donderdag 31 januari 2013

Verhalend Onderwijs

Verhalen als bron en werkvorm voor onderwijs

Is niet ooit het eerste verhaal ontstaan, toen het onbedwingbare verlangen bij de mens bovenkwam om te delen wat is geweest, wat nu is en wat straks mogelijk zal zijn? Zijn verhalen toen niet geëvolueerd tot genotvolle geschenken, die je dankbaar kunt uitdelen soms op de meest onverwachte momenten en  onmogelijkste plaatsen? Zijn ze ook niet geworden tot bronnen ‘ter vermaeck ende lehring', tot inspiratiebronnen voor verandering en ontdekking? Biedt een goed verhaal tenslotte niet de magische mogelijkheid het onzegbare te zeggen, en om zowel in het hier-en-nu als elders te zijn?

Van de oude Cerridwen wordt verhaald, dat het haar taak was de bovenmenselijke wijsheid te bewaren. Toen deze wijsheid in de vorm van "Drie Druppels van Inspiratie" onder de mensen kwam, waren zij opeens in staat causaal te denken, samenhang te zien, te leren van het verleden, te veranderen in het heden en vooruit te zien naar de toekomst. Welke vorm is ook nu nog geschikter om Cerridwen's Druppels van Inspiratie verder in de wereld te verspreiden dan het verhaal?

Is niet elke cultuur zwanger van verhalen? Het verhaal gaat, dat er ooit een vertelling is geweest over het ontstaan van de wereld. Het verhaal is echter uiteen gevallen ontelbare stukjes, door water, weer en wind verspreid tot in de uiterste hoeken van de aarde. En dan is dít wat vertellers van verhalen doen: zij gaan altijd weer op zoek naar verloren stukjes. Zij voegen de gevonden stukjes samen, transformeren ze elke keer weer tot weer nieuwe verhalen, aangepast aan de tijd en de plaats, afgestemd op de luisteraar.

Mijn grote vriend Mzurisana is een oerverteller van verhalen. In bijna alle culturen komt hij onder een andere naam voor. Van hem wordt verteld, dat het zijn grootste plezier was om verhaalbrokstukjes te verzamelen en aaneen te rijgen.

Ook als bron en werkvorm voor het onderwijs;
zie bijvoorbeeld: Mzurisana: de maan op school

Veel leesplezier,


Marcel van der Pol
www.KERIDWEN.nl
Keridwen tweets: januari 2013

Keridwen Tweets: English & NL

Zijn #verhalen zowel bron als werkvorm voor goed onderwijs? ow.ly/hi7Hg Wat vindt u?Verhalen als Bron en Werkvorm voor Onderwijs. ow.ly/hhXt4 #Dedansvandeheld #Depijlinderoos

"THE DANCE OF THE HERO: The Power of Corporate Storytelling in Transforming a Crisis! #Keridwen for Enlarging your Frame of Mind

Some think that being methodical is a substitute for using their imagination and experience. #Keridwen for Enlarging your Frame of Mind

Unlocking the Full Innovative Potential for Introverts! #Keridwen for Enlarging your Frame of Mind. #TheDanceOfTheHero

Postmodern morals?: what is good for me, is good for everybody; so let's look after me myself! #Keridwen for Enlarging your Frame of Mind

No more fiscal shortcuts for multinationals: most national budgets will be alright again! #Keridwen for Enlarging your Frame of Mind

Even the worlds oldest bank tried to banking the modern way and failed. #Kweridwen facilitates the Enlarging of the Banking Frame of Mind

'Zelfs oudste bank ter wereld is modern gaan bankieren en heeft verloren'. #DancingHero helpt bancaire denkramen te vergroten?

RT How social will change the finance industry’s approach to business and marketing. Goodquestion again. Try #Keridwen #GordianEgg


    RT @purusothaman: Why Aren't Teachers More Innovative? http://ow.ly/he918  #innovation Good question! Try Keridwen #Thearrowinthebullseye
  

    RT @SirKenRobinson: Real teaching is an art form, not a delivery system. http://tinyurl.com/an3j24e . Watch it again! Good education is an art.


    RT The Difference Between Managing And Directing http://ow.ly/hec6A  #leadership. Who will be the first to find out? Manager or Leader?


    RT @annettewessels: The art of teaching. http://m.youtube.com/#/watch?v=BUatQQYha3w …. Always good to watch a Ken Robinson ideo on education !!! #DancingHero


    #NiceQuote"The wisest men follow their own direction." - Euripides

    #NiceQuote "Only those who attempt the absurd...will achieve the impossible." Escher. That's the way to solve a crisis! #DancingHero

    #NiceQuote "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere." Einstein. Ever tried to get lost on the pathless way?

    RT @onderwijs: Schuilt er in u ook een guerrilladocent? http://bit.ly/126uMde  #onderwijs. Zeker weten. DAAROM VAK ZO LEUK! #DancingHero

    #NiceQuote 'Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail' Even datere to get lost! #DancingHero

    #NiceQuote 'Singularity University NL kondigt nieuwe wedstrijd aan voor radicale verbetering van Nederlandse gezondheidszorg' Goed idee!

    #NiceQuote "If you want your life to be more rewarding, you have to change the way you think." - Oprah. Get #DancingHero + #GordianEgg

    The most reliable way to solve this crisis is to know the limits of creating the future. #DancingHero: Enlarge your Frame of Mind!

    #NiceQuote 'The most reliable way to predict the future is to create it.' #Crisis

    #NiceQuote. 'All morning I tried to rewrite a sentence. Finally I removed one word. At night I squeezed this word back in.' #freeflow #autor

    #NiceQuote RT @janhut: Vergeef altijd uw vijanden, er is niets dat hen meer ergert. (Oscar Wilde)

    RT @purusothaman: Stop Using These 16 Terms To Describe Yourself http://ow.ly/h4eQO . #elevatorpitch #pitfall

    RT @CvCmediation: Begin een mediation eens niet met de vraag "Wat is het geschil?" Begin eens met "Vertel..." of zwijg eens. #GordianEgg

    #NiceQuote "Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work." - Peter Drucker. Hard working for what?

    Als je weet waar de maakbaarheid van maatschappij eindig is, ken je ook de volgende stap om de economische crisis te overwinnen. #GordianEgg

    #NiceQuote 'zelfs al zijn financiële markten en cyberspace grenzeloos, Hindu Kush blijft een reusachtige barrière' #Politieke nederigheid

    #NiceQuote 'Bouwen met de natuur beschermt veel beter dan technische oplossingen die tegen de natuur ingaan' (...?) Quizvraag: wie zou dat nu kunnen zijn?

    #NiceQuote. 'Zelfs oudste bank ter wereld is modern gaan bankieren en heeft verloren'. Welke #DancingHero vergroot bancaire denkraam?

    #NiceQuote. 'Geen fiscaal sluipverkeer en veel nationale begrotingen komen weer op orde.' Rustgevende gedachte, toch? #DancingHero reactie?

    #NiceQuote. 'Neoliberaal moreel compas: als ik goed voor mij zelf zorg, is dat goed voor het algemeen.' Welke #DancingHero wil reageren?

    Aanbevolen: SVN - Sjoerd de Vries: De kunst van het opstellen. http://ow.ly/h7oQO

    #NiceQuote "Your assumptions are your windows on the world. Scrub them off every once in a while, or the light won't come in." - I.Asimov

    #NiceQuote "Never ignore a gut feeling, but never believe that it's enough." - Robert Heller

    Keridwen's Nieuwsbrief is uit. Nog geen abonnee? Ga naar: http://ow.ly/h1yYX  Veel leesplezier. http://ow.ly/i/1pbKQ

    RT @martinevr: For productive meetings: have a visual reminder of the outcomes you want to achieve http://ow.ly/gLWfO

    RT: "Het geluid waar je je aan stoort zegt niks over het geluid en alles over jezelf en de buren" #NiceQuote

    RT @purusothaman: Introverts and Innovation: Unlocking the Full Potential http://ow.ly/gTV0Q  #psychology Another nice #DancingHero

    #NiceQuote: 'if there is nothing left, turn right' a nice #DancingHero, too

    #NiceQuote 'if the human eye can distinguish 500 shades of grey, how gripping can some novel be?

    RT @AfricanProverbs: When the music changes, so does the dance. ~Nigerian Proverb

    #NiceQuote. 'Some people think that being methodical is a substitute for using their imagination and experience'. Go for the #DancingHero

    #NiceQuote ' Repetition is not an antidote to uncertainty'. Could repetition be an antidote to anything?

    #NiceQuote 'Even a dead end leads somewhere. Just not where most people want to go.' Who does? What's the dead end's story?

    J.Derksen, #Volkskrant (291212):" Verplaats colleges naar het internet". Wat is de beste vorm van onderwijs? #Keridwen....

    Mijn feuilletons van jaren terug; leuk om te lezen, leuk om te delen. Nu verschenen "Emaille" (7): http://ow.ly/gX6iR ...

    #NiceQuote. '... can't offer advice on how to get out of a box unless knowing how to get into one'. Re: Start moving... you'll find a way.

    #NiceQuote. '... precision in thought is all that keeps the world in order.' Who thinks... which thoughts...?

    #NiceQuote. 'I don't have knowlegde, just experience, and even that could fall on the wrong side of history.' What do I know?

    My 2013 target: a TED-talk on "THE DANCE OF THE HERO: Enlarge your Frame of Mind, the Power of Storytelling in Transforming a Crisis." Who gives a hand???

    #dtv Doel 2013: TED-talk (NL/Eng) over "DE DANS VAN DE HELD: vergroot je denkraam, de power van storytelling in crisistijd." Wie helpt?


    #NiceQuote. They were the sort of pearls that make you think oysters know what they are doing [James Church]

    Eindelijk! Spiegelingen voor mensen die professioneel met mensen werken. Nieuwsgierig? http://ow.ly/gNjgc  http://ow.ly/i/1mWrc

    Deze #Economie vraagt #Innovatie #Power. Begin 2013 goed! Vraag Keridwen lees meer: http://ow.ly/gM41R


   http://ow.ly/i/1lhAX  Goodmorning World. Time to enlarge your frame of mind for a promising 2013. See attached image.

     #Keridwen's verhaal van de maand (januari 2013) is uit: http://ow.ly/gzNdC  of http://ow.ly/gzNgP  Veel leesplezier! Reacties altijd...

    Goodmorning 2013. Goodbye Mayan prophecy, fiscal cliff and economic crises. This world needs more Dancing Heroes!

dinsdag 22 januari 2013

Keridwen Nieuwsbrief Januari 2013

Keridwen Nieuwsbrief Januari 2013
Vandaag is de nieuwste nieuwsbrief van Keridwen verstuurd.
Wilt u de nieuwsbrief van Keridwen ook ontvangen, abonneer u dan via de Keridwen-site (links onder op de site kunt zich opgeven)

Wilt u al vast een indruk krijgen:
klik op de afbeelding voor een eenvoudige pdf-versie zonder werkende linksVeel leesplezier gewenst.
Meer weten? Neem gerust contact op.

Marcel van der Pol
www.KERIDWEN.nl

maandag 21 januari 2013

Voornemen 2013: TED Talk "ENLARGE YOUR FRAME OF MIND: the Power of Storytelling in Transforming a Crisis"

Mijn goede voornemen is om in 2013 een TED-talk(Engels of Nederlands) te houden: ENLARGE YOUR FRAME OF MIND: the Power of Storytelling in Transforming a Crisis.

#Durftevragen: Wie helpt mij om dit voornemen waar te maken? Suggesties, tips, ideeën en contacten, etc zijn van harte welkom!
De TED-talks bieden voor een groot (internet) publiek ruimte voor zaken die mij na aan het hart gaan, zoals
 1. Presenteren  van constructieve, toekomstgerichte boodschappen: verbeter de wereld en behoud het goede;
 2. Integreren van inhoud, vorm en interactie ten behoeve van een optimale presentatie. Spreken in het openbaar is ook een soort theatrale performance.
Met De dans van de held wil ik de wereld graag vertellen, dat er vaak meer mogelijk is dan je denkt. Dat begint met de realisatie dat je je eigen werkelijkheid vormgeeft in verhalen, zoals je die maakt en vertelt. Als je eigen verhaal vertelt, dan....
 • kun je beslissen om je beleving van de werkelijkheid  beperkt te houden. Je vertelt je verhalen dan zo dat jouw manier van naar de wereld kijken altijd wordt bevestigd. Je blijft denken wat je altijd al hebt gedacht. Veel ruimte voor andere mogelijkheden is er niet.
 • kun je ook beslissen de grenzen van hoe jij je werkelijkheid beleeft te verruimen. Wat is nog meer mogelijk? Je bent bereid je je eigen verhaal te onderzoeken. Klopt je verhaal op alle onderdelen? zijn er meer visies mogelijk? Wat zou het je opleveren als je je verhaal anders vertelt? Nieuwe inzichten wellicht? 
Met hulp van De dans van de held kun je effectief spelen met je verhaal en dus met jouw beleving van de werkelijkheid. Je schakelt relatief eenvoudig in perspectief èn in paradigma. Je maakt je denkraam groter. Welke crisis kan daar tegenop?

  Naast de inhoudsdeskundige ben ik natuurlijk ook performer (Keridwen's Tales & Theatre).
  • Presenteren of spreken in het openbaar heet bij Keridwen speakershows. 
  •  De vorm,waarin je presentatie giet, is naast de inhoud immers ook van wezenlijk belang om het publiek te kunnen (blijven) boeien. 
  • Daarnaast ben ik een zwerver: trekken is voor mij belangrijker dan reizen. Een presentatie moet niet vast liggen (zeker niet door de dictatuur van slides!). Doel en  hoofdlijnen moet je in je hoofd hebben Evenals een heldere rode draad, waar je misschien vaak van afwijkt, maar altijd weer probleemloos en inzichtelijk naar terug kunt. Kortom: wees goed te volgen voor je publiek. Ga onderweg wel de interactie aan met je publiek. Zorg dat je verhaal bij de mensen aankomt, opdat het hen helpt hun denkraam te vergroten.

  Mijn voorgenomen TED-talk in 2013: ENLARGE YOUR FRAME OF MIND: the Power of Storytelling in Transforming a Crisis
  Wie helpt?


  Marcel van der Pol
  www.KERIDWEN.nl 

  Is hier de overkant? [Deventer]


  Is hier de overkant?
  Solo-verteltheatervoorstelling met Marcel van der Pol (tekst/spel), regie: Johan Hilhorst
  8 februari 2013, 20.30 uur, Logegebouw, Rijkmanstraat 10, Deventer. 10 euro. 
  Reserveren: heinheuven@solcon.nl en 0570 614742  In 2010 met veel plezier de roman Is hier de overkant? geschreven en uitgebracht. In 2011 omgewerkt tot een voorstelling.  In 2012 de eerste reeks voorstellingen verloot, met als gevolg 6 keer spelen op bijzondere plekken in heel Nederland.

  Winnaar Deventer 8 februari 2013: 
  Willem Stortelder, 21 Lobsterstreet


  Voor wie de figuur van de Golem kent (16de eeuwse legende, lemen figuur door Rabbi Löw tot leven gewekt om de bewoners van het Getto van Praag te beschermen tegen de pogroms), het heeft mij altijd gefascineerd wat de Golem zelf dacht, voelde en wilde. Zowel in de roman als in de voorstelling ben ik in de personage van de Golem gekropen en proberen te ontdekken wat het betekende wat het was om wel/geen mens te zijn, er wel/niet bij te horen, gevraagd/afgedankt te worden, wel/niet een eigen wil en identiteit te hebben. Afgezet tegen een tijd, waarin sommige mensen en groepen wel/niet worden geaccepteerd.
  Uit respect voor de oorspronkelijke personages heb ik de namen veranderd: Ik kruip in de huid van Gaston. Hij wordt tot leven gewekt door Meester Leon.

  Veel plezier tijdens de voorstelling gewenst

  Marcel van der Pol
  www.KERIDWEN.nl

  Meer weten over het verltoingsidee en de voorstelling zelf - zie blog sept2012 .
  Meer weten over Marcel van der Pol, over Keridwen? 
  Wil je de voorstelling boeken of bijwonen? Neem gerust contact op:
  internet: www.keridwen.nl - email: marcel@keridwen.nl - telefoon: 050 525 61 21

  zaterdag 19 januari 2013

  De Beste Vorm van Onderwijs

  De óudste onderwijsvorm is naar alle waarschijnlijkheid het voordoen geweest, van datgene dat de leraar vond dat zijn/haar leerling moest leren. Wellicht hadden toen geen beiden al de vaardigheden van spraak en taal ontwikkeld. Voordoen was de enige optie, plus (indien nodig) bijsturen als de leerling probeerde het geleerde in praktijk te brengen.
  Sindsdien heeft het onderwijs zich ontwikkeld tot de meest uiteenlopende vormen, zowel verbaal als non-verbaal, zowel met als zonder direct contact tussen leraar en leerling.
  Welk onderwijs is het beste?

  Jan Derksen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit riep in de Volkskrant (zat 29 dec 2012) op tot het verplaatsen van colleges naar het internet. Hoorcolleges zouden niet meer van deze tijd zijn. Waarom studenten dwingen te luisteren naar docenten? Studenten zouden zich met pijn en moeite naar de lessen toe slepen en docenten halen hun hoorcolleges met grote moeite uit hun tenen.
  Jammer denk ik dan. Maar van wie is dit probleem nu echt: van de student of van de docent? Ik zou zeggen: docent, blijf de ontmoeting met de student wèl aangaan. Wees inspirerend. Heb belangstelling voor waar zij mee bezig zijn. Voed hun leerbehoefte. Daag hen uit tot kritisch denken, creatief denken, anders denken. Als de docent ertussenuit stapt, wie houdt studenten dan nog alert en scherp?

  Rechtstreeks (frontaal) lesgeven is slechts een van de mogelijke lesvormen. Om het leerproces van studenten te maximaliseren staan talloze werkvormen tot je beschikking: zowel uiteenlopende werkvormen die je in contact met de student kunt gebruiken, als allerlei werkvormen op afstand.
  Breng wel alle gebruikte vormen met elkaar in verband. Biedt verschillende vormen aan. Laat studenten meedenken en kiezen. Zorg er voor dat de werkvormen elkaar aanvullen en ondersteunen, dan zal het totaal veel meer zijn dan de som der delen (synthese).

  Wat ik zo boeiend in mijn werk als trainer van docenten (Keridwen's De pijl in de roos) vind, is juist díe combinatie van persoonlijk contact met je studenten en het gevarieerd aanbieden van werkvormen.
  Ik  besteed veel aandacht aan het leerproces in de ontmoeting tussen docent en studenten. Ik maak daarbij onder meer gebruik van de didactische inzet van technieken uit het verteltheater:
  breng het verhaal (de lesinhoud) dat je wilt delen met je studenten zo, dat je contact maakt, dat je boeit en dat je uitdaagt om zelfstandig met de inhoud te gaan spelen. Besteed naast de inhoud ook veel aandacht aan vorm (hoe vertel je, hoe boei je) en interactie (hoe deel je). Accepteer dat het frontaal lesgeven (collegegeven) verschillende elementen in zich heeft van een one(wo)manshow!

  Tegelijkertijd ga ik met docenten ook op zoek naar die andere werkvormen, specifiek gericht op leerproces, onderwerp en vakgebied. Er blijkt vaak veel meer mogelijk te zijn, dan je in eerste instantie denkt. Uiteraard biedt computer en internet talloze mogelijkheden; voor individueel en groep-studeren. E-learing is hot! Vergeet echter ook niet de vele leer-, les- en werkvormen, die in de loop der eeuwen zijn ontwikkeld en die meestal vrij eenvoudig te vertalen zijn naar bruikbare vormen voor studenten van nu. Je kunt bijvoorbeeld hiervoor vrij eenvoudig de leerstijlen van David Kolb en de intelligentiesoorten van Howard Gardner gebruiken.

  De meeste studenten zijn heel goed in staat zelfstandig te studeren. De docent kan helpen door (rechtstreeks) kennis en ervaring over te dragen. Hij/zij  helpt ook door te inspireren, door tegenwicht te bieden aan kennis en ideeën van studenten, door ze steeds opnieuw op andere en nieuwe gedachten te brengen.
  Een goed docent speelt met de leerstof: hij/zij verandert regelmatig van perspectief en verruimt steeds weer  paradigmata.

  Wees als docent in je werk kritisch en creatief, opdat je studenten geprikkeld worden tot zelfstandig, kritisch en creatief leren. Focus op inhoud en speel met vormen, dat is mijn devies!


  Marcel van der Pol
  www.KERIDWEN.nl

  Schakelvaardigheden in Conflictbegeleiding
  Schakelvaardigheden in conflictbegeleiding: de conflictregisseur

   

  Voor professionals: directeur, leidinggevende, manager, stafmedewerker, P&O/HRM-adviseur,  organisatieadviseur  Naast de gangbare mediationvaardigheden vormen de schakelvaardigheden van de conflictregisseur een van de krachtigste middelen om partijen hun conflicten zelf effectief aan te laten pakken.

  Dit heb je soms:
  uit hoofde van uw functie wordt u betrokken in de begeleiding van een conflict, zonder dat u mediator bent of daarvoor optimaal bent geschoold.

  Conflicten op het werk nemen vooral toe in economisch onzekere tijden.
  Conflicten kosten meestal geld, houden de werkstromen op en verpesten de werksfeer.
  U wilt conflicten, die op uw pad komen, zo effectief mogelijk begeleiden en oplossen, zonder bij het conflict zelf betrokken te raken. U wilt onpartijdig en onafhankelijk blijven. Indien mogelijk wilt u het conflict zelfs zo transformeren dat er positieve consequenties ontstaan.


  Dat kan nu:
  Keridwen (Marcel van der Pol) geeft workshops voor professionals om conflicten en andere lastige situaties optimaal te leren begeleiden.  Hij zet daarbij niet niet alleen zijn deskundigheid in als mediator en trainer/docent, maar ook zijn deskundigheid als theaterregisseur. 
  Volgens hem heeft een regisseur een speciale wijze van kijken en interveniëren, die een duidelijke toegevoegde waarde biedt. Een regisseur schakelt voortdurend tussen spelers, stuk en publiek. De technieken die een regisseur inzet om samen met de spelers een stuk tot een succes voor publiek te maken, zijn eenvoudig en effectief te vertalen naar conflictbegeleiding. Een conflictbegeleider die praktische mediation-vaardigheden combineert met de schakelvaardigheden van een regisseur, heet bij Keridwen een conflictregisseur.

  In de workshops van Keridwen leert u naast praktische mediationvaardigheden ook actief uw schakelvaardigheden  als conflictregisseur in te zetten:
  • De effectieve aanpak van het conflict is het 'theaterstuk' dat u regisseert.
  • De 'spelers' (conflictpartijen, andere belanghebbenden) moeten het zelf doen. U neemt hun eigen verantwoordelijkheid niet over.  U begeleidt hen om het beste uit zichzelf te halen. U stimuleert hen hun conflict samen zelfstandig op te lossen. 
  • Als conflictregisseur bent u in staat u in te leven in de verschillende 'rollen' en 'perspectieven', zonder er in te worden meegezogen. U schakelt gemakkelijk van rol naar rol, van perspectief naar perspectief en  weet de spelers actief uit te nodigen mee te schakelen. 
  • Als conflictregisseur weet u wanneer u moet interveniëren en wanneer u los moet laten.
  • Actief schakelende spelers leveren de beste performance. Actief schakelende conflictpartijen zijn op weg naar een gezamenlijk gedragen oplossing.

  Nieuwsgierig?
  Neem gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden.

  Marcel van der Pol
  www.KERIDWEN.nl
  email: marcel@keridwen.nl
  telefoon: 050 525 6121 / 06 506 802 13


  maandag 14 januari 2013

  Professionele Spiegelingen

   

   

   

   

  Professionele Spiegelingen voor mensen die professioneel met mensen werken, zoals mediators, docenten, adviseurs, trainers, coaches, hulpverleners, sprekers, etc.
  Soms heb je dat als professional:
  behoefte aan ruggespraak, een andere mening, een nieuwe invalshoek. U wilt geen uitgebreide coaching of begeleiding. U wilt even iemand, die u uit uw denkpatroon haalt. U wilt iemand die u helpt uw blik te verruimen.  U wilt stevige feedback, een frisse blik en nieuwe inzichten. 


  Dat kan nu:
  Keridwen (Marcel van der Pol) biedt u de mogelijkheid van een Professionele Spiegeling: een gesprek om u weer op weg te helpen. U en uw professionele vraag of dilemma staan centraal. U vertelt. U vraagt. U krijgt feedback terug.
  Marcel van der Pol neemt niet uw verantwoordelijkheid of deskundigheid over. Hij levert ook geen pasklare antwoorden.  Hij stelt vragen. Hij prikkelt.Hij is to-the-point. Hij is altijd bereid met nieuwe en onverwachte invalshoeken te komen. Hij spiegelt. Hij verleidt u tot andere denkwijzen en daagt u uit uw eigen deskundigheid verder aan te boren. Hij denkt actief met u mee. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd.


  Nieuwsgierig?
  Neem gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden.

  Marcel van der Pol
  www.KERIDWEN.nl
  email: marcel@keridwen.nl
  telefoon: 050 525 6121 / 06 506 802 13

  zondag 13 januari 2013

  Keridwen tweets: december 2012

  1. RT In geval van keuze is intrinsieke veiligheid altiijd te verkiezen boven extrinsieke. Laatste kan nl. falen door zwakke schakel in keten.

  2. RT: #Veiligheid kan intrinsiek & extrinsiek. Extr. is NRA's "good guy with gun". Intr: geen (semi)autom. wapens op partic. markt brengen.

  3. Citaat uit 'Kukuyu': gisteren, het is gisteren, dat we moeilijk kunnen voorspellen.

  4. The last episode of 'the bridge'; why does it reminds me of the so called Mayan end of the world?

  5. "If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning." - Gandhi

  6. RT @AfricanProverbs: When the leading animal is lame, the herd fails to get to the pasture ~Kenyan Proverb

  7. RT The more feathers a chicken has, the bigger it looks. ~Zambian Proverb.

  8. RT When you feel like quitting: think about why you started. #DancingHero: and feel free what to decide!

  9. Today first time: IS THIS THE OTHER SIDE? My new Tales & Theatre performance - #DancingHero & #GordianEgg. Haarlem NL. 8 pm

  10. Nog 1 nachtje slapen, dan: HAARLEM, verlotingspremière "IS HIER DE OVERKANT?" Spannend! Kijk er ook naar uit. Andere plaatsen volgen

  11. Intrigerend #citaat: wie pijn en verdriet wil begrijpen moet in het heden leven. Wat levert dat op?

  12. Kerst/NJ nadert snel en tòch mooi eerst nog de #voorstelling IS HIER DE OVERKANT?, 15/12 Haarlem http://ow.ly/fZI0w  http://ow.ly/i/1ellk

  13. #verkleutert NL? Menig journalist cq deskundige noemt al gauw 'n basisschoolwoord te moeilijk voor publiek. Mag ik dat zelf bepalen?

  14. Keridwen's Verhaal van de Maand December is uit : http://ow.ly/fJByW  Verhalenarchief: http://ow.ly/fJBAs

  15. RT If it doesn't challenge you, it won't change you. Could there be an internal longing to move, to change? Is extrnal impuls compulsary?

  16. RT @AfricanProverbs A stranger dances - he does not sing. ~Ghanaian. #Ghana please explaine! #DancingHero

  17. Verbeeldingskracht is het wapen tegen de realiteit (J.de Gautier)

  18. Minstens 2 politci/bestuurders vinden dat #triaspolitica niet heilig is: #veiligheid boven alles. Tip: kijk naar Egypte, leer en huiver!

  19. #Journalist vindt dat wetendschappelijke uitspraken behoren te klopen (doubleblind!), dus niet gecheckt behoeven. En #poltiek dan? #naief

  20. Economic problems. So simplicity is the new extravagance. Some solidarity in the world and we'll survive! That's a #GordianEgg

  21. 16 dec speelt Theater Draad 2x in eigen huis! @DeKwekerij Havenstraat 27a Bussum aanvang 13.30 &15.00 #waardebepalingachteraf

  22. !!!!! 16 dec speelt Theater Draad 2x in eigen huis! @DeKwekerij Havenstraat 27a Bussum aanvang 13.30 &15.00 #waardebepalingachteraf !!!!

  23. RT "De oplossing voor het geschil is er al.. Je hoeft alleen de weg ernaar toe nog te vinden". Hub Dohmen #quote. #DancingHero loves this!

  24. RT: "Iene miene mutte.. Bij machtsonbalans kan de mediatior sturen door de minder machtige uit te nodigen eerst te spreken" Toos Bik #quote

  25. RT Only those who risk going to far can possibly find out how far one can go. -T.S. Eliot.

  26. RT The guy who invented the wheel was an idiot. The guy who invented the other three was a genius. (Sid Caesar) Suppose Sid didn't invent...

  27. RT @janhut: Een halve waarheid is over het algemeen voor minder dan de helft waar. (Onbekend)

  Keridwen tweets: november 2012

  1.  
   "De Pijl in de Roos" = inhoud, didactiek, vorm en interactie; vergroot denkraam in onderwijs; incl oeroude effectieve veteltheatertechnieken


  2. : "Onderwijs onder de maat"! Terwijl er toch zóveel potentie zit. Haal het naar boven met Keridwen's De Pijl in de Roos"
    
  3. RT : a reason for letters via
    
  4. RT : 3 Reasons Why You Should Study Psychology via
    
  5. RT : When your mind says give up, hope whispers one more try. Loved this one
    
  6. RT : 10 Ways to Optimize your LinkedIn Experience via
    
  7. RT : 6 Lessons I Learned Being A Loser. Loved the 6th lesson! Groter

  8. RT Hoogleraren interviewen over eigen risico is niet zinvol: die geven bedrag uit aan etentje. Voor arme mensen is het heel jaar eten. 

  9.  
  10. RT : Two bulls can't stay in the same kraal (pen). ~Tswana Proverb. It always depends on age! So sometimes 2 bulls can... 

  11. RT : Tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren. (Albert Einstein) . opmerking 

  12. RT Sail away from the safe harbor. Catch the winds in your sails. Explore. Dream. Discover. (Mark Twain). at
    
  13. Mediation Mirror =when Mediator needs New Angles, Different Approaches, Out-of-your-Box Feedback. .
  14. The zebra cannot do away with his stripes. ~Maasai Proverb
  15. One day of rain far surpasses a whole year of drought. ~Malawian Proverb 

  16. RT "Action is the antidote to despair." - Joan Baez. Movement. Flexibility, enlarging you frame of mind. &
    
  17. RT Nothing in this world can take the place of persistence. Oh yes, MANNY THINGS CAN! ! &

  18. Zoek de wijsheid van ouderen, maar kijk naar de wereld door de ogen van een kind (Ron Wild)
  19. Spiegel. Als de Mediator Nieuwe Perspectieven nodig heeft, Ander Paradigma, Out-of-Your-Box Feedback. Bel .... 

  20. . vergroten, dan ideeën voor MENS en ORGANISATIE, dan pas uitwerken. Lesdag 1 . Enthousiaste deelnemers 

  21. Workshops "The Arrow in the Bull's Eye" High School Teachers need students for igniting the Fire.

  22. Spiegel. Als de Mediator Nieuwe Perspectieven nodig heeft, Ander Paradigma, Out-of-Your-Box Feedback. Bel .... 

  23. Start INNOVATIVE course. Improvement = Enlarge FRAME. Create ideas. Then ELABORATION. 

  24. . vergroten, dan ideeën voor MENS en ORGANISATIE, dan pas uitwerken. Lesdag 1 . Enthousiaste deelnemers 

  25. "De Pijl in de Roos". Pijl zoekt Roos. Docent heeft scholier nodig om het vuur aan te kunnen steken! = VO
  26. Mediation Mirror =when Mediator needs New Angles, Different Approaches, Out-of-your-Box Feedback. .
  27. Spiegel. Als de Mediator Nieuwe Perspectieven nodig heeft, Ander Paradigma, Out-of-Your-Box Feedback. Bel .... 

  28. Zorg trainers. Keridwen workshop "De Pijl in de Rroos". Pijl zoekt Roos. Trainer heeft student nodig om het vuur aan te steken! =... 

  29. Spiegel. Als de Mediator Nieuwe Perspectieven nodig heeft, Ander Paradigma, Out-of-Your-Box Feedback. Bel .... 
  30. Mediation Mirror =when Mediator needs New Angles, Different Approaches, Out-of-your-Box Feedback. .
  31. Zorg trainers. Keridwen workshop "De Pijl in de Rroos". Pijl zoekt Roos. Trainer heeft student nodig om het vuur aan te steken! =
    
  32. Care trainers. Keridwen workshop "The Arrow in the Bull's Eye". Arrow needs Target. Trainer needs student to lighten the fire =

  33. ondernemers. Keridwen workshop "Regisseren van Innovatie Kracht" = vandaag de workshop, morgen economische crisis overstijgen. 

  34. Entrepeneurs. Keridwen workshop "Directing Innovation Power"= today participating workshop, tomorrow transcending economic crisis. 

  35. Start course QUALITY & CHANGE MANAGEMENT. Wow! Quality Profs eager to integrate QUALITY, PROFIT & PEOPLE, HARD & SOFT skills and STORYTOOLS 

  36. Today: The Dance of the Hero: in education & in change management in education.So let's get out-of-our-box and into the future. Serious Fun! 

  37. pHBO KWALITEITSMANAGEMENT & ORGANISATIEVERANDERING weer gestart. Wow! dat profs alweer KWALITEIT met STRUCTUREN èn MENSEN willen verbinden!

  38. MARIUS...SUCCES VANAVOND!: Verteller...Wat is jouw verhaal? 'Stenen op de Weg' ism Ignas Te Wiel (muziek).
  39. Again: what to share on the web? What to write about? Who wants to read? Why? Virtual community exhibition?
    
  40. 10 personal things to share. This is an example. Would you want to share on the web? Do you? Why do/don't you? 

  41. Find Writing Inspiration At A Local Bookshop & Overcome Writers Block via
  42. Eerste verlote speeldata "Is hier de overkant?" (Marcel van der Pol) al bekend: bijvoorbeeld 15 december in Haarlem. Heb er zin in! 

  43. RT : Onveilig? Haal gewoon alle borden weg! … 
  44. RT : "Wisdom begins in wonder." - Socrates 

  45. RT : Verteller...Wat is jouw verhaal 11 nov. Verhalenprogramma 'Stenen op de Weg' ism Ignas Te Wiel (muziek)
  46. RT Why it’s actually better to stop focusing on 100%. Underachieving? Overachieving? 100%. When did you for th last time enjoy achieving? 

  47. You can not tell a hungry child that you gave him food yesterday. ~Zimbabwean Proverb
  48. 'The Dance of the Hero' workshops South Africa! For both Educators & Entrepreneurs. It worked! Motivated to go on! 

  49. RT Heroes are made in the hour of defeat. Success is, therefore, well described as a series of glorious defeats." Gandh. An !

  50. RT Your philosophy determines whether you will go for the disciplines or continue the errors. - JRohn. Does discipline prevent errors, then? 

  51. RT "Success is the maximum utilisation of the ability that you have." - Zig Ziglar. Expression needs to be explained. Who can? 

  52. "I believe that every person is born with talent." - Maya Angelou
  53. "Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
  54. Bericht uit Zuid Afrika: enthousiaste reacties deelnemers "De dans van de held" voor onderwijs en voor bedrijfsleven:
  55. RT "Progress is impossible without change and those who cannot change their minds cannot change 


  56. De dans van de held blijkt ook in Zuid Afrika zinvol! Blij toe. Gemotiveerd om door te gaan: in NL, Eng, DU