zaterdag 15 september 2018

De opstand en ik: het grote dilemma als je in verzet wilt komen. [Workshop]

Praktisch

Workshop van en met Marcel van der Pol. Aanleiding: De Maand van de Geschiedenis 2018: www.demaandvandegeschiedenis.nl
Waar: Herenboerderij De Bunker, Nieuwe Waalreseweg 189, 5552 EJ Valkenswaard.
Wanneer: zaterdagmiddag 20 oktober of zondagmorgen 21 oktober 2018. Info/Organisatie/Aanmelding: Olga Jonker, Herenboerderij De Bunker: info@herenboerderijdebunker.nl Info/Inhoud/Werkwijze: Marcel van der Pol, Keridwen: marcel@keridwen.nl


Introductie. 

In de verhalen over de WO.II is het duidelijk, verzet tegen de onderdrukkende orde is belangrijk. Wij wilden vrij zijn. Wij wilden denken en handelen zoals we dat zelf wilden. En daarvoor waren we bereid om risico's te nemen. soms liep dat goed af, soms ook niet. Velen vonden dat risico ook te groot om in verzet te komen. Zij hielden zich rustig en hoopten de oorlog zo te kunnen overleven.

Opstand tegen "de bestaande orde" is echter van alle tijden, en zeker niet alleen tijdens een oorlog. Mensen verschillen gewoon heel vaak van mening. Als een meerderheid haar mening als regel stelt, misschien zelfs vastlegt in een wet, en de een minderheid zich niet gehoord voelt, moet die dan in verzet, in opstand komen, of juist níet?
Wat betekent die keuze eigenlijk? Is het een dilemma: in opstand komen of niet? Verzet plegen of mee gaan met de stroom. Ben je bereid gevaar te lopen voor je zelf en de mensen om je heen, of accepteer je de situatie accepteren zoals die is? Ga je voor verandering of voor stabiliteit?
Herkent u dit? Wellicht uit de oorlogstijd? Of ook veel dichter bij huis, aan weerszijden van de generatiekloof? Of maatschappelijke minderheden tegenover maatschappelijke meerderheden? ... er zijn nog veel meer voorbeelden! Wat zou u doen? Hoe bent u met uw eigen dilemma's omgegaan?
In deze workshop onderzoeken we dit soort dilemma's van mensen die voor de keuze komen te staan: verzet, opstand ... of je rustig houden? We zoomen vooral in op de persoonlijke consequenties van een keuze: gevaar of veiligheid, groepsbelang of eigenbelang, voor je mening uitkomen of zwijgen.


Werkwijze. 

We gaan in de workshop aan de slag met storytelling-technieken. Al sinds de vroege oudheid vertellen mensen elkaar verhalen. Verhalen zijn belangrijk voor ons. Ook onze eigen verhalen. In onze verhalen onderzoeken we onze werkelijkheid, situaties waarin we leven, ervaringen die we hebben meegemaakt of die we zouden kúnnen meemaken. Opdat we begrijpen en aan anderen kunnen vertellen.

We gaan aan de slag met verhalen. 
We denken mee met de hoofdpersoon en diens dilemma's. Wat zou u doen als u in zijn /haar schoenen stond? 
Denk mee, praat mee, ontdek mee!
Wellicht heb u zelf wel een dilemma-verhaal over verzet en opstand, waarin wij mogen mee denken, praten en ontdekken (maar dat hóeft natuur;ijk niet!).


Begeleiding. 

Marcel van der Pol, Keridwen. Mediator, gedragsbioloog, docent/coach en theatermaker. Bovenal is Marcel verteller van verhalen en gebruikt hij verhalen in al zijn werk, van mediation en training/coaching tot in het theater. Hij begeleidt mensen, van privé-persoon tot professional, in het creëren, vertellen, analyseren, beoordelen en zo nodig aanpassen van hun verhalen. Hij heeft zo’n dertig jaar ervaring. In binnenland en een aantal malen ook in het buitenland (bv in Afrika).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten