donderdag 21 februari 2013

Groter denkraam: om niet te verdwalen

#Groterdenkraam. Met ingang van heden ga ik met enige regelmaat bloggen over het vergroten van je denkraam:
 • over hoe je je denkraam kunt vergroten, inclusief het schakelen in perspectief en paradigma (bijv met hulp van De dans van de held); 
 • over wat een groter denkraam oplevert, 
 • maar ook welke dilemma's of paradoxen je met een groter denkraam tegen  kunt komen. 
Als je over een groter denkraam schrijft, is het bijna onontkoombaar om ook over het verkleinen van je denkraam te schrijven.

In ieder geval wordt elke blog op twitter, linkedin en facebook aangekondigd met #Groterdenkraam. Veel leesplezier. Meer weten? Zie ook www.KERIDWEN.nl

==========================================================

Een rode hoed om niet te verdwalenWandelen
Het is krokusvakantie. Dat betekent mooie lange wandelingen maken met Brigit. Al is het koud, toch kan ik enorm genieten van het Friese landschap en de rust. Heerlijk om je hoofd leeg te maken. Slechts heel nu en dan komen we mensen tegen. Boeiend dat vrijwel iedereen die we tegen komen een opmerking over mijn rode hoed wil maken. De mooiste opmerking is: "Nou, met zo'n mooie rode hoed, zult u wel nooit verdwalen!"


Rode hoed
Los van wat deze persoon precies bedoelde, brengt zo'n heerlijk paradoxale opmerking meteen mijn fantasie op gang. Met een rode hoed op verdwaal je nooit! Dat kan niet anders betekenen dan dat mijn rode hoed het centrum van de wereld is, het oriëntatiepunt bij uitstek. Ik zie al voor mij hoe landkaarten voortdurend moeten worden aangepast om georiënteerd te blijven op mijn bewegingen (dit lijkt mij overigens met de huidige navigatietechnologie niet al te moeilijk).
Met een rode hoed op kun je dus niet meer verdwalen,

Maat der dingen
De "rode hoed" is hiermee een metafoor geworden voor je zelf zien als de maat der dingen. Je bent als de waard, die zijn gasten vertrouwt, zoals hij zelf is.
Jezelf als de maat der dingen beschouwen is natuurlijk wel gemakkelijk, want je hoeft niet meer kritisch na te denken over jezelf en de wereld. Dat kan je wellicht een rustgevend gevoel geven in de complexiteit en de waan van de dag, het nadeel is echter dat je visie op de wereld wel erg eenzijdig wordt. Je mist alle ideeën en mogelijkheden, die buiten jouw visie vallen. Je hebt je denkraam hierdoor behoorlijk verkleind.

Denkraam vergroten.
Juist in een tijd van crisis, waarin wij onze maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken niet meer kunnen oplossen op hetzelfde niveau als waarop zij zijn ontstaan (vrij citaat naar Einstein), is het volgens mij zo belangrijk om de visies te verbreden. Er bestaan veel meer visies op de werkelijkheid dan alleen onze eigen. Mensen en organisaties zijn succesvol als zij in staat zijn actief te schakelen tussen verschillende visies. Kortom: het lijkt mij een goed idee om de "rode hoed"  af te zetten en je  denkraam te vergroten.

Storytelling
Storytelling vind ik een mooie en effectieve manier om je "rode hoed" op een veilige manier af te zetten en je denkraam op een uitnodigende wijze te vergroten.
Ik maak graag gebruik van het gegeven, dat mensen hun eigen visie op de werkelijkheid vertolken in de verhalen die ze vertellen. Willen mensen nieuwe visies ontwikkelen, met andere mogelijkheden, dan moeten ze leren hun verhalen anders te vertellen.
Daarin zit voor mij ook het mooie van Storytelling. Elk mens is per definitie een Storyteller. Als Storyteller ben je en blijf je baas over je eigen verhaal. Als Storyteller bezit je altijd het vermogen, om je eigen verhaal te onderzoeken en te veranderen. Vertel je verhaal eens vanuit een ander perspectief. Wat verandert er dan in je verhaal? Wat biedt dit je?

De dans van de held
Keridwen's De dans van de held is een concept dat jou, als Storyteller, helpt je eigen verhalen effectief te onderzoeken en te veranderen. Alle helden uit De dans van de held kijken op geheel eigen wijze naar de werkelijkheid. Je kunt steeds een andere held kiezen en ontdekken hoe daardoor je verhaal verandert, hoe je denkraam vergroot en welke nieuwe mogelijkheden ontstaan.


Rode hoed
Wie zijn "rode hoed" afzet is niet langer de maat der dingen. Je zult ontdekken dat je eigen verhaal, een beperkte visie op de werkelijkheid is. Je krijgt er echter een hele wereld aan mogelijkheden voor terug.
Als je, figuurlijk gesproken, gaat dansen met de helden uit De dans van de held, ontstaan er vele verhalen. Elk verhaal gaat op zijn eigen wijze om met de vraagstukken van vandaag de dag.
Als drager van een "rode hoed"  kun je wellicht  niet meer verdwalen, je mist wel heel veel! Zet je je rode hoed af, ja... dan bestaat het risico, dat je verdwaalt in de grote wereld. Maar juist wie verdwaalt vindt  nieuwe wegen. Je "rode hoed" afzetten is volgens mij de beste manier om uit de crisis te komen. Het is de enige manier om niet te blijven verdwalen.

Keridwen
Nieuwsgierig? neem gerust contact op


Marcel van der Pol
www.KERIDWEN.nl - www.dedansvandeheld.nl  - marcel@keridwen.nl

vrijdag 8 februari 2013

De Conflictregisseur


De conflictregisseur: 

een integere en authentieke mediator, 

die in staat is adequaat in- en uit te zoomen, snel te schakelen tussen verschillende perspectieven en niveaus.


Naast de gangbare mediationvaardigheden vormen de schakelvaardigheden van de conflictregisseur een van de krachtigste middelen om partijen hun conflicten zelf effectief aan te laten pakken.

Keridwen (Marcel van der Pol) geeft workshops voor professionals om conflicten en andere lastige situaties optimaal te leren begeleiden.  Hij zet daarbij niet niet alleen zijn deskundigheid in als mediator en trainer/docent, maar ook zijn deskundigheid als theaterregisseur. 
Volgens hem heeft een regisseur een speciale wijze van kijken en interveniëren, die een duidelijke toegevoegde waarde biedt. Een regisseur schakelt voortdurend tussen spelers, stuk en publiek. De technieken die een regisseur inzet om samen met de spelers een stuk tot een succes voor publiek te maken, zijn eenvoudig en effectief te vertalen naar conflictbegeleiding. Een conflictbegeleider die praktische mediation-vaardigheden combineert met de schakelvaardigheden van een regisseur, heet bij Keridwen een conflictregisseur.

In de workshops van Keridwen leert u naast praktische mediationvaardigheden ook actief uw schakelvaardigheden  als conflictregisseur in te zetten:
 • De effectieve aanpak van het conflict is het 'theaterstuk' dat u regisseert.
 • De 'spelers' (conflictpartijen, andere belanghebbenden) moeten het zelf doen. U neemt hun eigen verantwoordelijkheid niet over.  U begeleidt hen om het beste uit zichzelf te halen. U stimuleert hen hun conflict samen zelfstandig op te lossen. 
 • Als conflictregisseur bent u in staat u in te leven in de verschillende 'rollen' en 'perspectieven', zonder er in te worden meegezogen. U schakelt gemakkelijk van rol naar rol, van perspectief naar perspectief en  weet de spelers actief uit te nodigen mee te schakelen. 
 • Als conflictregisseur weet u wanneer u moet interveniëren en wanneer u los moet laten.
 • Actief schakelende spelers leveren de beste performance. Actief schakelende conflictpartijen zijn op weg naar een gezamenlijk gedragen oplossing.


Nieuwsgierig?
Neem gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Marcel van der Pol
www.KERIDWEN.nl
email: marcel@keridwen.nl
telefoon: 050 525 6121 / 06 506 802 13


woensdag 6 februari 2013

Bancaire problemen; op weg naar adequaat denken en handelen
Bancaire problemen:
van wegredeneren en
onderbuikvoelen
naar adequaat denken en handelen.

Twitter-conversatie.
Ik stuurde ik de volgende tweets de wereld in:
 • 'Zelfs oudste bank ter wereld is modern gaan bankieren en heeft verloren'. #DeDanseVanDeHeld helpt bancaire denkramen te vergroten?
 • Waarom neemt bank-ceo zo weinig verantwoordelijkheid voor zakendaden met ons spaargeld? Intrigerend vraagstuk! #Keridwen #Speakershow”
Binnen de kortste keren kreeg ik de volgende tweet-reacties:
 • @Keridwen Eigenlijk had je meteen bij aankoop deel #Bouwfonds door #SNS aan tafel moeten zitten, maar is niet te laat voor #DeDansVanDeHeld”
 • @Keridwen Bij #PropertyFinance moet werk aan winkel zijn voor #Keridwen. Daar zoekt men schuld bij bankjongens (en v.v.): #cultuurclash
 • @Keridwen Probleem bij wortel aanpakken: optreden als soort positieve versie Nico #Vijsma - #Keridwen als #MentalCoach #vastgoedwereld!

Bancaire problemenIn deze blog wil ik niet de gehele geschiedenis rond SNS Reaal en Bouwfonds herhalen. Ik wil zeker niet op basis van wetenschap en deskundigheid achteraf zwarte pieten uitdelen en mensen voor rotte vis uitmaken (zie diverse sociale media). Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe we elkaar zó gek hebben kunnen maken, dat we zijn gaan smijten met andermans geld. Als de bomen tot in de hemel groeien, dan kun je  wel een gok(je) wagen, toch!? Je gaat ervan uit dat de ‘return on investment’ tóch wel komt.

Zolang de nieuwe bancaire ideeën en produkten goed uitpakten, vonden de meeste mensen het allemaal wel best (àls zij er al over nadachten). Sterker nog, ik ken genoeg mensen, die geld gingen lenen om te kunnen beleggen. Geld groeit immers altijd? Vanuit de winsten zouden ze de leningen wel weer aflossen. Een win-win situatie: winst voor de bank èn winst voor de belegger.

Toen het niet meer goed ging en banken en andere financiële instellingen in problemen raakten, waren natuurlijk de rapen gaar. Beleggers raakten hun geld kwijt. Banken kregen liquiditeitsproblemen. Toegenomen faillissementen. Verdwenen spaarpotten. Wat is het gevolg nu? Banken, die dreigen om te vallen. Overheden worden gedwongen tot ingrijpen en nationaliseren. De belastingbetaler betaalt de extra kosten.  En dan natuurlijk de sociale media: via onder meer twitter worden ongebreideld boze en bange onderbuikgevoelens geventileerd.

Groter denken
Een paar jaar geleden beweerde een Franse filosoof, dat geld werkelijk met geld gemaakt kon worden. Er was absoluut geen sprake van zoiets als een ‘koek’, die uiteindelijk op kon raken. Dankzij geld kon uit ‘niets’ ‘iets’ worden gegenereerd.  We moesten alleen slimmer worden en voldoende visie en lef ontwikkelen om ruimer te denken. Dan zouden we in staat zijn die nieuwe (financiële) instrumenten te ontwikkelen die in staat waren tot het steeds opnieuw creëren van geld.

Op zich klinkt dit mij als muziek in de oren: ruimer denken en nieuwe mogelijkheden zien. Dat is immers ook wat ik veelal met mijn workshops wil bereiken: vergroten van denkramen, andere invalshoeken kiezen en nieuwe mogelijkheden zien. Er is immers altijd meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt. Geweldig!

Een groter denkraam heeft echter ook een keerzijde. Je moet opnieuw de grenzen aan je mogelijkheden ontdekken. Gisteren was je nog meester in je eigen deskundigheidsgebied. Toen ging je je denkraam vergroten en een wereld aan mogelijkheden opende zich voor je.

Met als gevolg: vandaag blijk je echter geen meester meer te zijn; in je nieuwe deskundigheidsgebied ben je nog slechts een slimme leerling. Je weet niet precies wat nog wèl en wat níet meer kan.

Kleiner denken
Het is dan heel menselijk om (onbewust) de attributietheorie toe te passen.
Als nieuwigheden lukken (geld stroomt binnen), dan is dat alleen maar mooi en bevestigend. Zie eens hoe goed jij bent.
Als nieuwigheden níet lukken (geld verdampt), dan is dat schrikken en maakt dat onzeker. Dan is dat de schuld van anderen.
De attributietheorie is een boeiend psychologisch verschijnsel. Successen zijn er dankzij jou. Mislukkingen ontstaan door de fouten van anderen. Je focust je helemaal op gewenste winsten en voordelen. Je bijt je vast in dat beeld. Nadelen, verliezen en falen ontken je.  Die worden weggeredeneerd Je  gaat dus niet op zoek naar verbeteringen. Je bedenkt dus geen oplossingen voor problemen die je tegenkomt. Kortom: je ontwikkelt een duidelijke tunnelvisie. Met alle gevolgen van dien.

Tunnelvisie
Twee praktische kenmerken:
 1. Je gaat altijd maar door. Je moet immers wel? De verliezen zijn inmiddels zó hoog opgelopen! Stoppen is geen optie meer! De vraag is echter, hoe creëer je toch weer geld in een nog  zo onbekend deskundigheidsgebied. Jij. Gaat. Door! >>> Maar: stoppen kan desalniettemin toch verreweg de goedkoopste optie zijn!
 2. Complexe zaken stel je veel eenvoudiger voor dan ze zijn; aan anderen, maar zeker ook aan jezelf. Doe je dat, dan kun je een groot aantal vragen en konsekwenties gewoon negeren. Deze vallen buiten je scope (buiten je tunnelvisie). Bovendien, deze ‘heldere en eenduidige’  presentatie houdt jou ook  keurig in het ‘juiste’ spoor. >>> Maar: wie houdt wie voor de gek? Begrijp je zelf de produkten en ideeën nog wel die de afgelope jaren gangbaar waren in het internationele financiële verkeer?
Adequate reactie
In diverse interviews met betrokken topmensen is deze paradox van de grotere en kleinere denkramen duidelijk te horen en te lezen; inclusief de attributietheorie en de kenmerken van tunnelvisie.

Een veel adequatere reactie op de ciris van vandaag zou voor deze topmensen echter geweest zijn: denkraam wèl vergroten maar een met betere zelfreflectie en meer zelfregie.  En dat kun je leren!

Cultuurclash
Bancaire problemen ontstaan niet alleen door gedrag en keuzes van een enkele topman. Door fusies en reorganisaties worden financiële instellingen met uiteenlopende kenmerken samengevoegd. Mensen met zeer verschillende taken, capaciteiten, doelen  en werkwijzen komen in hetzelfde gebouw te werken. Twee culturen op dezelfde gang  De ene beheert, de andere speculeert. De ene wikt en weegt en glijdt vrij geruisloos van periodiek naar periodiek, de andere schiet in status, aanzien en inkomen omhoog (de bomen reikten toch tot in de hemel?). Is het dan raar, dat er iets met  die twee culturen gebeurt? Wie wil er niet een graantje meepikken...in snelheid, in status, in geld? Zolang het goed gaat kunnen beide werelden zich aan elkaar optrekken. Zodra het mis gaat, zie je ineens een cultuurclash ontstaan. Zij, die anderen, zij zijn het die de problemen hebben veroorzaakt. Niet wij, maar zij!

Van onderbuikvoelen naar adequaat handelen
We kunnen boos worden (en dat luidkeels uiten). We kunnen schreeuwen om straffen, om terug halen van wat is verdiend. Dat kan zeker.
We kunnen tevens ervoor zorgen dat het puin wordt geruimd. Dat er binnen die (financiële) instellingen, die van zo groot belang zijn voor onze economische gezondheid, anders wordt gedacht.

Dat de mensen in staat zijn hun denkraam te vergroten. Dat ze, voordat er ingrijpende en verstrekkende besluiten worden genomen eerst schakelen in perspectief en paradigma om beter te begrijpen wat de besluiten betekenen en wat de gevolgen (kunnen) zijn. Kortom een groter denkraam, mèt zelfreflectie en mèt zelfregie. Opdat onze welvaart gezond is en blijft.

Marcel van der Pol
www.KERIDWEN.nl

Keridwen’s De dans van de held helpt mensen en organisaties hun denkraam te vergroten.
Meer lezen? Vergroot uw denkraamDe dans van de held. 
Enlarge your Frame of Mind: the Power of Storytelling in Transforming a Crisis