maandag 17 september 2018

De Taal van de Golem, de Letters van het Leven (Voorstelling)


Marcel van der Pol (Keridwen) brengt een verkorte en aangepaste versie van zijn voorstelling "Is hier de overkant", over de legendarische kleiman, de Golem.
Synagoge Groningen.
zondag 28 oktober, 16 uur.

Aangepast aan het Festival van de Hebreeuwse Taal. De legende van de Golem begint en eindigt met taal. Een letter om tot leven te wekken, een letter om hem het leven weer te ontnemen.

Welkom! Kaartverkoop via de synagoge. Folkingestraat, Groningen.

Taal van de Golem, de Letters van het Leven


Toelichting: 
Het verhaal gaat, dat om de aarde te scheppen, G-d eerst 999 try-outs heeft gedaan, voordat hij genoeg tevreden was om Zijn 1000ste schepping als première te kunnen presenteren. Adam begon daarin als een vormloze klomp, door G-d in menselijke vormen gekneed en van levensadem voorzien.  Het verhaal van de mensheid was begonnen. 


Sindsdien hebben vele mensen geprobeerd deze schepping te evenaren. Slechts  degenen die zo dicht bij Hem stonden, dat zij de juiste wijsheid en macht hadden ontvangen, slaagden er in. De bekendste onder hen is waarschijnlijk de Praagse Rabbi Juda Löw ben Betsabel (16de eeuw). Toen de nood van zijn volk groot was, creëerde Rabbi Löw, met hulp van zijn geliefde schoonzoon en zijn favoriete leerling, een menselijk wezen uit aarde (klei) en water (rivier). Hij voorzag het wezen levensadem (lucht) om het vuur van zijn persona aan te wekken en aan te wakkeren. Over hoe hij dat laatste deed bestaan vele versies. Rabbi Löw zou G-d’s naam het voorhoofd van de kleiman hebben geschreven, of op een kleitablet of papier en onder zijn tong gestopt. Verwijderde Rabbi Löw de naam van G-d en de kleiman verwerd weer tot een levenloze kleiklomp. Misschien heeft hij niet G-d’s naam maar Emet (waarheid) geschreven, dan hoefde hij niet het gehele woord maar slechts de eerste letter te verwijderen en er ontstond Met (dood). Anderen beweren, dat hij slechts zeven maal zevenmaal rond de levenloze klomp klei hoefde te lopen onderwijl de juiste kabbalistische teksten reciterend en de kleiman zou zijn ogen opslaan. Navolgers van Rabbi Löw hebben, als zij zijn wijsheid en macht niet bezaten, compensatie gezocht in heersende wetenschappelijke theorieën en technieken. Velen hebben het geprobeerd, slechts weinigen zijn geslaagd.

Allen hebben de kleiman, de golem, tot leven willen roepen omdat ze hem nodig hadden. Tegelijkertijd hebben ze allemaal ook een veiligheidsklep willen inbouwen, dat als een golem om welke reden dan ook niet aanstuurbaar en onbeheersbaar was geworden, zij hem ook weer konden deactiveren, terug veranderen in een levenloos stuk klei. Het verhaal gaat, dat zelfs G-d zich wel eens afvraagt wat hij heeft losgemaakt toen hij Adam tot leven wekte...

Stel dat er in de rijke geschiedenis van mens en golem er ooit een Meester heeft geleefd, die om zijn volk te beschermen een golem tot leven riep. 
Deze Meester brengt aarde, water, lucht en vuur bij elkaar, schrijft hem de letter van het leven op het voorhoofd toe en noemt de tot leven gewekte kleiman: Golem. 

“Ik heb je nodig”, zegt hij tot zijn maaksel. “Praten alleen is niet meer genoeg. Dialoog, soebatten en onderhandelen is tot nu toe genoeg geweest om de broze verstandhouding tussen ons volk en de burgers van dit land beheersbaar te houden. Nu er een klein meisje wordt vermist en wij verdacht worden van een gruwelijke misdaad, kan ik praten als Brugman, maar hebben emoties alle redelijkheid vervangen. De burgers zijn bang, zijn boos. We krijgen opeens de schuld van alles wat niet goed gaat in de wereld. Ze schreeuwen om wraak. Ze willen bloed zien! Golem, bescherm ons. Ga met je machtige gestalte tussen hen en ons in staan. Wees een niet te passeren schild tegen hun moordlust! En zorg dat het meisje veilig en wel terugkomt. Opdat er weer rust komt. Opdat woorden weer voldoende zijn.”

Gebaseerd op de Keridwen/Ianosj voorstelling van en met Marcel van der Pol: Is hier de overkant?
In de voorstelling is tevens Keridwens's NZR-methode verwerkt

Meer info: marcel@keridwen.nl

zaterdag 15 september 2018

De opstand en ik: het grote dilemma als je in verzet wilt komen. [Workshop]

Praktisch

Workshop van en met Marcel van der Pol. Aanleiding: De Maand van de Geschiedenis 2018: www.demaandvandegeschiedenis.nl
Waar: Herenboerderij De Bunker, Nieuwe Waalreseweg 189, 5552 EJ Valkenswaard.
Wanneer: zaterdagmiddag 20 oktober of zondagmorgen 21 oktober 2018. Info/Organisatie/Aanmelding: Olga Jonker, Herenboerderij De Bunker: info@herenboerderijdebunker.nl Info/Inhoud/Werkwijze: Marcel van der Pol, Keridwen: marcel@keridwen.nl


Introductie. 

In de verhalen over de WO.II is het duidelijk, verzet tegen de onderdrukkende orde is belangrijk. Wij wilden vrij zijn. Wij wilden denken en handelen zoals we dat zelf wilden. En daarvoor waren we bereid om risico's te nemen. soms liep dat goed af, soms ook niet. Velen vonden dat risico ook te groot om in verzet te komen. Zij hielden zich rustig en hoopten de oorlog zo te kunnen overleven.

Opstand tegen "de bestaande orde" is echter van alle tijden, en zeker niet alleen tijdens een oorlog. Mensen verschillen gewoon heel vaak van mening. Als een meerderheid haar mening als regel stelt, misschien zelfs vastlegt in een wet, en de een minderheid zich niet gehoord voelt, moet die dan in verzet, in opstand komen, of juist níet?
Wat betekent die keuze eigenlijk? Is het een dilemma: in opstand komen of niet? Verzet plegen of mee gaan met de stroom. Ben je bereid gevaar te lopen voor je zelf en de mensen om je heen, of accepteer je de situatie accepteren zoals die is? Ga je voor verandering of voor stabiliteit?
Herkent u dit? Wellicht uit de oorlogstijd? Of ook veel dichter bij huis, aan weerszijden van de generatiekloof? Of maatschappelijke minderheden tegenover maatschappelijke meerderheden? ... er zijn nog veel meer voorbeelden! Wat zou u doen? Hoe bent u met uw eigen dilemma's omgegaan?
In deze workshop onderzoeken we dit soort dilemma's van mensen die voor de keuze komen te staan: verzet, opstand ... of je rustig houden? We zoomen vooral in op de persoonlijke consequenties van een keuze: gevaar of veiligheid, groepsbelang of eigenbelang, voor je mening uitkomen of zwijgen.


Werkwijze. 

We gaan in de workshop aan de slag met storytelling-technieken. Al sinds de vroege oudheid vertellen mensen elkaar verhalen. Verhalen zijn belangrijk voor ons. Ook onze eigen verhalen. In onze verhalen onderzoeken we onze werkelijkheid, situaties waarin we leven, ervaringen die we hebben meegemaakt of die we zouden kúnnen meemaken. Opdat we begrijpen en aan anderen kunnen vertellen.

We gaan aan de slag met verhalen. 
We denken mee met de hoofdpersoon en diens dilemma's. Wat zou u doen als u in zijn /haar schoenen stond? 
Denk mee, praat mee, ontdek mee!
Wellicht heb u zelf wel een dilemma-verhaal over verzet en opstand, waarin wij mogen mee denken, praten en ontdekken (maar dat hóeft natuur;ijk niet!).


Begeleiding. 

Marcel van der Pol, Keridwen. Mediator, gedragsbioloog, docent/coach en theatermaker. Bovenal is Marcel verteller van verhalen en gebruikt hij verhalen in al zijn werk, van mediation en training/coaching tot in het theater. Hij begeleidt mensen, van privé-persoon tot professional, in het creëren, vertellen, analyseren, beoordelen en zo nodig aanpassen van hun verhalen. Hij heeft zo’n dertig jaar ervaring. In binnenland en een aantal malen ook in het buitenland (bv in Afrika).

donderdag 6 september 2018

#Storytelling als #Teaching Tool (#cursus voor #docenten)Op 15 en 29 november 2018 verzorgt Keridwen voor RUG (Universiteit Groningen) weer een tweedaagse cursus "Storytelling als Teaching Tool" voor docenten. 

Het vertellen van verhalen is een van de oudste en effectiefste lesvormen. In een verhaal krijgen verteller (docent) en luisteraars (studenten/leerlingen) de mogelijkheid het leerproces te optimaliseren door cognitie, emotie en imaginatie te integreren. Goed vertellen is een kunst en een kunde. Centraal in de training staat het begrip ‘praktijkdidactiek’: Naast alle kennis en kunde en voorbereiding, moet het wel in de praktijk van les of college gebeuren! Praktijkkdidactiek richt zich op de integratie van inhoud, vorm en interactie met studenten en leerlingen, volgens Ker9idwen's NZR methode.
Dus: Wilt u uw studenten inspireren terwijl u les of colleges geeft? Wilt u verhalen vertellen en theatertechnieken gebruiken om uw onderwerp beter voor het voetlicht te brengen en goed aan te sluiten bij het leerproces van de student of leerling? Meldt u zich dan aan nu alvast aan voor 15 en 22 november: bij het ESI van de RUG:  https://bit.ly/2PJGjLk.  Er zijn meestal ook een paar plekken vrij voor niet Universitaire docenten.
Goed om te weten: 
  •  Marcel van der Pol (Keridwen) geeft de cursus. Ik heb meer dan 30 jaar ervaring als docent, als spreker en als verteller cq regisseur van verhalen in de les, binnen organisaties en op de planken in het theater. Ik deel mijn kennis en ervaring graag praktisch in alle lagen van het onderwijs, van basisonderwijs tot universitair: Keridwen's NZR Methode in workshops, lezingen, boeken en cursussen als Storytelling als Teaching Tool.
  • Op 22 november komt er waarschijnlijk een BK)-workshop (dagdeel) Storytelling a(l)s Teaching Tool [NZR-methode]. RUG.,Groningen
  • Storytelling a(l)s Teaching Tool [NZR-methode] verzorg ik in verschillende lagen van het onderwij, voor docenten van basisonderwijs tot universiteit, in diverse lestalen, vooral Nederlands en Engels.
  • Wilt u mogelijkheden weten voor uzelf of voor uw docenten? Of hebt u inhoudelijke vragen over de cursus of de NZR-methode?? Bel (06 506 802 13) of mail (marcel@keridwen.nl) mij gerust. Welkom!