekt u weliswaar dat veel mogelijk is, het  betekent allerminst dat al het nieuw ontdekte ook goede en bruikbare mogelijkheden opleveren. Waarschijnlijk loopt u tegen allerlei tot dan toe onbekende issues aan: valkuilen, tegenstellingen, ongerijmdheden en dilemma's, die u nooit ofte nimmer had verwacht. Wie had ooit bijvoorbeeld stil gestaan bij de privacy-problemen of de grenzeloosheid van internet? Om adequaat met de consequenties van een groot denkraam om te kunnen gaan, helpt het als u ook kritisch in uw denken blijft.

Als een mens zichzelf de ruimte geeft om niet alleen creatief maar ook kritisch te zijn bij het vergroten van zijn denkraam, wordt de kans vele malen groter dat mogelijkheden ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Misschien is daarbij nog wel het allerbelangrijkste wanneer en hoe u uw creatieve of het kritische denken inzet. Vele problemen (denk maar aan de huidige economische crisis of aan diverse sociale media vraagstukken) waren waarschijnlijk eerder voorzien en anders aangepakt, als het creatieve denken èn het kritische denken hand in hand waren gegaan. Zijn uw creatieve en het kritische denken in balans, dan is er sprake van een mooi groot Gordiaans Denkraam.

Gordiaans Denkraam: balans in creatief en kritisch denken
Zowel creatief denken als kritisch denken vereisen een open en nieuwsgierige houding. Creatief denken vraagt om associatievaardigheden, opdat u voorbij uw eigen beperkende grenzen kunt komen. Kritisch denken vraagt om een aantal logische redeneervaardigheden, opdat u de kunst van het juist oordelen machtig wordt. 
In de trainingen/workshops Gordiaans Denkraam ligt de nadruk vooral op de consequenties als u uw denkraam vergroot. Enerzijds op hoe u kunt verkennen, ontdekken en creëren. Anderzijds op hoe u adequaat om kunt gaan met de issues die u daarbij tegenkomt; pas daarbij actief en competent uw kritische denkkracht toe, opdat uw oordeelsvermogen zo betrouwbaar en nauwkeurig mogelijk wordt en blijft.

Nieuwsgierig?
Denkt u na over hoe het nu verder moet met uw beroep of u bedrijf?
Bent u op zoek naar een nieuw winstgevend product of dienst?
Wilt u uw klanten beter helpen met wat alle (on)mogelijk is?
Worstelt u al jaren met een probleem, dat onoplosbaar lijkt?

Ontwikkel een Gordiaans Denkraam

Kijk verder op www.KERIDWEN.nl

HRM onderzoek - Medewerking gevraagd

Beste lezer

Uli Mathies (Rijksuniversiteit Groningen en Hanze Hogeschool Groningen) doet onderzoek naar de uitvoerbaarheid van HRM programma's. Hiervoor maakt zij ondermeer gebruik van een internet-enquête.
Met plezier beveel ik dit onderzoek  bij met ment een HRM-functie aan: hoe groter het aantal respondenten, hoe betrouwbaarder de resultaten!

Hieronder treft u een toelichting, inclusief een link naar de enquête. Ik hoop van harte dat u mee wilt werken.
U kunt uiteraard ook deze mail doorsturen naar relevante contacten van u.

 
Bij voorbaat hartelijke dank
Met vriendelijke groet,

Marcel van der Pol
Toelichting door Uli Mathies
In het kader van mijn master thesis voor de studie Human Resource Management/Business Administration aan de Rijksuniversteit Groningen en i.s.m. het Lectoraat Duurzaam HRM Beleid van de Hanzehogeschool Groningen en het Expertisecentrum HRM/OB van de Rijksuniversiteit Groningen doe ik onderzoek naar de uitvoerbaarheid van HRM programma’s. De vraag is: wat is er voor nodig om HRM-programma's daadwerkelijk ingang te doen vinden in de organisatie? Of negatief gesteld: wat moet je doen om te voorkomen dat die programma's een stille dood sterven?

Via mijn netwerk doe ik een beroep op de medewerking van Nederlandse HR professionals en vraag ze om een enquête daarover in te vullen. Zou u misschien bereid zijn om mijn project te steunen?

 

Dat kan door mijn enquête in te vullen en de link ervan aan uw collega's door te sturen. Voor mijn onderzoek is het van groot belang dat de hele survey tot aan de laatste vraag wordt ingevuld. Dit kost maar 5-10 minuten, dus graag niet halverwege opgeven. ENQUETE


Een korte samenvatting van de inhoud en nut van mijn onderzoek is hier te vinden: TOELICHTING


Mag ik op uw medewerking hopen?

Dank alvast en hartelijke groet,

Uli Mathies, studente HRM/RUG en docente International Business and Management Studies/Hanzehogeschool