dinsdag 7 april 2015

Storytelling als Teaching Tool (2daagse cursus)

# Universiteit Groningen (RUG) organiseert op 28 april en 12 mei 2015 de 2daagse cursus Storytelling as Teaching Tool. Doelgroep: Docenten. Doel: Bezielend lesgeven; praktijkdidactiek met (o.m.) praktische verhaal- en theatertechnieken. Er zijn nog plaatsen! Lees meer bij RUG.

# Marcel van der Pol (Keridwen) verzorgt al meer dan achttien jaar cursussen in Bezielend Lesgeven voor docenten van allerlei onderwijsniveaus. Storytelling as Teaching Tool is een van de cursussen in Bezielend Lesgeven. Lees meer bij Keridwen


  • Wilt u meedoen op 28 april en 12 mei? 
  • Wilt u deze cursus als bij/nascholingsmogelijkheid op uw eigen Instituut?
  • Wilt u zelf een cursus Bezielend Lesgeven organiseren en Marcel van der Pol uitnodigen?
  • Van harte welkom! Neem contact op - en vraag naar de mogelijkheden.


Bezielend Lesgeven. Van en met drs Marcel van der Pol, Keridwen.

Als docent weet u, dat uw inhoud zinvol, relevant en interessant moet zijn om de aandacht vast te houden en uw verhaal over te kunnen brengen. De vorm die u kiest, uw eigen passie en de kwaliteit van het contact dat u met uw publiek zijn minstens zo belangrijk. Integreer daarom vertel- en theatertechnieken in zowel vorm, inhoud als relatie.

Laat u regisseren op inhoud en performance. Schakel soepel tussen creatieve en didactisch relevante vormen om het denkraam van uw publiek, studenten of klanten te vergroten.


Ook als uw Onderwijs Instituut Keridwen's Bezielend Lesgeven nìet (meer) heeft opgenomen in het reguliere na/bijscholingaanbod kunt ook zelfstandig deze cursus organiseren en Marcel van der Pol uitnodigen. Dit is vaak nog goedkoper ook. Vraag naar de mogelijkheden bij Keridwen.

Cursusinformatie
Doel
Na het volgen van de training:weet u inhoud te geven aan het begrip ‘praktijkdidactiek’; kunt u in uw presentatie spelen met opbouw, structuur, spanningsboog en variatie; kunt u inhoud, vorm en interactie op elkaar afstemmen waardoor studenten én uzelf geboeid blijven en het leerresultaat wordt vergroot (onder meer door het werken met metaforen en verhalen)

Aanpak
Centraal in de training staat het begrip ‘praktijkdidactiek’: de integratie van de inhoud en de vorm en interactie met de deelnemers. Dus hoe ga je om met de opbouw, structuur, spanningsboog, variatie in presentatie. Wat doe je wel/niet, hoe en wanneer om de deelnemers te boeien en hun leerproces te optimaliseren? U gaat experimenteren met diverse praktijkdidactische technieken (onder meer professioneel verhalen vertellen en diverse theatertechnieken), gericht op grote groepen en op kleine groepen. U leert spelen met vorm en contact om de inhoud te laten aansluiten bij de leervragen van de student. Er is uitgebreide ruimte voor regiefeedback. De oefeningen worden afgewisseld met korte theoretische toelichtingen en metaforen (zoals “De pijl en de roos”) over de relatie trainer/docent-student.

Begeleiding
Drs Marcel van der Pol [Keridwen] is docent hoger onderwijs, trainer/coach van docenten/trainers, begeleider van leiderschap en organisatieontwikkelingen, mediator en theatermaker. Hij maakt in zijn werk veelvuldig actief gebruik van zijn kennis, kunde en ervaring als theatermaker:
• als acteur helpt hij deelnemers bezield hun rol en plek in te nemen;
• als regisseur helpt hij de deelnemers grip te krijgen op de ontmoeting met de mensen aan wie zij hun verhaal vertellen.


Boek
Bezielend Lesgeven is mede gebaseerd op Keridwen's Zelfregie 3.3-principes. 11 juni 2015 komt het nieuwe boek uit van Marcel van der Pol: Zelfregie 3.3 - Wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen. Dat wordt een feestelijke presentatie tijdens de "Keridwen = 18" jubileumbijeenkomst, Theater Vanslag, Borger. Welkom!. Wilt u aanwezig zijn op 11 juni? Wilt u meer weten over Zelfregie 3.3 en het boek? Wilt u het boeki nu al bestellen in de voorverkoop-met-korting? Lees meer op de boekpagina van Keridwen.

Reacties van cursisten# Als detective leid je toehoorders door de lessen. Waar dat zinvol is neem je de zaal gelijk Agatha Christie in toenemende spanning mee in je eigen redenaties, totdat je in de laatste minuut de ontknoping brengt. Als het nodig, geef je als Columbo direct de clou weg, waarna je met de zaal deducerend en analyserend de plot ontrafelt. (trainer organisatieontwikkeling)

# Ik wilde je even mailen over mijn eerste College Zonder Sheets. Ken je Linus uit Snoopy, die met dat doekje? Nu, ik liep als Linus met mijn sheets onder de arm naar het college (voor je-weet-maar-nooit), maar ik kan heel prima zonder mijn sheets. Erg leuk om te merken, en ik vind dit ook veel leuker zo. Eén van de Grote Ontdekkingen uit de cursus. (Universitair docent orthopedagogiek)

# Dankzij de training is mijn gevoel van 'ik tegen de zaal' opgeschoven naar 'ik met mijn studenten'. Door deze bevrijding uit mijn zelf gecreëerde isolement ben ik het geven van colleges veel prettiger gaan vinden. (Drs B. Crom, Universiteit docent bedrijfskunde; docent van het jaar 2003)

# De cursus om boeiendere hoorcolleges te geven was voor mij in meer dan een opzicht een verrijking. Ik leerde niet alleen hoe ik als docent journalistiek een betere structuur aan kan brengen in de kennis die ik via mijn hoorcolleges moet overdragen. De tips over het opbouwen van een verhaal zijn bijvoorbeeld ook nuttig geweest om zelf beter te kunnen uitleggen hoe een nieuwsartikel inelkaar steekt. Bovendien heb ik interessante dingen gehoord over de manier waarop mensen communiceren en veel kennis opgestoken over groeps( en machtsprocessen die niet alleen relevant is bij het les geven. (Frans Bothof, redacteur/verslaggever bij het ANP en docent journalistiek)

Vooral het als een 'regisseur' uit elkaar rafelen van de verschillende rollen die je hebt ( als trainer en als docent ( was een echte eyeopener voor mij. Dat, gecombineerd met praktische tips, maakt de training voor mij na 2 bijeenkomsten al zeer nuttig en waardevol". (trainer communicatieve vaardigheden, docent regulier onderwijs)