vrijdag 26 oktober 2018

Laveren in de Shared Space - dialoogLasb helpt!


DialoogLab Verkeer: Effectief Laveren in de Shared Space .
Het idee
De Gedeelde Openbare Ruimte, ofwel de Shared Space in het Verkeer. In principe een geweldig idee. Met weinig regels en sturing gaan mensen beter opletten, meer rekening houden met andere weggebruikers en adequaat verkeersgedrag vertonen. Dat is de verwachting en het uitgangspunt.
Hoe pakt in de praktijk het verkeersgedrag van mensen in een Shared Space uit? Kan iedereen omgaan met weinig regels en sturing? Houden mensen daadwerkelijk meer rekening met elkaar? Ook met andersoortige weggebruikers, automobilisten, fietsers of voetgangers?

Van Theorie naar Praktijk
Deelnemen aan het verkeer in de Shared Space, betekent dat je weinig wordt (bij)gestuurd door regels (geen gebod-/verbodsborden) of fysieke maatregelen (stoepranden, pijlen, obstakels, etc.). Je zult zelf, en samen met de andere verkeersdeelnemers, optimaal door het verkeer moeten laveren. Dat is zeker mogelijk. In de 'onduidelijkheid' van verkeerssituaties in de Shared Space word je uitgenodigd en uitgedaagd om zelf na te denken, vooruit te zien, pro-actief keuzes te maken, te reflecteren en adequaat te reageren op eigen en andermans gedrag. De 'duidelijkheid' van strak gestuurd verkeersgedrag, met veel regels roept vaak weerstand, verzet en soms agressief gedrag op.  Voorbeelden van zgn. 'verkeershufters' kennen we allemaal.
In de Shared Space willen we het anders doen.  Meer sociaal verkeersgedrag. Bijzondere situaties lossen zich dan vanzelf op. Grosso modo werkt het ook. Er zijn echter nog wel veel situaties waarin het (bijna) misgaat. Waarom? Is er sprake van onwil of onkunde? Of slechts een samenloop van omstandigheden?

Hoe prikkel je àlle verkeersdeelnemers om meer en vaker effectief sociaal, Shared Space-gedrag te vertonen?

Laveren in de Shared Space: Anticiperen, Reageren, Reflecteren
In complexe, onoverzichtelijke situaties is onze primaire, instinctmatige reactie vaak 'Fighting, Freezing of Fleeing - je eigen weg opeisen en doorgaan, uitwijken of het ook niet meer weten en bevriezen. Dit zijn biologische reflexmatige overlevingsreacties.  De voorkeursreflex verschilt van persoon tot persoon en is deels aangeboren, deels aangeleerd.

Een shared space vraagt echter vooral om bewúst sociaal verkeersgedrag te vertonen. Een shared space hoeft geen overlevingssituatie uit te lokken. Daarvoor moet je wel alert zijn en blijven. Je moet snèl  kunnen beslissen wat in déze situatie nú de beste actie is. Zolang iedereen niet alleen door de drukte heen laveert op weg naar de eigen bestemming, maar ook adequaat de verkeerssituatie in de gaten houdt, inclusief het eigen aandeel daarin, en zo nodig het eigen gedrag op tijd bijstuurt, blijft alles goed gaan.
Dat kàn ook allemaal in fracties van seconden. En je kunt het ook nog trainen. Maar je moet het wel willen!

Kwetsbare medeweggebruikers
Adequaat reageren in fracties van seconden lukt niet voor iedere weggebruiker.  Bijna alle plannen en maatregelen zijn gericht op een dwarsdoorsnede van de bevolking, op mensen die zich goed kunnen redden ,ook in onverwachte, onvoorspelbare situaties. Maar wat nu als je op de een of andere manier trager in je beslissingen en reacties bent, onhandigeren of onzekerder?

Met een zintuiglijke beperking loop je het risico naderend verkeer soms pas op te merken als adequaat reageren niet goed meer mogelijk is. Je moet voortdurend anticiperen en extra alert zijn op onverwachte bewegingen (bijvoorbeeld in dode zichthoeken, zoals in mijn geval!). Andere weggebruikers kunnen lang niet altijd aan iemand zien, dat diens waarnemingen beperkter zijn.

Kleine kinderen, ouderen, minder validen, mensen in een rolstoel of achter een rollator, achter een kinderwagen, die zijn vaak ook niet zo snel en wendbaar om snel op acute situaties te kunnen reageren.
Juist in een Shared Space vraagt de aanwezigheid van kwetsbare medeweggebruikers om extra alertheid. Ze zijn  lang niet altijd direct als zodanig herkenbaar!
We moeten voorkomen dat kwetsbare verkeersdeelnemers de Shared Space gaan mijden omdat ze zich daar niet veilig voelen. De openbare ruimte is van ons allemaal! De Shared Space is van ons allemaal en laten we daar voor (blijven) zorgen!

Lezing/Presentatie
Als ervaringsdeskundige (met beperkt zicht), maar zeker ook vanuit mijn achtergrond en werk als gedragsbioloog , mediator en theatermaker geef ik lezingen over mijn ervaringen, en presentaties van de vertaalslag die ik daarbij heb gemaakt naar een beter verkeersgedrag (onder meer in de Shared Space) met onze NZR-methode, in het bijzonder het DialoogLab Verkeer.

DialoogLab Verkeer
Als Truebadoors hebben wij het DialoogLab Verkeer ontwikkeld. HetDialoogLab (gebaseerd op de NZR-methode) is een dynamische combinatie van lezing, voorstelling en workshop gericht op de bewustwording van de interactie in eigen en andermans verkeersgedrag, zoals hier in de Shared Space.
Deelnemers in een DialoogLab worden uitgedaagd mee te denken, mee te praten en mee te doen. Zij krijgen gerichte verkeersituaties en -dilemmas voorgeschoteld. Ze krijgen de kans -vaak letterlijk! - kennis te maken met de visie en ervaringen van andere weggebruikers. Ze reflecteren op oorzaak/gevolg reacties en hun eigen invloed daarop.

Een DialoogLab is altijd maatwerk en mogelijk voor allerlei thema's.  Je wordt wel altijd uitgenodigd om situaties van meer kanten, door meer brillen en zelfs van buiten de kaders, te bekijken en te onderzoeken.
Een DialoogLab is speels van vorm, serieus van inhoud en effectief in opbrengst.

Meer weten? Informatie: marcel@keridwen.nl of mobiel 06 506 802 13.
Vraag om een lezing/presentatie. Of boek direct een DialoogLab Verkeer.
Een Truebadoors DialoogLab wordt verzorgd door Marcel van der Pol, Keridwen, en/of Parisa Amin, Vreemd Volk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten