dinsdag 16 oktober 2018

De Kracht van Verhalen in Mediation. NZR-methode

Hoe loste Lucy (Austr. Afarensis) haar conflicten op?

Maandag 17 december, Merlijn (Nuland). Verdiepingsworkshop Narratieve Mediation (p.e. punten). Met aandacht voor Keridwen's NZR-methode.
Ook in de meest eenvoudig ogende zaken in Conflictbegeleiding en Mediation blijken de verhalen van mensen vaak zeer uiteen te lopen.  Soms bekruipt mij het gevoel dat de betrokken partijen op totaal verschillende planeten leven. De feiten mogen overeen lijken te komen:soms ook daadwerkelijk een beetje maar soms zelfs heel veel!.De verhalen echter, die partijen vertellen kunnen onderling enorm afwijken. Allerlei vermoede intenties verwachtingen en interpretaties worden door de vertellers op geheel eigen wijze in hun verhalen verweven. 
Verhaal & Werkelijkheid.
Dat mensen verhalen zo verschillend kunnen vertellen is geen probleem. Dat is is gewoon heel menselijk! Door onze verhalen krijgen we greep op onze werkelijkheid. Als we deze verhalen echter laten 'bevriezen' (of nog erger: 'stollen'), zodat wij niet meer open kunnen staan voor verhalen van anderen over dezelfde situatie of gebeurtenis, dán is er echt een probleem (vaak conflictueus) ontstaan.
Ik vind het mooi werken om samen met partijen de verschillende verhalen (belevingen van de werkelijkheid) weer 'vloeibaar' te maken. Dan kan er weer geluisterd worden en kunnen níeuwe, zelfs gezamenlijke duurzame verhalen worden gemaakt en verteld.
Narratieve Mediation
Narratieve Mediation als stroming baseert zich op het gegeven, dat mensen hun eigen werkelijkheid creëren in de verhalen die zij over hun ervaringen vertellen. Geen bedacht 'narratief, geen 'fake news'. Hun verhalen representeren hun beleving van de werkelijkhei; en die is ècht
Strijdende partijen creëren veelal sterk uiteenlopende verhalen, die elkaar soms zelfs geheel buitensluiten. Begrip van de wijze waarop mensen hun verhalen vertellen, dus ook hoe de àndere partij zijn of haar verhalen vertelt, biedt ruimte het eigen verhaal zo nodig bij te sturen en samen met de ander een nieuw gezamenlijk zinvol verhaal te creëren. De mediator kan een actieve en constructieve rol spelen bij het creëren van het nieuwe verhaal. Van groot belang hierbij is dat mediator ook zijn of haar eigen narratieve vaardigheden in ogenschouw neemt en gericht ontwikkelt. Een paar kernvaardigheden, die Mediator, Conflictbegeleider, of Buurtbemiddelaar nodig heeft: Contextuele Empathie, Narratief Strategische Interactie en Meta Zelfregie.
Mooie verdiepingsvragen hierbij zijn:
-# Hoe lossen ze elders (in andere culturen) hun conflicten op? 
# Hoe losten wij vroeger onze conflicten op? 
# Wat kunnen we van ervaringen van elders en uit andere tijden leren?
Van Lucy tot heden, verweg en dichtbij
De hechte relatie tussen verhalen en conflicten ís van overal en alle tijden. Mensen hebben altijd al verhalen verteld waarin hun visie op de werkelijkheid duidelijk doordringt. Overwinnaars 'herschrijven' immers vaak de geschiedenis? Wat zijn echter de verhalen van de andere kant, de verliezers? Er zijn genoeg verhalen bekend, dat conflicten voornamelijk gewapenderhand werd getracht op ter lossen. Conflictonderhandelaars konden soms het beste van elkaar worden gescheiden door een stevig hek midden op een brug. Om te voorkomen dat ze elkaar te lijf gingen. Voorbeelden ook uit Europa en nog niet zo lang geleden. Leerzame NZR-verhalen.
Hoe deden onze vèrre voorouders dat? Ook Lucy (Mw. A. Afarensis, zie foto) en de haren moeten conflicten hebben gekend. Wat zijn Lucy's verhalen, waar wij (Mediator, Conflictbegeleider, of Buurtbemiddelaar incluis) nu anno 2018 nog steeds praktisch iets mee kunnen?
Laten we dat samen onderzoeken!
Verdiepingsworkshop
Maandag 17 december geef ik bij Merlijn in Nuland weer een verdiepingsworkshop Narratieve Mediation (pe punten). In deze workshop wordt theoretisch en praktisch (doen, oefenen) aandacht besteed aan zowel de Narrative Mediation volgens Monk & Winslade als aan de Keridwen NZR-methode in Mediation (voor meer achtergrondinformatie zie onder meer het boek: Zelfregie 3.3, wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen, drs Marcel van der Pol, Uitgave Keridwen, 2016).

Aanmelding: Merlijn Groep, Nuland (info@merlijngroep.nl
Inhoudelijke vragen: Marcel van der Pol, Keridwen (marcel@keridwen.nl). 
Vraag ook naar NZR-Mediation cursussen (in company / open inschrijving) in 2019.

Marcel van der Pol, Keridwen
Groningen, oktober 2018.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten