woensdag 31 juli 2013

Natural Networking Festival 2013
Marcel van der Pol (Keridwen) voor Mtiririko op NNF2013


Wat is het NNF. Een “meeting of minds”, een kruisbestuiving tussen de verschillende netwerken en mensen, met eigen disciplines, interesses en talenten.

NNF is Open Source in het echt. Het festival bestaat uit wat de deelnemers inbrengen. Tot nu toe blijkt iedere editie opnieuw dat dit een heel divers programma oplevert, met verschillende activiteiten, workshops en andere inbreng van deelnemers. Niemand wordt ingehuurd of betaald, en samen betalen we de onkosten voor alle infrastructuur.

Doordat iedereen bijdraagt in de vorm van sociaal kapitaal – workshops en activiteiten – of praktische input – opbouwen, afwassen of andere klussen tijdens het NNF – kunnen we met zijn allen waarde creëren én ontvangen. Leuke bijkomstigheid: het heeft des te meer zin om energie en tijd te investeren in het laten zien wat je kan en wie je bent. Als deelnemer aan het festival ben je uitgenodigd om op jouw manier een steentje bij te dragen aan een succesvol festival voor iedereen!

Mtiririko op NNF. In april 2014 gaan zes mensen uit Noord Nederland die elk op hun geheel eigen wijze professioneel met Creatief en Innovatief Denken bezig zijn naar een congres in Zuid-Afrika om daar onder de gelegenheidsnaam Mtiririko een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van creatieve ideeën voor de verdere sociale ontwikkeling van de townships.Het is de bedoeling dat op het NNF 2013 (7 september) zij samen een soort generale repetitie houden. Elke Mtiririkoër begeleidt een eigen workshop waarin zijn eigen manier van werken duidelijk zichtbaar is. De workshop deelnemers zijn NNF-bezoekers. Dus elke workshop kan andere deelnemers betekenen met wellicht andere vraagstukken. Aan het einde van de dag gaan de Mtiririkoërs samen de uitkomsten van de zes workshops aan de festivalganger presenteren.

Marcel van der Pol (Keridwen) is een van de zes Mtiririkoërs. Hij gaat aan de slag met De dans van de held (2), met nadruk op de Zelfregie_3*3. Zonder nu reeds al te veel weg te geven, gaan we actief diverse regietechnieken toepassen om ook creatief, fysiek/ruimtelijk vraagstukken aan te pakken.

Kom naarhet NNF 2013. Stap in de workshop en doe gewoon mee. Ook al weet je nog niet precies wat er gaat gebeuren. Dat heet avontuur.

Meer informatie over NNF2013, zoals aanmelden, etc zie NNF2013

Vragen? Welkom! www.KERIDWEN.nl 

 
NB Deze blog is ook onderdeel van een Keridwen-nieuwsbrief. U kunt deze (en volgende) Keridwen-nieuwsbrief ook in z'n geheel lezen. Aanmelden kan via het formulier op www.KERIDWEN.nl of via een mailtje naar marcel@keridwen.nl


Learning Lane 2013

Marcel van der Pol (Keridwen) met De dans van de held (2) / Het Gordiaanse ei op Learning Lane


Learning Lane 28, 29 en 30 augustus 2013.Learning Lane is een 2-daags Zomerfestival voor én door professionals waar kennis delen centraal staat. Beginnende en ervaren professionals op het gebied van HRD, P&O, training, opleiding, coaching, organisatieontwikkeling en -advies kunnen kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod van workshops, die door collega-professionals worden aangeboden.

Voor meer informate, zoals programma en aanmelding, zie Learning Lane 


Bijdrage Marcel van der Pol (Keridwen) aan Learning Lane 2013:  Het Gordiaanse ei, gebaseerd op De dans van de held (2)

inleiding. Mensen die professioneel veel met mensen werken krijgen vaak te maken met allerlei  tegengestelde wensen en belangen. Zaken in het werk zijn echter vrijwel nooit zwart/wit. Naar wie moet je dan loyaal zijn? Moet je kiezen? Hoef je niet te kiezen?
Voordat je in een  eventueel rationeel moeras belandt van wat zou moeten en wat kan, is het goed om eerst te schakelen in perspectief en positie en dan pas afgewogen beslissingen te nemen.
“Het Gordiaanse ei” helpt met verhaal- en theater-technieken om ongerijmdheden, dilemma’s en paradoxen adequaat het hoofd te bieden.
“Het Gordiaanse ei” helpt met verhaal- en theater-technieken ongerijmdheden, dilemma’s en paradoxen adequaat het hoofd te bieden.
“Het Gordiaanse ei” kun je zien als een vervolg op Keridwen’s “De dans van de held”.In “De dans van de held” staan de creativiteit en de beweging centraal. Deelnemers leren schakelen in perspectief en paradigma, om uit hun vaste denk/voel/handelpatronen te komen en andere keuzemogelijkheden te onderzoeken. Twaalf helden, die elk staan voor een perspectief op de wereld, helpen daarbij.
In “Het Gordiaanse ei” staan dilemma’s en paradoxen centraal, die je in dit zoekproces kunt tegenkomen. Wereld, leven en werk zijn nooit zwart/wit. Om adequaat te leren omgaan met deze complexiteit van vraagstukken staan ook nu weer de twaalf helden (uit “De dans van de held”) ter beschikking.


uitwerking. In deze buitenworkshop we gaan direct aan de slag met eigen dilemma's en paradoxen uit te wisselen en ruimtelijk neer te zetten. We onderzoeken van dilemma's/paradoxen met hulp van (o.m.) Disney-Bomans techniek, Tableaux, Schakelen met Helden, Camus-Keuzes, etc. De deelnemers krijgen directe regieadviezen en persoonlijke feedback van Marcel. Ervaringen worden vertaald naar de eigen praktijk.

Vragen? Welkom! www.keridwen.nl 


NB Deze blog is ook onderdeel van een Keridwen-nieuwsbrief. U kunt deze (en volgende) Keridwen-nieuwsbrief ook in z'n geheel lezen. Aanmelden kan via het formulier op www.KERIDWEN.nl of via een mailtje naar marcel@keridwen.nl

Merlijn Kasteeldag 2013


Marcel van der Pol (Keridwen): De dans van de held (2) op de Merlijn Kasteeldag


Merlijn Kasteeldag 2013: een dag voor belangstellenden en klanten, relaties van Merlijn, training en advies uit Nuland.  23 september 2013, Kasteel 4, 5473 VA Heeswijk Dinther. Aanvullende informatie als programma, aanmelding, etc: Merlijn Kasteeldag.
Merlijn Kasteeldag, een jaermarckt in Middeleeuwse sferen van Vertooninghen
en Speciale Werckvormen. Dit jaar hebben de trainers, cursisten en medewerkers van Merlijn zich laten inspireren door het thema: oude werckvormen voorbij, een jaermarckt van visies op regie en samenwerking.


Bijdrage van Marcel van der Pol (Keridwen) aan de Merlijn Kasteeldag:
Het Gordiaanse ei: Storytelling & Regisseren van Lastige Situaties (bijv bij conflicten). Een werckwinkel/vertooningh op de Merlijn Kasteeldag, gebaseerd op De dans van de held (2).
Toelichting. Mensen creëren hun eigen werkelijkheid in de verhalen die ze vertellen. Vooral in lastige situaties (zoals in conflicten) merk je dat in de verhalen van elke betrokkenen vaak een geheel eigen visie op de werkelijkheid naar voren komt, die volstrekt onverenigbaar lijkt met de verhalen en visies van andere betrokkenen.

Met technieken uit Storytelling & Storyregie kun je mensen op relatief eenvoudige wijze helpen hun verhalen te onderzoeken, te experimenteren met veranderingen en zo andere mogelijke werkelijkheden met nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Storytelling & Storyregie is goed bruikbaar voor Mediators, maar ook voor ook voor Coaches en Trainers, en voor andere Professionals die soms zeer lastige gesprekken moeten voeren.

Uitwerking. In deze Werckwinkel/Vertooningh gaan we met een aantal praktische technieken aan werk om dergelijke lastige situatie aan te pakken: Snelle verhaal analyse. Bovenstroom / onderstroom. Perspectiefwisselingen en Schakelprincipes. Verandering van Focus. Praktische regiedriehoek (verbaal & fysiek). Andere werkelijkheidsbeleving, nieuwe mogelijkheden. De professional: speler, waarnemer of regisseur?

          Vragen? Welkom!  www.keridwen.nl  NB Deze blog is ook onderdeel van een Keridwen-nieuwsbrief. U kunt deze (en volgende) Keridwen-nieuwsbrief ook in z'n geheel lezen. Aanmelden kan via het formulier op www.KERIDWEN.nl of via een mailtje naar marcel@keridwen.nl

Opstarten en Kennismaken, met De dans van de held (2)

Ga mee op reis met De dans van de heldHet zat er al een tijdje aan te komen: De dans van de held (1) vroeg om een vervolg. In 2007 is het boek De dans van de held;  schakelen in perspectief en paradigma bij Keridwen uitgekomen. Met enorm veel plezier in de voorafgaande zomer geschreven ergens in een mooi huisje in de buurt van Markelo. 

De dans van de held was voor mij dé manier om mijn  natuurwetenschappelijke achtergrond, mijn ervaringen als trainer/docent/coach en mijn theaterpassie te combineren rond het thema "Elk mens creëert in zijn eigen verhalen zijn eigen werkelijkheid". Beweging, creativiteit en innovatie ontstaan als mensen hun "verhalen" bereid zijn te onderzoeken, als mensen hun verhalen openbreken en op zoek gaan naar andere wijzen om hun verhalen te vertellen. Dan ontstaan er nieuwe visies op de werkelijkheid.  
Twaalf helden, twaalf archetypische personages die ik ook in het theater gebruik, helpen u om naar andere perspectieven te schakelen en andere paradigma te creëren, waarin nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan.

Inmiddels ben ik de effecten van De dans van de held het Vergroten van Uw Denkraam gaan noemen. Een groter denkraam (denkraam, een van die mooie woorden bedacht door Marten Toonder) staat voor overzicht, voor het wisselen van perspectief, voor ontdekken van nieuwe inzichten en meer mogelijkheden, etc., etc. Een groot denkraam zet het denken in beweging en ontwikkelt het creatieve en innovatieve denkvermogen. Vanuit uw "nieuwe", grotere denkraam lost u waarschijnlijk problemen en vraagstukken op, waarmee u in uw "oude" denkraam werd geconfronteerd. 

Een groot denkraam is in het begin ook nog een soort "terra incognita", een onbekend land met misschien wel onbegrensde mogelijkheden, maar waarin u nog te weinig ervaring om altijd adequaat te handelen. Een "terra incognita" moet je als een soort ontdekkingsreiziger gaan verkennen en in kaart brengen. Wetten en regels die gisteren in uw "oude" denkraam nog golden, gelden misschien vandaag vanuit uw "nieuwe" denkraam niet (helemaal) meer. U komt vast onverwachte tegenstellingen tegen: ziet u die dan als onoplosbare dilemma's of als paradoxen? 
Daarover gaat De dans van de held (2), over hoe je adequaat kunt omgaan met en gebruik maken van een groot denkraam: theater als metafoor: tussen dilemma en paradox. 

In De dans van de held (1)  hebt u ontdekt hoe de twaalf helden u kunnen helpen uw denkraam te vergroten. Ervaringen van de afgelopen jaren hebben nu geleid tot De dans van de held (2), waarin u leert als Regisseur greep te krijgen op de gevolgen van een groot denkraam. 

Het hoort ook bij het schrijven van een nieuw boek, dat je nog wat stoeit met een aantal begrippen. De laatste maanden ben ik bezig een aantal begrippen uit te proberen, zoals Het Gordiaanse ei (focus op  het verschil tussen dilemma en metafoor) en Zelfregie_3*3 (focus op uw vermogen de theater-metafoor adequaat in uw eigen praktijk toe te passen). Beiden verwijzen naar De dans van de held (2)

Opstarten en kennismaken

U kunt ook direct kennismaken met De dans van de held (2) in de praktijk. We starten na de zomer weer op met een aantal interactieve demonstratie-workshops. Zoals tijdens een aantal openbare events: Learning Lane (30 augustus, Driebergen), Het NNF (7 sept., Grolloo), Merlijn Kasteeldag (23 september, Heeze) en FlexWerkPlek Assen (27 sepetmber, Assen). Uiteraard zal elke keer, mede afhankelijk van het soort event, de workshop anders zijn. Dat mag u ook verwachten van als het gaat om De dans van de held (2)

Schrijven in een inspirerende omgevingHet schrijven van een boek. In  een mooie omgeving, in een huisje waarvan de eigenaar op vakantie is, omringd door talloze beelden binnen en een mooie omgeving buiten is het niet moeilijk om geïnspireerd te worden en te blijven.

Tweemaal daags de lammeren melk geven en het paard begroeten. Tussendoor schrijven aan mijn nieuwe boek. Wat wil een mens toch meer van een mooie zomer? 
Ik heb als een razende kunnen schrijven. In concept staat nu bijna alles op papier. Nu nog ordenen, herschrijven en aanvullen met casuïstiek en mooie verhalen. Natuurlijk wil ik in het boek ook aandacht besteden aan het kaartspel dat ik heb gemaakt bij De dans van de held en dat ik veel gebruik als extra fysieke en visuele ondersteuning van creatieve en innovatieve zoektochten van mensen en organisaties.
Gelukkig hebben ook zo'n 5 deskundige mensen uit het werkveld zich bereid verklaart kritisch over mijn schouder mee te lezen. Ik houd u op de hoogte.

NB Deze blog is ook onderdeel van een Keridwen-nieuwsbrief. U kunt deze (en volgende) Keridwen-nieuwsbrief ook in z'n geheel lezen. Aanmelden kan via het formulier op www.KERIDWEN.nl of via een mailtje naar marcel@keridwen.nl 
Marcel van der Pol
wwwKERIDWEN.nl

maandag 22 juli 2013

Keridwen tweets: mei 2013


Vrij 30 mei. Weerribben, natuur verkennen met mediators. Moeten toch al die we ethologische conflicten vanavond opgelost zijn? Ga genieten!
Expand

Regisseer weer #prokkel voorstelling. Prikkelende onmoeting. Improvisatie. Denkramen vergroot! 7 juni Groningen. http://ow.ly/i/2fcCo


Vandaag: Workshop waar Grotere Denkramen, Storytelling, Mediation en Belangenbehartiging centraal staan. #dedansvandeheld & #depijlinderoos

Heerlijk om weer een #prokkel voorstelling te regisseren. Prikkelende onmoeting. Improvisatie. Ieders denkraam vergroot! 7 juni Groningen.


RT "To lead the people, walk behind them." - Lao T. To lead people, find the right place to start leading. How many places? #DancngHero


RT Opgesloten zijn, is niet altijd achter tralies zitten. Je kunt ook een gevangene van je eigen overtuigingen zijn. (M). Een #GordianEgg !

RT If you aren't getting rejected on a daily basis, your goals aren't ambitious enough. (C.Dixon) Kortom, mens, durf te leven!


RT @Leoniepluyter: Te gekke werkplek! Wat leuk:) (@ Innovatielab Groningen - @innovatielab050) http://4sq.com/1516Wim

Laatste les Kwaliteitsmanagement en Organisatieveranderingen #postHBO afgerond met metafoor Rover & Heilige;.ook nu weer zeer toepasselijk!


VERANDER HET VERHAAL, VERGROOT JE DENKRAAM: mbv #dedansvndeheld. 22 juni Geldermalsen, http://dagwokshop.Info : marcel@keridwen.nl


RT @AfricanProverbs: Eternity gives no answer. ~Liberian Proverb


Ook voor hen die naar het #Storytellingevent 24 mei zijn geweest: 22 juni Geldermalsen, VERANDER HET VERHAAL, VERGROOT JE DENKRAAM. Welkom


Spreadsheet leiderschap als ratio & macht leiderschap als emotie. Zou dat kunnen? Wat is dan het handelen...? http://lnkd.in/Jxnyub


Zware aardbeving uit 2004 golft nog jaren na over hele aarde; tot de #volkskrant burelen aan toe: http://ow.ly/i/2cKyP  Mooie vondst!


Boeiend om te realiseren dat ook de #Volkskrant niet altijd Friesland en Groningen uit elkaar kan houden. Bijlage Wetenschap, 25 mei


VERANDER HET #VERHAAL, VERGROOT JE #DENKRAAM. Tales&Theatre-technieken voor trainers: http://ow.ly/i/2cKeb . Voor herhaling vatbaar


#Storytelling event voor #trainers: Volg het Witte Konijn, 24 mei #Succesvol #Leerzaam #Genieten. Wanneer komt de volgende editie?


RT Op weg naar storytelling event @volgwitkonijn. Zin in. Tot zo @karinhornstra @keridwen @goddingco @kasja1 @lbood & ... !》dus tot zo!RT Kind en ik hebben beiden geen zin meer om terug te gaan naar de ADHD-poli en hebben onszelve genezen verklaard.》 Dsm5 voorbij? Mooi!


RT @volgwitkonijn: Storytelling Tools voor Trainers! #Storyevent filmpje al gezien? http://bit.ly/YW3gg9  Vrijdag 24 mei. Welkom!

Linkedin Dutch Trainers Group: "Gestructureerd creatief denken". Wat is de behoefte soms toch groot #creativiteit te vangen in #structuur!


RT : When you’re about to quit, remember why you started.... And then: contemplate the dynamics of means, goals, results and effects...


RT @lifehacking: Paardebloemen, etc: http://lfhck.nl/109MCHz  Mooie relatie met #Keridwen meiverhaal: Knagende Vragen


RT "The results you achieve will be in direct proportion to the effort you apply." (Denis W.) Nice example of how people try to rule life.

RT @Karidies: Het programma van het Storytellingevent op 24 mei http://bit.ly/15EEMgP  Laat je inspireren #storyevent


Je schept je eigen #werkelijkheid in hoe je je #verhalen vertelt. Wat dacht je dan hiervan: "In het reële leven jaagt politie op romanpersonage"(1987) #vk

Zojuist #LearningLane opgegeven: workshop Vergroot je Denkraam - Storytelling, Theater en #DancingHero in de buitenlucht. Sil it oan gien?


WELKOM! Storytelling voor Professionals : Blog: http://ow.ly/l5t2Y  + Seminar: http://ow.ly/l5t2Z  + Workshop: http://ow.ly/l5t30

Tales & Theatre: #Storytelling als #Training Tool: Vergeet dus niet HET WITTE KONIJN te volgen; zijn nog plaatsen: http://ow.ly/l5n0W


Professie #coaching met Keridwen's Tales & #Theatre: 2 gevallen waarin gecoachten zich zelf verrassen: #denkraam wordt stukken groter! Mooi!


Wat is #verandermanagement: vertrouwd raken met (stuur)modellen of met veranderen? Studenten worden ietwat onzeker. Benieuwd naar vervolg.


RT @Omdenken: Mensen zeggen 'niets is onmogelijk', maar ik doe iedere dag niets! (Winnie de Poeh)


http://ow.ly/d/1eDc  Krachtig beeld, inspireert tot goed verhaal, zeer bruikbaar voor trainer. Ook leren? http://ow.ly/kR81g  Welkom!


Lange dag in Amsterdam. Goede gesprekken. Terugweg: vertraging. En nu vast 100 m van thuisstation. NS bedankt!


RT @Volgwitkonijn: Mooi artikel 'Storytelling als Training Tool' door @Keridwen http://bit.ly/12fll8e  #storyevent


Tales & Theatre als Training Tool: Blog: http://ow.ly/kIzn6  + Seminar: http://ow.ly/kIzoE  + Workshop: http://ow.ly/kIzrL

RT Lees het mooie blog van Rens van Meegen over de tegenvoeters! (en meld je aan voor ons fantastische event!) http://fb.me/2mrDJmZy6


RT Lees het blog op Storytellingmatters over de toepassing van storytelling in de praktijk van trainers http://fb.me/IPSaJ9uc


RT @Omdenken: Zorgen maken helpt! 90% van de dingen waar ik me zorgen over maak, gebeurt niet. (via @PinguinPablo)


RT @AfricanProverbs: When an enemy digs a grave for you, God gives you an emergency exit. ~Kirundi Proverb


RT 10 of Sir Ken Robinson's favourite TED Talks on education (in no special order!) http://tinyurl.com/b5fw68x


Verhaal van de Maand Mei - Marcel van der Pol, Keridwen - is uit. Nieuwsgierig? Ga naar http://www.KERIDWEN.nl  - Veel leesplezier!

zondag 7 juli 2013

De Storyteller als Management Goeroe

Een zomerse overdenking

Leiderschap is niet eenvoudig. Management is zeker niet eenvoudig. Ik vraag mij eigenlijk al jaren af of ze wezenlijk wel met elkaar verbonden zijn. Leiderschap (los van alle prachtige bijoegsels, als Natuurlijk, Inspirerend, Authentiek,  Zonder Franje, No-nonsense, Strategisch, Operationeel, etc. ...) krijg je alleen met wederzijds goedvinden. In een aloud voorbeeld uit de tijd van de heerser Tamerlane (familie van de Djengish Khan) werd reeds door Nassredin Hodja de vraag gesteld "Wat als ls de heerser zijn volk naar nieuwe bestemmingen wil leiden maar niemand gaat mee?" Wat dus als het volk zijn leider niet blieft?  Om zijn leiderschap te verdienen zal een 'heerser' die prachtige bijvoegsels daadwerkelijk moeten toevoegen aan zijn leiderschap: natuurlijk, inspirerend, daadkrachtig, luisterend, authentiek, etc. etc. Wat heb je aan  een leider aan wie als je volk en als inidvidu niet een deel van je autonomie en je verantwoordelijkheid kunt overdragen? Een crisis moet niet om een sterke leider roepen, maar  om een sterk, autonoom ern verantwoordelijk volk; de keuze voor welke en welke soort leider komt pas daarna!


Management is wellicht veel moeilijker dan Leiderschap. Er is geen sprake van een wezenlijk wederzijds goedvinden. Welke groep medewerkers vraagt actief om een bepaalde manager? Wanneer is de gedeeltelijke  overdracht van autonomie en verantwoordelijkheid onderwerp van een goed gesprek?. Een organisatie is enkel een construct met functies, waaraan reële mensen zijn gekoppeld.   Meestal wordt je Mananager als uitkomst van een procedure (sollicitaie, benoeming). Daarna pas maak je kennis met je medewerkers. Dan moet je dus nog beginnen je leiderschap binnen deze groep te verdienen! Logisch toch dat managemers zovaak op zoek gaan naar goeroes? Zowel interne goeroes (bedrijskunde, economie ) als externe groeroes (sport, ontdekkingsreizigers, etc.). Het kan zó heerlijk eenvoudig en duidelijk zijn: Je vraagt topsportcoach om managementadviezen en je bent blij met zijn antwoord 'kies je route en houd daaraan vast'.


Deze Storytellier Goeroe-verhalen, gewoon omdat het zomer is. Tijd om te ontspannen. Wat te lezen, te mijmeren. Even met een andere blik naar de wereld kijken. En omdat je mogelijk toch (zoals zovele werkenden) niet de gehele vakantie zonder internet kunt, op deze plek een paar heerlijke anakdotes/verhalen, die je wat mij betreft rustig als managementgoeroe-adviezen mag lezen. De meeste vakanties zijn nog steeds ver weg, in het buitenland. Door deze keer Keridwen's Verhaal van de Maand in het  Engels te schrijven, kunt u ze wellicht gemakkelijker delen met uw vakantieomgeving. Veel lees-, denk- en vertelplezier!

Ga gauw naar (u kundt daar de intro overslaan): Keridwen's Verhaal van de maand


Tot na de zomer,
Marcel van der Pol

www.keridwen.nl - www.dedansvandeheld.nl